งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับ ผู้สูงอายุและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง ในพื้นที่ตำบลดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว (L0ng Term Care)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับ ผู้สูงอายุและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง ในพื้นที่ตำบลดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว (L0ng Term Care)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับ ผู้สูงอายุและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง ในพื้นที่ตำบลดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว (L0ng Term Care)

2 เครือข่ายบริการ องค์กรท้องถิ่น
(งบแห่งละ 100,000 บาท) องค์กรท้องถิ่น (งบแห่งละ 500,000 บาท) รพ.พระจอมเกล้าฯ 1. อบต.บ้านหม้อ 2. อบต.ดอนยาง รพ.เขาย้อย 3. เทศบาลตำบลเขาย้อย รพ.หนองหญ้าปล้อง 4. อบต.หนองหญ้าปล้อง รพ.ชะอำ 5. เทศบาลเมืองชะอำ รพ.ท่ายาง 6. เทศบาลตำบลท่ายาง รพ.บ้านลาด 7. เทศบาลตำบลบ้านลาด 8. อบต.สมอพลือ รพ.บ้านแหลม 9. เทศบาลตำบลบ้านแหลม รพ.แก่งกระจาน 10. อบต.วังจันทร์

3 องค์ประกอบตำบลต้นแบบ
Long Term Care องค์ประกอบ 1 มีระบบการประเมิน คัดกรองปัญหา สุขภาพ และมีข้อมูลผู้สูงอายุที่จำเป็นต้องได้รับการดูแลช่วยเหลือระยะยาว 2 มีชมรมผู้สูงอายุผ่านเกณฑ์ชมรมผู้สูงอายุคุณภาพ 3 มีผู้จัดการการดูผู้สูงอายุ (Care manager) ผู้ดูแลผู้สูงอายุ(Care giver) หรืออาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ 4 มีบริการการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุที่บ้านที่มีคุณภาพ (Home Health Care)จากสถานบริการสู่ชุมชนโดยบุคลากรสาธารณสุขและทีมสหวิชาชีพ 5 มีบริการส่งเสริมป้องกันทันตสุขภาพในระดับตำบล 6 มีระบบการดูแลผู้สูงอายุ กลุ่มติดบ้าน กลุ่มติดเตียง โดยท้องถิ่น ชุมชน มีส่วนร่วม และมีแผนการดูแลผู้สูงอายุรายบุคคล (Care plan) 08/04/62

4 โครงการรถคลินิกจักษุศัลยกรรมเคลื่อนที่สภากาชาดไทย
วันที่ 30 ก.ย.-4 ธ.ค.58 ณ วัดหนองจอก อ.ท่ายาง บริการ ราย รับบริการตรวจตา 363 ผ่าตัดต้อกระจก 44 ผ่าตัดต้อกระจกร่วมกับต้อหิน 2 ผ่าตัดต้อเนื้อ 24 รับแว่นตา 188

5 คลินิกจิตเวชเด็กและวัยรุ่น นพ.สมชาติ สุทธิการ
เปิดบริการวันศุกร์ สัปดาห์ที่ 1 และ 3 ของเดือน เวลา น. เด็กป่วยโรคจิต มีปัญหาด้านอารมณ์ พฤติกรรม (ออทิสติก, สมาธิสั้น, สติปัญญาบกพร่อง, ปัญหาการเรียน, ปัสสาวะรดที่นอน ฯลฯ)

6 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ
TO BE NUMBER ONE จังหวัดเพชรบุรี ปีงบประมาณ 2559 ครั้งที่ 1วันที่ 17 ธ.ค.58 ณ ห้องประชุม 3 สสจ.

7 กำหนดการงานกีฬาสาธารณสุข ปี 2558
(Sport Day) ณ สนามกีฬาดอนคาน น. แข่งกรีฑา น. แข่งฟุตบอล VIP (ผู้บริหารชาย VS นักกีฬาหญิง) เริ่มประกวดกองเชียร์ น. แข่งกีฬาฮาเฮ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน น. จัดขบวนพาเหรด น. พิธีเปิด โดย นพ.สสจ. มอบถ้วยรางวัล วิ่งคบเพลิง น. ประกวดกองเชียร์

8 กำหนดการงานกีฬาสาธารณสุข ปี 2558
(Sport Night) ณ ร้านแสงตะวัน น. ลงทะเบียน น. อาหารโต๊ะจีน น. ฉายภาพเก็บตก การแข่งขันกีฬา น. การแสดง คป.สอ.บ้านแหลม / บ้านลาด น. พิธีเปิด โดย นพ.สสจ. มอบถ้วย กองเชียร์ ฟุตบอล กอล์ฟ มอบธงกีฬาให้เจ้าภาพปีต่อไป ขับร้องเพลงหมู่ น. จับรางวัล น. จับรางวัลใหญ่


ดาวน์โหลด ppt ระบบดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับ ผู้สูงอายุและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง ในพื้นที่ตำบลดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว (L0ng Term Care)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google