งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เอกสารประกอบการสอน บทที่5 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการโรงแรม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เอกสารประกอบการสอน บทที่5 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการโรงแรม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เอกสารประกอบการสอน บทที่5 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการโรงแรม
Tourism Industry and Hospitality Management Program

2 อย่างไรเรียกว่าโรงแรม
โลกของเราทุกวันนี้แคบลงทุกที เนื่องจากการติดต่อสื่อสารสะดวกและกระทำได้รวดเร็วขึ้น การเดินทางก็สะดวกมี หลายวิธี คือ ทั้งทางรถ เรือ รถไฟ และเครื่องบิน ซึ่งขนส่งผู้คนที่เดินทางไปมาระหว่างประทศทั่วโลก ไม่ว่าจะไป ด้วยเรื่องส่วนตัวหรือธุรกิจ ในกรณีของประเทศไทย มีผู้กล่าวกันว่าเกือบทุกเที่ยวบินที่ออกจากสนามบินดอนเมือง จะต้องมีผู้โดยสารคนไทยรวมอยู่ด้วยเสมอ

3 โรงแรม หมายความว่า บรรดาสถานที่ทุกชนิดที่จัดตั้งขึ้นเพื่อรับสินจ้างสำหรับคนเดินทางหรือบุคคลที่ประสงค์จะหาที่อยู่ หรือที่พักชั่วคราว คำว่า” โรงแรม” หากกล่าวโดยความหมายอย่างกว้าง คือ ในลักษณะที่เป็นที่พักที่เปิดให้คนเข้าไปเช่าพักเป็นการ ชั่วคราวแล้วก็มีอยู่หลายประเภทด้วยกัน ตั้งแต่แบบเกสท์เฮาส์ (Guest house) โรงแรมขนาดเล็ก ขนากลาง ขนาดใหญ่ โรงแรมสำหรับผู้เดินทางโดยรถยนต์ (motel) และโรงแรมประจำท่าอากาศยาน (Airport hotel) เป็นต้น

4 การแบ่งกลุ่มโรงแรมตามขนาด การแบ่งกลุ่มโรงแรมตามกลุ่มเป้าหมายทางการตลาด
การแบ่งประเภทโรงแรม การแบ่งกลุ่มโรงแรมตามขนาด ขนาดหรือจำนวนห้องพักที่โรงแรมมีอยู่เป็นวิธีจัดกลุ่มหรือแยกประเภทโรงแรมได้ง่าย ๆ วิธีหนึ่ง โดยทั่วไปนิยมกลุ่มโรงแรมออกเป็น 4 กลุ่ม ตามจำนวนห้องพักที่มีมากน้อยกว่ากันดังนี้ :- 1. ต่ำกว่า 150 ห้อง ห้อง ห้อง 4. มากกว่า 600 ห้อง การแบ่งกลุ่มโรงแรมตามกลุ่มเป้าหมายทางการตลาด โรงแรมสมัยใหม่จะต้องหาทางกำหนดกลุ่มเป้าหมายทางการตลาด (target markets) หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือจะต้องกำหนดว่าจะขายให้แก่แขกประเภทใดหรือมาจากที่ไหนซึ่งจำเป็นต้องอาศัยการวิจัย ตลอดจนใช้เครื่องมือและกลยุทธ์ทางด้านการตลาดเข้ามาช่วยเสียก่อน แล้วจึงพยายามเจาะตลาดกลุ่มเป้าหมายนั้น

5 การแบ่งประเภทของโรงแรมตามกลุ่มเป้าหมายทางการตลาด
ตั้งอยู่ในตัวเมืองหรือเขตที่มีร้านค้า/บริษัทธุรกิจตั้งอยู่หนาแน่น ซึ่งเป็นบริเวณที่สะดวกต่อการติดต่องานของแขกซึ่งเป็นนักธุรกิจ โรงแรมประเภทธุรกิจ (Commercial Hotels) ตั้งอยู่ใกล้กับท่าอากาศยาน โดยเฉพาะท่าอากาศยานนานาชาติ ลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นนักธุรกิจ ผู้โดยสารเครื่องบินที่จำเป็นต้องพักค้างคืนเพราะมีการยกเลิกเที่ยวบินหรือเครื่องบินมีปัญหาขัดข้องต้องเลื่อนกำหนดออก โรงแรมประจำท่าอากาศยาน (Airport Hotels) โรงแรมประเภทนี้จะมีห้องพักที่เป็นห้องชุดล้วน ๆ คือ เป็นห้องพักที่มีห้องรับแขกแยกออกจากห้องนอน บางแห่งก็อาจจะมีห้องครัวเล็ก ๆ ให้ โดยมีตู้เย็นและเครื่องดื่มต่าง ๆ จัดให้พร้อมอยู่ภายในห้องพักนั้นเอง การที่ให้พื้นที่ใช้สอยภายในห้องพักแขกมากขึ้น โรงแรมประเภทห้องชุด (Suite Hotels)

