งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

2NO 2 = N 2 O 4 ความเข้มข้น เวลา N2O4N2O4 NO 2 0.021 0.090 ความเข้มข้น เวลา N2O4N2O4 NO 2 0.055 0.643 ความเข้มข้น เวลา N2O4N2O4 NO 2 0.048 0.491 ทดลองเพื่ออะไร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "2NO 2 = N 2 O 4 ความเข้มข้น เวลา N2O4N2O4 NO 2 0.021 0.090 ความเข้มข้น เวลา N2O4N2O4 NO 2 0.055 0.643 ความเข้มข้น เวลา N2O4N2O4 NO 2 0.048 0.491 ทดลองเพื่ออะไร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 2NO 2 = N 2 O 4 ความเข้มข้น เวลา N2O4N2O4 NO 2 0.021 0.090 ความเข้มข้น เวลา N2O4N2O4 NO 2 0.055 0.643 ความเข้มข้น เวลา N2O4N2O4 NO 2 0.048 0.491 ทดลองเพื่ออะไร ?

3 ความเข้มข้น เวลา H2H2 CO CH 4, H 2 O CO (g) + 3H 2 (g)= CH 4 (g) + H 2 O (g) กระบวนการผลิตแก๊สเชื้อเพลิงจากถ่านหิน ที่เวลา t 1 : การเติม H 2 ลงไปในระบบ --> สมดุลเปลี่ยนแปลง, [H 2 ] มากขึ้น ทำให้ อัตราการเกิดปฏิกิริยาข้างหน้า > ย้อนกลับ t 1 t 2 เมื่อเติม H 2 เกิดอะไรขึ้น ??

4 t 1 t 2 ที่เวลา t 1 - t 2 : [CO] และ [H 2 ] จะลดลง --> อัตราการเกิดปฏิกิริยาไป ข้างหน้าจะเริ่มลดลง ในขณะเดียวกัน ความเข้มข้นของ ผลิตผลก็จะเพิ่มขึ้น อัตราการเกิดปฏิกิริยาย้อนกลับจะ เริ่มเพิ่มขึ้น จนกระทั่งอัตราการ เกิดปฏิกิริยาไปข้างหน้า เท่ากับอัตราการเกิดปฏิกิริยา ย้อนกลับ... ระบบเข้าสู่สภาวะสมดุลใหม่ที่ t 2 H2H2 CO ผลิตผล


ดาวน์โหลด ppt 2NO 2 = N 2 O 4 ความเข้มข้น เวลา N2O4N2O4 NO 2 0.021 0.090 ความเข้มข้น เวลา N2O4N2O4 NO 2 0.055 0.643 ความเข้มข้น เวลา N2O4N2O4 NO 2 0.048 0.491 ทดลองเพื่ออะไร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google