งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Welcome To MY PROFILE. ชื่อ : น. ส. นรีกานต์ เครือพิมน ชื่อเล่น : อิ่ม อายุ : 20 ปี วัน / เดือน / ปี เกิด : วันอาทิตย์ที่ 1 สิงหาคม พ. ศ. 2536 พี่น้อง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Welcome To MY PROFILE. ชื่อ : น. ส. นรีกานต์ เครือพิมน ชื่อเล่น : อิ่ม อายุ : 20 ปี วัน / เดือน / ปี เกิด : วันอาทิตย์ที่ 1 สิงหาคม พ. ศ. 2536 พี่น้อง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Welcome To MY PROFILE

2 ชื่อ : น. ส. นรีกานต์ เครือพิมน ชื่อเล่น : อิ่ม อายุ : 20 ปี วัน / เดือน / ปี เกิด : วันอาทิตย์ที่ 1 สิงหาคม พ. ศ. 2536 พี่น้อง : พี่สาว 2 คน

3 สำเร็จการศึกษา ระดับมัธยมจาก : โรงเรียนสามเสน วิทยาลัย ขณะนี้กำลังศึกษาระดับ ปริญญาตรีอยู่ที่ : คณะ อุตสาหกรรมเกษตร ภาควิชา เทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศา สตร์ วิทยาเขตบางเขน

4 สีที่ชอบ : สีแดง วิชาที่ชอบ : ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิชาที่ไม่ชอบ : ภาษาอังกฤษ ฟิสิกส์ ที่อยู่ปัจจุบัน : 188/12 ซอย สมถวิล เขต บางซื่อ แขวง บางซื่อ ถนน กรุงเทพฯ - นนทบุรี กรุงเทพฯ 10800 สีที่ไม่ชอบ : ไม่มี

5 อาหารที่ชอบ : อาหารประเภทปลา สิ่งที่ชอบ : การ แบ่งปันพูดคุย เรื่องราวต่างๆกับ เพื่อน การทำอาหาร การนั่งฟังเพลงไป เรื่อยๆ การทำละคร เวที และกีฬาสี สิ่งที่ไม่ชอบ : การที่รู้ไม่ ค่อยทันใครๆ การ แก่งแย่งชิงดี และการเส แสร้งแกล้งทำ อาหารที่ไม่ชอบ : ไม่ น่ามี

6 งานอดิเรก คือการ ทำขนม >[]< ผลงานที่ ผ่านมา

7 เพื่อนสุดที่ เลิฟ ~~ น. ส. ธัญญา เกียรติบันลือ น. ส. ชนรดี มังกรศรี น. ส. กุลธิดา แจ้งยุบล น. ส. ธนัชพร บุญจันทร์

8 น. ส. นัทธมน จบหิมเวศน์ น. ส. กีรตินรี จิตตรีพล น. ส. เชิดชนนี จิตตรีพล

9 TVXQ 東方神起 TVXQ 東方神起 ศิลปินที่ชื่นชอบ

10 Kim Junsu Park Yoochun Jung Yunho Shim Changmin Kim Jaejoong

11 จบเรื่องราว ของข้าพเจ้า แต่เพียงเท่านี้ ขอบคุณที่ ติดตามชม นะคะ สวัสดี จ้า ^/\^


ดาวน์โหลด ppt Welcome To MY PROFILE. ชื่อ : น. ส. นรีกานต์ เครือพิมน ชื่อเล่น : อิ่ม อายุ : 20 ปี วัน / เดือน / ปี เกิด : วันอาทิตย์ที่ 1 สิงหาคม พ. ศ. 2536 พี่น้อง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google