6 โรมแรมประเภทพักอาศัย (Residential Hotels)
โรงแรมประเภทที่ให้เช่าพังช่วงยาวแก่แขกที่ส่วนใหญ่มาพักคนเดียวโดยมีบริการต่าง ๆ ที่ค่อนข้างจำกัดกว่าโรงแรมทั่วๆ ไป โรงแรมประเภทนี้ส่วนใหญ่จะตั้งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา โรมแรมประเภทพักอาศัย (Residential Hotels) บุคคลที่ต้องการไปพักผ่อน หรือใช้เวลาช่วงวันหยุดพักผ่อนประจำปี จะเลือกไปพักยังโรงแรมประเภท resort hotels ซึ่งจะตั้งอยู่ใกล้ภูเขา บนเกาะใดเกาะหนึ่ง หรือเป็นทำเลซึ่งอยู่ห่างไกลชุมชน และมีทิวทัศน์สวยงาม บริการต่าง ๆ ของโรงแรมจะเน้นกิจกรรมด้านบันเทิงมากเป็นพิเศษ โรงแรมเพื่อการพักผ่อน (Resort Hotels) เรียกย่อ ๆ ว่า B & B ประเภทนี้ได้แก่บ้านหรืออาคารขนาดเล็กที่มีไม่กี่ห้อง นำมาดัดแปลงเป็นที่พักค้างคืนของผู้เดินทาง เจ้าของสถานที่จะพักอาศัยอยู่ในโรงแรมนั้นเองและเป็นผู้จัดการด้านอาหารเช้าให้แก่แขกด้วยตนเอง โรงแรมประเภทให้บริการที่พักกับอาหารเช้า (Bed and Breakfast Hotels)

7 โรงแรมกาสิโน (Casino Hotels) ศูนย์ประชุม (Conference Centers)
มีลักษณะเป็นการซื้อความเป็นเจ้าของห้องพักเป็นบางช่วง (purchase the ownership of accommodations for a specific period of time) ซึ่งปกติจะเป็นระยะเวลา 1 หรือ 2 สัปดาห์ต่อปี ในช่วงเวลาดังกล่าว คนที่เป็นเจ้าของจะมีสิทธิครอบครองห้องพักของตน โรงแรมประเภทแบ่งเวลาและประเภทคอนโดมิเนียม (Time –Share and Condominium Hotels) โรงแรมที่มีบริการด้านการพนันจะจัดอยู่ในกลุ่มโรงแรมกาสิโน แม้ว่าห้องพักและห้องอาหารขงโรงแรมประเภทนี้จะค่อนข้างหรูหรา แต่ก็เป็นกิจการส่วนที่ยังเป็นรองกิจการด้านการพนัน ในสมัยก้อนแผนกห้องพักและห้องอาหารไม่จำเป็นต้องทำกำไรก็ได้ แต่ทุกวันนี้ทุกกิจการในโรงแรมล้วนจะต้องทำกำไรได้ทั้งนั้น โรงแรมกาสิโน (Casino Hotels) ธุรกิจของศูนย์ประชุมม่งที่การจัดประชุมกลุ่มใหญ่ ๆ ส่วนมากก็จะมีบริการด้านที่พักด้วย และมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในการประชุม เช่น บริการทางวิชาการ อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ที่มีคุณภาพสูง ศูนย์บริการธุรกิจ เก้าอี้ชนิดที่นั่งสบาย ฯลฯ ศูนย์ประชุม (Conference Centers)

