งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

11 เศรษฐกิจเอเชียมีศักยภาพการเติบโตในระดับสูง ยูโรโซน ญี่ปุ่น สหรัฐฯ เอเชีย ไม่รวมญี่ปุ่น ละตินอเมริกา Source: IMF’s World Economic Outlook (October 2012),

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "11 เศรษฐกิจเอเชียมีศักยภาพการเติบโตในระดับสูง ยูโรโซน ญี่ปุ่น สหรัฐฯ เอเชีย ไม่รวมญี่ปุ่น ละตินอเมริกา Source: IMF’s World Economic Outlook (October 2012),"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 11 เศรษฐกิจเอเชียมีศักยภาพการเติบโตในระดับสูง ยูโรโซน ญี่ปุ่น สหรัฐฯ เอเชีย ไม่รวมญี่ปุ่น ละตินอเมริกา Source: IMF’s World Economic Outlook (October 2012), TISCO Economic Strategy Unit (ESU) อัตราขยายตัวทางเศรษฐกิจ หน่วย: อัตราการเปลี่ยนแปลงจากปีก่อนหน้า

2 2 หน่วย: ร้อยละ 2 องค์ประกอบ ของ GDP ในปี 2554 ณ ราคาปีฐาน Note: Excluding changes in inventories and statistic discrepancy Source: World Bank, CEIC, TISCO Economic Strategy Unit (ESU) ประเทศในเอเชียส่วนใหญ่มีแรงขับเคลื่อนมาจากอุปสงค์ใน ประเทศเป็นสำคัญ

3 3 หน่วย: ร้อยละ 3 สัดส่วนการส่งออก ปี 2554 จำแนกตามตลาดส่งออกสำคัญ Source: Trade Map, TISCO Economic Strategy Unit (ESU) เอเชียส่งออกไปยังตลาดสหรัฐฯ และยูโรโซน สัดส่วน รวมกันไม่ถึง 30% ของการส่งออกรวม

4 4 ประมาณการ ธนาคารกลางญี่ปุ่นอัดฉีดเงินไม่มากพอ เมื่อเทียบกับ ธนาคารกลางในประเทศอื่นๆ ขนาดสินทรัพย์ของธนาคารกลาง หน่วย: ดัชนี โดยกำหนดให้ข้อมูลเดือนมิถุนายน 2549 เท่ากับ 100 Source: Bloomberg, TISCO Economic Strategy Unit (ESU)

5 5 ค่าเงินเยนเทียบดอลลาร์สหรัฐฯ ไม่น่าจะปรับขึ้นเกิน 100 … ค่าเงินเยนเทียบกับดอลลาร์สหรัฐฯ หน่วย: เยนต่อดอลลาร์สหรัฐฯ

6 6 รัฐบาลไทยรักไทย 6 การลงทุนภาคเอกชนและภาครัฐ Note: Both data are 4-quarter moving average. Source: NESDB, TISCO Economic Strategy Unit (ESU) หน่วย: อัตราการเปลี่ยนแปลงจากปีก่อนหน้า การขยายตัวของการลงทุนภาคเอกชนมีแรงส่งต่อเนื่อง รัฐบาลไทยรักไทยเริ่มบริหารราชการตั้งแต่ไตรมาส 1/2544 แต่กว่าที่การลงทุนภาครัฐจะขยายตัวเป็นบวก ได้ต้องใช้เวลากว่า 3 ปี อย่างไรก็ดี การลงทุนภาคเอกชนจะปรับตัวดีขึ้น ล่วงหน้าไปก่อน

7 77 ดัชนีชี้วัดความเสี่ยงทางเศรษฐกิจ Source: NESDB, BoT, MoC, TISCO Economic Strategy Unit (ESU) 25402555 1. External vulnerability Current account (USD / % of GDP)-3.1bn-2.1%3bn0.7% External debt as of 2011 (USD / % of foreign reserve)109bn405%105bn60%  Long-term debt71bn263%57bn33%  Short-term debt38bn142%47bn27% Foreign reserves (USD / % of GDP)27bn18%181bn50% 2. Fiscal vulnerability Fiscal balance - FY (% of GDP)-1.3%-2.9% Public debt - FY (% of GDP)32%44% Inflation (%)5.6%3.0% Unemployment rate (%)1.5%0.7% 3. Financial vulnerability Short-term interest rate - end period (% per annum)n.a.2.75% Domestic credit growth (% YoY)27.2%15.3% SET Debt-to-Equity ratio10.0X3.3x

8 8 The information, statements, forecasts and projections contained herein, including any expression of opinion, are based upon sources believed to be reliable but their accuracy completeness or correctness are not guaranteed. Expressions of opinion herein were arrived at after due and careful consideration and they were based upon the best information then known to us, and in our opinion are fair and reasonable in the circumstances prevailing at the time. Expressions of opinion contained herein are subject to change without notice. This document is not, and should not be construed as, an offer or the solicitation of an offer to buy or sell any securities. TISCO and other companies in the TISCO Group and/or their officers, directors and employees may have positions and may affect transactions in securities of companies mentioned herein and may also perform or seek to perform investment banking services for these companies. No person is authorized to give any information or to make any representation not contained in this document and any information or representation not contained in this document must not be relied upon as having been authorized by or on behalf of TISCO. This document is for private circulation only and is not for publication in the press or elsewhere. TISCO accepts no liability whatsoever for any direct or consequential loss arising from any use of this document or its content. The use of any information, statements forecasts and projections contained herein shall be at the sole discretion and risk of the user. Important Notice : This Document may only be issued or passed on to any person in the United Kingdom if that person is of a kind described in Article 11 of the Financial Services 1986 (Investment advertisements) Exemptions Order 1996 or otherwise pursuant to exemptions to Section 57 of the Financial Services Act 1986. In addition, no person who is an Authorised Person may issue or pass on this Document, or otherwise promote the Company, to any person in the United Kingdom other than under the rules of self-regulatory organisations or the Financial Services Authority applicable to such Authorised Persons. This Document is confidential and is intended solely for the use of its recipient. Any duplication or redistribution of this Document is prohibited. Disclaimer


ดาวน์โหลด ppt 11 เศรษฐกิจเอเชียมีศักยภาพการเติบโตในระดับสูง ยูโรโซน ญี่ปุ่น สหรัฐฯ เอเชีย ไม่รวมญี่ปุ่น ละตินอเมริกา Source: IMF’s World Economic Outlook (October 2012),

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google