งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประเมินสภาวะของผู้สูงอายุ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประเมินสภาวะของผู้สูงอายุ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประเมินสภาวะของผู้สูงอายุ
อาจารย์วิรงค์รอง ชมภูมิ่ง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี

2 แบ่งประเภทผู้สูงอายุตามเกณฑ์ สปสช.
ADL, IADL, TAI แบ่งประเภทผู้สูงอายุตามเกณฑ์ สปสช. กิจกรรม

3 ADL Feeding Grooming Transfer Toilet use Mobility Dressing
Stairs Bathing Bowels Bladder คะแนนเต็ม 20 คะแนน 12-20 ติดสังคม 5-11 ติดบ้าน 0-4 ติดเตียง

4 IADL การเดินทาง การจับจ่ายซื้อของ การบริหารเงิน การทำอาหาร
การทำความสะอาดบ้าน การใช้โทรศัพท์ คะแนนเต็ม 12 คะแนน 9-12 ติดสังคม 3-8 ติดบ้าน 0-2 ติดเตียง

5 TAI Mobility Mental status Eating Toilet คะแนน 0-5 B = Border
C = Confused I = Immobile

6 5 4 3 2 1 Mobility = M Eating = F Toilet = T Mental/Confuse= C
Mobility = M เดินขึ้นบันไดได้ ขึ้นบันไดไม่ได้ แต่เดินทางราบได้โดยไม่ต้องช่วย เดินทางราบได้โดยต้องช่วย ลุกนั่งและลงมายืนข้างเตียงได้ นอนบนเตียงตะแคงไปมาได้ นอนบนเตียงตะแคงไม่ได้ Mental/Confuse= C ไม่มีปัญหาเรื่องความจำ/การตัดสินใจ Orientation & พฤติกรรม มีปัญหาเรื่องการตัดสินในและความจำ (ด้านพฤติกรรมปกติ) ไม่มีปัญหาเรื่อง Orientation แต่มีปัญหาพฤติกรรมจนสร้างความรำคาญ มีปัญหาเฉพาะเรื่อง Orientation อย่างรุนแรง มีปัญหาทั้ง Orientation อย่างรุนแรงและปัญหาพฤติกรรม No Response Eating = F กินได้เองไม่หกเลอะเทอะ กินได้เอง หกเลอะเทอะ ต้องป้อน แต่กลืนได้เองปกติ ต้องป้อนและกลืนลำบาก NG IV Toilet = T ไปห้องน้ำเองได้ ถ่ายสำเร็จทุกครั้งใน 2 อาทิตย์ที่ผ่านมา ไปห้องน้ำเองได้ แต่ถ่ายไม่สำเร็จเป็นบางครั้ง ต้องช่วยประคองไปห้องน้ำและช่วยจัดการหลังถ่ายเสร็จ ใส่/เปลี่ยนผ้าอ้อมไม่ลำบาก ต้องช่วยบ้าง ใส่/เปลี่ยนผ้าอ้อมด้วยความยากลำบาก คาสายสวน

7 Mobility (5,4,3) Mobility (2,1,0) Confuse (5,4) Confuse (3,2,1,0)
Classified Disability of Elderly by TAI Mobility (5,4,3) Mobility (2,1,0) Confuse (5,4) Confuse (3,2,1,0) F=5 ,T=5 M=5,M=5 F ≥ 4 T ≥ 4 F ≤ 3 T ≤ 3 F ≥ 4 T ≥ 4 F 4 T3 F3 T4 F ≤ 3 T ≤ 3 F4 F3 F 0,1,2 B3 C3 C2 I3 I2 B5 B4 C4 I1 M=Mobility , M=Mental status F= Feeding Eating ,T=Toilet

8 C I B Classification Fragile Care needed Independent B5 C4 B4 C3 I3 B3
今回の調査では、TAIのB5タイプを自立、B4タイプを虚弱、B3またはC4以下を要介護状態と判定しました。 (スライドお願いします) C2 I2 I1

9 การจำแนกกลุ่มประเภทการให้บริการทาง ด้านสาธารณสุขตามชุดสิทธิประโยชน์
แบ่งผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เป็น 4 กลุ่ม กลุ่มติดบ้าน (ADL 5-11 คะแนน) - กลุ่มที่ 1 กลุ่มที่เคลื่อนไหวได้บ้าง และอาจมีปัญหาการกินหรือการขับถ่าย ไม่มีภาวะสับสน - กลุ่มที่ 2 กลุ่มที่เคลื่อนไหวได้บ้าง มีภาวะสับสน สมองเสื่อม กลุ่มติดเตียง (ADL 0-4 คะแนน) - กลุ่มที่ 3 เคลื่อนไหวเองไม่ได้ อาจมีปัญหาการกินหรือการขับถ่ายหรือมีอาการเจ็บป่วยรุนแรง - กลุ่มที่ 4 เคลื่อนไหวเองไม่ได้ เจ็บป่วยรุนแรง หรืออยู่ในระยะท้ายของชีวิต

10 การแบ่งประเภทผู้สูงอายุตามเกณฑ์ สปสช. ADL และ TAI
กลุ่ม 1 ติดบ้าน (B3) เคลื่อนไหวเองได้บ้าง และอาจมีปัญหาการกินหรือการขับถ่าย แต่ไม่มีภาวะสับสน เดือนละ 1 ครั้ง ( ไม่เกิน4000 บาท/คน/ปี ) 40 mins กลุ่ม 2 ติดบ้าน (C2,C3,C4) เคลื่อนไหวเอง ได้บ้าง และอาจ มีปัญหาการกิน หรือการขับถ่าย มีภาวะสับสน เดือนละ 1 ครั้ง (60 นาที (3, บาท /คน/ปี ) กลุ่ม 3 ติดเตียง (I3) เคลื่อนไหวเองไม่ได้ และอาจมีปัญหาการกินหรือการขับถ่ายหรือมีอาการเจ็บป่วยรุนแรง เดือนละ 1 ครั้ง (4, บาท /คน/ปี ) 40 นาที กลุ่ม 4 ติดเตียง (I1,I2) เคลื่อนไหวเองไม่ได้ มีปัญหาการรับประทานอาหาร เดือนละ ๒ ครั้ง นาที (5, ,000 บาท)

11

12 Case อายุ ปี 1. การประเมิน ADL, และ TAI อยู่ระดับใด รวมคะแนน /20 คะแนน
1. เคลื่อนไหว 6. การกลั้นอุจจาระ 2. การลุกจากที่นอน 7. การอาบน้ำ 3. การขึ้น-ลงบันได 1 ขั้น 8. การแต่งกาย 4. การใช้ห้องน้ำ 9. การสวมใส่เสื้อผ้า 5. การกลั้นปัสสาวะ 10. การรับประทานอาหาร รวมคะแนน /20 คะแนน

13 จำแนกประเภทผู้สูงอายุ TAI
B…………. C…….. I …… เพราะ


ดาวน์โหลด ppt การประเมินสภาวะของผู้สูงอายุ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google