8 โรงแรมเพื่อการประชุม (Convention Hotels)
โรงแรมเพื่อการประชุมเป็นโรงแรมประเภทหนึ่งที่กำลังเติบโต โดยปกติโรงแรมประเภทนี้จะมีขนาดใหญ่กว่าโรงแรมทั่วไปมาก คืออาจจะมีจำนวนห้องพักถึง 2,000 ห้องก็ได้เพื่อให้บริการอย่างเพียงพอสำหรับการประชุมขนาดใหญ่ที่มีผู้เข้าร่วมระชุมจำนวนมาก โรงแรมเพื่อการประชุม (Convention Hotels) ในต่างประเทศยังมีที่พักแบบอื่น ๆ อีกเช่น สวนสาธารณะ (Vehicle Parks) พื้นที่สำหรับตั้งแคมป์ (Camp grounds) และสวนสาธารณะสำหรับจอดรถที่ดัดแปลงเป็นบ้าน (mobile home parks) ซึ่งล้วนมีลักษณะคล้ายโรงแรมตรงที่ให้เช่าพื้นที่เพื่อพักค้างคืน และมีส่วนกระทบกระเทือนรายได้ของโรงแรมแท้ ๆ ในละแวกใกล้เคียงไม่น้อย เนื่องจากมีบรรยากาศดีเพราะอยู่ในสวนสาธารณะ แถมราคาก็ถูกกว่ากันมาก ที่พักประเภทอื่น ๆ

9 ระดับมาตรฐานของโรงแรมและการให้ “ดาว”
วิธีจัดกลุ่มโรงแรมอีกแบบหนึ่งคือการแบ่งตามระดับมาตรฐานของบริการ ระดับ มาตรฐานของบริการได้จากการวัดผลประโยชน์ต่าง ๆ ที่ให้แก่แขก เรื่องมาตรฐานของ บริการนี้ไม่เกี่ยวกับขนาดของโรงแรมหรือว่าเป็นโรงแรมประเภทไหน และในโรงแรม เดียวกันก็อาจจะมีระดับบริการหลายระดับก็ได้ ระดับมาตรฐานของบริการนั้น โดยทั่วไปจะพอดูได้จากอัตราค่าห้องพัก

10 กลุ่มดาวเดียว หมายถึงโรงแรมซึ่งมีขนาดเล็ก ๆ ที่สิ่งอำนวยความสะดวกและเฟอร์นิเจอร์แบบ ง่าย ๆ และพอใช้ได้ ห้องพักทุกห้องมีน้ำร้อนและน้ำเย็นพร้อม มีห้องอาบน้ำและ ห้องส้วมพอเพียง (เป็นแบบที่แขกหลายห้องใช้ร่วมกัน) มีบริการด้านอาหารและเครื่องดื่มสำหรับผู้พัก แต่อาจไม่บริการแก่บุคคลภายนอก โรงแรมกลุ่มนี้จะมีบรรยากาศเป็นกันเอง และส่วนมากเจ้าของโรงแรมจะเป็นผู้ดูแลบริหารงานเอง กลุ่มสองดาว ได้แก่โรงแรมที่มีมาตรฐานด้านห้องพักสูงกว่าดาวเดียว มีห้องพักที่มีห้องอาบน้ำในตัวอยู่บ้าง ในห้องพักอาจมีโทรศัพท์และโทรทัศน์ให้ด้วย มีอาหารให้เลือกมากอย่างกว่า แต่ก็อาจไม่ให้บริการแก่บุคคลนอกเช่นเดียวกับกลุ่มดาวเดียว

11 กลุ่มสามดาว ได้แก่โรงแรมที่ตกแต่งดี ห้องพักกว้างขึ้นและมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ มากขึ้น ส่วนใหญ่จะมีห้องน้ำในตัวโดยมีอ่างอาบน้ำด้วย มีบริการด้านอาหารครบเครื่องขึ้น แต่อาจไม่เปิดจำหน่ายแก่บุคคลภายนอกสำหรับมื้อเที่ยงและในวันสุดสัปดาห์ กลุ่มสี่ดาว โดยทั่วไปจะเป็นโรงแรมขนาดใหญ่ที่ตกแต่งดีเป็นพิเศษ มีมาตรฐานสูงในด้าน บริการและความสะดวกสบาย อาจมีห้องอาหารมากกว่า 1 ห้อง กลุ่มห้าดาว โรงแรมใหญ่ประเภทหรู ซึ่งมีมาตรฐานสากลระดับสูงสุดในทุกด้านคือห้องพัก อาหาร และสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ

