งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

We will chake the answer Exersies 3.4.2 Page 88. Exersies 3.4.2 3. Solve the inequality and show the solution with a number line.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "We will chake the answer Exersies 3.4.2 Page 88. Exersies 3.4.2 3. Solve the inequality and show the solution with a number line."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 We will chake the answer Exersies 3.4.2 Page 88

2 Exersies 3.4.2 3. Solve the inequality and show the solution with a number line

3 Page 88 Exersies 3.4.2

4 Page 88

5 Exersies 3.4.2 Page 88

6 Exersies 3.4.2

7 Page 88 Exersies 3.4.2

8 Page 88 Exersies 3.4.2

9 Page 88 Exersies 3.4.2

10 Page 88 Exersies 3.4.2

11 Page 88 Exersies 3.4.2

12 VCD 0 0 5 5 1 1 3 3 4 4 2 2 Interval Open Interval

13 0 0 5 5 1 1 3 3 4 4 2 2 Close Interval

14 0 0 5 5 1 1 3 3 4 4 2 2 Half Open Interval

15 0 0 5 5 1 1 3 3 4 4 2 2 Half Close Interval

16 0 0 5 5 1 1 3 3 4 4 2 2 Interval

17 0 0 5 5 1 1 3 3 4 4 2 2

18 0 0 5 5 1 1 3 3 4 4 2 2

19 0 0 5 5 1 1 3 3 4 4 2 2

20 Solve the equation and the answer on the number line. 4 4 0 0 2 2 3 3 1 1

21 -4 1 1 -3 0 0 -2 Solve the equation and the answer on the number line.

22 -3 2 2 -2 0 0 1 1 Solve the equation and the answer on the number line.

23 4 4 0 0 2 2 3 3 1 1 Solve the equation and the answer on the number line.

24 Exersies 3.4.3 Home work Exersies 3.4.3 Page 98 1. Solve the equation and the answer on the number line.

25 Exersies 3.4.3 Home work Exersies 3.4.3 Page 98 1. Solve the equation and the answer on the number line.

26 Exersies 3.4.3 Home work Exersies 3.4.3 Page 98 2.ลิฟท์ของที่ทำงานแห่งหนี่งสามารถจุคนได้ n คน โดยที่น้ำหนักเฉลี่ยของแต่ละคนเท่ากับ 80 กิโลกรัม ถ้าลิฟท์ตัวนี้บรรทุกน้ำหนักได้มากที่สุด 1,650 กิโลกรัม ลิฟท์ตัวนี้ควรจะ จุคนได้ไม่เกินกี่คน 2.ลิฟท์ของที่ทำงานแห่งหนี่งสามารถจุคนได้ n คน โดยที่น้ำหนักเฉลี่ยของแต่ละคนเท่ากับ 80 กิโลกรัม ถ้าลิฟท์ตัวนี้บรรทุกน้ำหนักได้มากที่สุด 1,650 กิโลกรัม ลิฟท์ตัวนี้ควรจะ จุคนได้ไม่เกินกี่คน 3. ที่จอดรถของศูนย์การค้าแห่งหนึ่งมีพื้นที่ไม่เกิน 8,000 ตารางเมตร และจะต้องแบ่งเป็น ทางวิ่งรถ 950 ตารางเมตร ถ้ากหนดให้พื้นที่สำหรับจอดรถหนึ่งคันเท่ากับ 20 ตารางเมตร ที่จอดรถแห่งนี้จะให้บริการกับรถที่ลูกค้านำมาจอดได้มากที่สุดกี่คัน 3. ที่จอดรถของศูนย์การค้าแห่งหนึ่งมีพื้นที่ไม่เกิน 8,000 ตารางเมตร และจะต้องแบ่งเป็น ทางวิ่งรถ 950 ตารางเมตร ถ้ากหนดให้พื้นที่สำหรับจอดรถหนึ่งคันเท่ากับ 20 ตารางเมตร ที่จอดรถแห่งนี้จะให้บริการกับรถที่ลูกค้านำมาจอดได้มากที่สุดกี่คัน 4. บริษัท ก คิดค่าเช่ารถวันละ 1,800 บาท โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายอื่นอีก บริษัท ข คิดค่าเช่ารถ วันละ 1,000 บาท และคิดค่าเช่าเพิ่มจากจำนวนกิโลเมตรที่นำรถไปใช้อีกกิโลเมตรละ 2 บาท ถามว่า 4. บริษัท ก คิดค่าเช่ารถวันละ 1,800 บาท โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายอื่นอีก บริษัท ข คิดค่าเช่ารถ วันละ 1,000 บาท และคิดค่าเช่าเพิ่มจากจำนวนกิโลเมตรที่นำรถไปใช้อีกกิโลเมตรละ 2 บาท ถามว่า

27 1) ถ้าเช่ารถจากบริษัท ข รถที่เช่าไปจะใช้วิ่งได้กี่กิโลเมตร จึงจะมีค่าเช่าไม่เกินวันละ 1,800 บาท 1) ถ้าเช่ารถจากบริษัท ข รถที่เช่าไปจะใช้วิ่งได้กี่กิโลเมตร จึงจะมีค่าเช่าไม่เกินวันละ 1,800 บาท 2) ถ้าต้องการใช้รถวันละ 600 กิโลเมตร ควรเช่ารถจากบริษัทใด จึงจะประหยัดค่าเช่ารถ 5. แม่ค้าขายไก่ย่าง ขายไก่ย่างตัวละ 80 บาท โดยมีค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าเช่าร้านวันละ 100 บาท และค่าใช้จ่ายอื่นรวมทั้งค่าไก่สดคิดเป็นต้นทุนแล้วตัวละ 60 บาท ถ้าต้องการกำไรวันละ ไม่ต่ำกว่า 500 บาท จะต้องขายไก่ให้ได้วันละกี่ตัว 5. แม่ค้าขายไก่ย่าง ขายไก่ย่างตัวละ 80 บาท โดยมีค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าเช่าร้านวันละ 100 บาท และค่าใช้จ่ายอื่นรวมทั้งค่าไก่สดคิดเป็นต้นทุนแล้วตัวละ 60 บาท ถ้าต้องการกำไรวันละ ไม่ต่ำกว่า 500 บาท จะต้องขายไก่ให้ได้วันละกี่ตัว

28 Click when ready  Teacher Mr.Chawang

29 Good-byeThank


ดาวน์โหลด ppt We will chake the answer Exersies 3.4.2 Page 88. Exersies 3.4.2 3. Solve the inequality and show the solution with a number line.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google