งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 โดย รศ. ประคอง อินทรสมบัติ. 2 ตรวจติดตามการรักษา ตรวจเมื่อเจ็บป่วย เพื่อการคัดกรองปัญหาและ ความเจ็บป่วย * เพื่อการส่งเสริมสุขภาพและ ธำรงรักษาสุขภาพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 โดย รศ. ประคอง อินทรสมบัติ. 2 ตรวจติดตามการรักษา ตรวจเมื่อเจ็บป่วย เพื่อการคัดกรองปัญหาและ ความเจ็บป่วย * เพื่อการส่งเสริมสุขภาพและ ธำรงรักษาสุขภาพ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 โดย รศ. ประคอง อินทรสมบัติ

2 2 ตรวจติดตามการรักษา ตรวจเมื่อเจ็บป่วย เพื่อการคัดกรองปัญหาและ ความเจ็บป่วย * เพื่อการส่งเสริมสุขภาพและ ธำรงรักษาสุขภาพ * ผู้สูงอายุในคลินิกผู้ป่วย นอก

3 3 Primary prevention : การ ป้องกันระดับปฐมภูมิ Secondary prevention : การ ป้องกันระดับทุติยภูมิ Tartary prevention : การ ป้องกันระดับทุติยภูมิ คลินิกผู้สูงอายุ

4 4 Primary prevention : การ บำบัดเพื่อป้องกันโรค / ความ เจ็บป่วยที่ยังไม่เกิด ได้แก่ หยุดสูบบุหรี่, การฉีดวัคซีน, การรับประทานอาหารที่อุดม ด้วยคุณค่าและการให้ ภูมิคุ้มกันโรค

5 5

6 6 โภชนาการ การนอนหลับ การเลิกบุหรี่ การออก กำลังกาย Primary prevention การเลิกดื่ม สุรา การให้ ภูมิคุ้มกันโรค Influenza Pneumococcal vaccination

7 7 Secondary prevention : การค้นพบโรคให้ได้เร็วที่สุด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรักษา กลุ่มที่มีปัจจัยเสี่ยง

8 8 โรคหัวใจและหลอดเลือด : cholesterol level, HT เบาหวาน : 12-13% -, 20% อายุ 75 ปี มะเร็ง : เพิ่มขึ้นตามอายุ (3 ใน 4 วินิจฉัยได้ในคนอายุ 55 ปีขึ้นไป ) กระดูกพรุน ความผิดปกติของต่อมทัยรอยด์ (0.5- 2.3%) Secondary prevention

9 9 เต้านม ปากมดลูก มะเร็ง ต่อมลูกหมาก ลำไส้และ ทวารหนัก

10 10 เป้าหมายที่การรักษาโรค เป้าหมายเพื่อป้องกันผลกระทบ ของโรคต่อ functional decline การจัดการโรคและการดูแล ตนเอง Tertiary prevention

11 11 Geriatric day hospital (UK 1950s- 1960s) เริ่มจาก rehabilitation Comprehensive geriatric services rehabilitation, maintenance, medical, nursing & social care (1973) คลินิกผู้สูงอายุ

12 12 42% ส่งต่อเพื่อฟื้นฟูสภาพ 23% for maintenance 17% medical intervention 7% social & respite care 7% for assessment (Royal college of physician, 1994) คลินิกผู้สูงอายุ : national survey (1992)

13 13 Coordinating multidisciplinary care Best service overall for carer Maximize the potential of elderly individuals affected by decline in functional autonomy Cost benefit Black, 2005 Day hospital

14 14 A & E department มีความ ยุ่งยากสำหรับผู้สูงอายุ Day hospital

15 15 comprehensive fall services, leg ulcer clinics, memory clinics, diabetic clinics, incontinence clinics, TIA clinics movement disorder-Parkinson’s disease คลินิกผู้สูงอายุ

16 16 การประเมินผู้สูงอายุแบบ บูรณาการ (CGA) การประเมินผู้สูงอายุ

17 17 ผู้เจ็บป่วยเรื้อรังซับซ้อน (multiple chronic condition) chronic are model evercare model (APN) สร้างวัฒนธรรมการทำงานร่วมกันและ ความไว้วางใจ คลินิกผู้สูงอายุ

18 18 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวการณ์ทำหน้าที่ของ ผู้สูงอายุในแผนก ผู้ป่วยนอก (functional status) คลินิกผู้สูงอายุ

19 19 “a one – stop service” คลินิกผู้สูงอายุ

20 20 vision – Jaeger care Hearing – Whisper test Arm Leg “Get Up and Go Test” (10 ฟุต ) Urinary incontinence Nutrition : น้ำหนัก ส่วนสูง วิธีการประเมินเพื่อคัดกรอง ความสามารถ

21 21 Mental status Depression “Do you often feel sad – GDS or depress” ADL – IADL Home environment Social support (Laches, et al. 1990) ( ต่อ )

22 22 Cognitive Affective Gait, and Nutrition Miller, et al. 1990 Formal Geriatric Assessment

23 23 ภาวะเจ็บป่วยเรื้อรังที่ไม่สามารถรักษา ให้หายขาดได้ ภาวะทุพพลภาพ (functional disabilities) การประเมินคัดกรองสามารถช่วยให้ดี ขึ้นได้ cure occasionally, to relieve often, to comfort always (Lashs, et al.1990) ผู้สูงอายุ

24 24


ดาวน์โหลด ppt 1 โดย รศ. ประคอง อินทรสมบัติ. 2 ตรวจติดตามการรักษา ตรวจเมื่อเจ็บป่วย เพื่อการคัดกรองปัญหาและ ความเจ็บป่วย * เพื่อการส่งเสริมสุขภาพและ ธำรงรักษาสุขภาพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google