12 นอกจากการให้ “ดาว” ซึ่งบอกถึงระดับบริการของโรงแรม ยังมีเครื่องหมายรับรองคุณภาพในลักษณะคล้าย “เชลล์ชวนชิม” อีกด้วย คือ หมายถึงโรงแรมซึ่งมีลักษณะเข้าเกณฑ์มาตรฐานส่วนใหญ่ และอยู่ในขายที่แนะนำให้ไปพักได้ เป็นเครื่องหมายที่ใช้กับโรงแรมในต่างจังหวัด เพื่อแสดงว่าเป็นโรงแรมที่มี บรรยากาศสบาย ๆ เป็นกันเอง และให้การต้อนรับแบบส่วนตัว แต่อาจมีสิ่ง อำนวยความสะดวกแตกต่างจากโรงแรมในเมืองที่อยู่ในกลุ่มดาวเท่ากัน โรงแรมประเภทนี้มักจะอยู่แยกจากชุมชน แต่ไม่จำเป็นต้องอยู่ในชนบทเสมอไป

13 โรงแรมระดับโลก ลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นจะเป็นนักธุรกิจระดับสูงสุด ดารานักแสดง นักการเมืองระดับสูง และเศรษฐี ในโรงแรมจะมี ห้องอาหารหลายห้องหลายแบบ และเป็นระดับชันดี ราคาแพง บริการเยี่ยม ส่วนในห้องพัก สิ่งของเครื่องใช้ก็จะมี คุณภาพดีเป็นพิเศษ เช่น ผ้าเช็ดตัวชนิดเนื้อหนาและเปลี่ยนให้ใหม่วันละ 2 ครั้ง มีการเปิดเตียงให้ทุกคืนมีนิตยสาร และหนังสือพิมพ์มาส่งให้อ่านทุกวัน จุดที่โรงแรมระดับนี้จะเน้นมาก คือการดูแลเอาใจใส่แขกเป็นส่วนตัว (Personal attention) ดังนั้น อัตราส่วนของจำนนพนักงานต่อแขก 1 คน สูงกว่าปกติ เพราะต้องให้บริการพิเศษหลายอย่างแก่แขก อีกทั้งเพื่อให้ สามารถสนองความต้องการของแขกได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึงด้วย

14 ระดับกลาง ระดับประหยัด
โรงแรมที่มีบริการอยู่ในระดับกลางนับว่าได้รับความนิยมสูงสุด เพราะแม้จะไม่หรูหราแต่ก็ให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นจริง ๆ อย่างพอเพียง แขกที่มาพักได้แก่นักธุรกิจ ผู้เดินทางที่ไม่มาเป็นกลุ่มและผู้ที่มาเป็นครอบครัว อัตราค่าห้องพักจะต่ำกว่าโรงแรมระดับโลก พวกที่วางแผนจัดประชุมสัมมนาจะชอบโรงแรมระดับนี้มาก ระดับกลาง โรงแรมแบบนี้กำลังได้ความนิยมและเพิ่มจำนวนขึ้นมากโดยเฉพาะในสหรัฐฯเพราะว่าห้องพักสะอาด อยู่สบาย แต่ไม่แพง มีบริการสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานที่แขกต้องการอย่างเพียงพอ คนที่ชอบประหยัดจึงนิยมใช้บริการโรงแรมระดับนี้ และคนที่มีงบประมาณจำกัดก็มีจำนวนมากเสียด้วย ลูกค้าได้แก่ผู้ที่เดินทางมาเป็นครอบครัว นักท่องเที่ยวที่มากับทัวร์ทางรถยนต์ นักธุรกิจที่กำลังเดินทาง คนที่กำลังท่องเที่ยวระหว่างพักร้อน คนที่เกษียณอายุ กลุ่มประชุมสัมมนา ระดับประหยัด

15 จบการบรรยาย


ดาวน์โหลด ppt เอกสารประกอบการสอน บทที่5 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการโรงแรม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google