งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิธีการหาพิกัดของสถานศึกษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิธีการหาพิกัดของสถานศึกษา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิธีการหาพิกัดของสถานศึกษา

2 คำนิยาม “บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา” (Zoning)
หมายความว่า บริเวณต่อเนื่องติดกับ สถานศึกษา และบริเวณถัดออกไป โดยบริเวณถัดออกไปดังกล่าวต้องมีลักษณะ อย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ประกอบด้วย บริเวณดังกล่าวเป็นบริเวณที่เด็ก เยาวชน นักศึกษา สามารถเข้าถึงได้โดยง่ายเมื่อพิจารณาจากระยะห่างจากสถานศึกษา บริเวณดังกล่าวเป็นสถานที่ที่มีลักษณะที่ไม่เหมาะสมต่อเด็ก เยาวชน นักศึกษา บริเวณดังกล่าวมีสถานที่ที่มีลักษณะอาจเป็นแหล่งมั่วสุมหรือเป็นแหล่งมอมเมาเด็ก เยาวชน นักศึกษา บริเวณดังกล่าวพึงเห็นได้ว่าจะก่อความเดือดร้อนรำคาญต่อเด็ก เยาวชน นักศึกษา ในสถานศึกษา

3 การหาพิกัดแนวรั้วสถานศึกษา
แบบฟอร์มที่ต้องใช้ 1. แบบสำรวจพิกัดสถานศึกษา และพิกัดแนวรั้วสถานศึกษา

4 การหาพิกัดแนวรั้วสถานศึกษา 2. แบบสำรวจการกำหนดบริเวณถัดออกไป
แบบฟอร์มที่ต้องใช้ 2. แบบสำรวจการกำหนดบริเวณถัดออกไป

5 การหาพิกัดแนวรั้วสถานศึกษา
วิธีที่ 1 โดยการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ วิธีที่ 2 โดยการใช้โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน ระบบแอนดรอย

6 การหาพิกัดแนวรั้วสถานศึกษา โดยการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์
1. เปิดเบราเซอร์โปรแกรมใดก็ได้ แล้วเข้าเว็บไซต์ “

7 การหาพิกัดแนวรั้วสถานศึกษา
โดยการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ 2. คลิ๊กที่ “แอป Google” แล้วเลือกเมนู “แผนที่”

8 การหาพิกัดแนวรั้วสถานศึกษา
โดยการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ 3. คลิ๊กที่ “ตำแหน่งของคุณ” (ลูกศรสีแดง) ที่หน้าจอแผนที่จะแสดงตำแหน่งของคุณเป็นจุดวงกลมสีฟ้า (ลูกศรสีน้ำเงิน)

9 การหาพิกัดแนวรั้วสถานศึกษา โดยการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์
4. ควรปรับหน้าจอแผนที่ให้แสดงผลในรูปแบบ “ภาพถ่ายดาวเทียม” โดยคลิ๊กที่ “Earth” (ลูกศรสีแดง)

10 การหาพิกัดแนวรั้วสถานศึกษา โดยการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์
5. หน้าจอจะแสดงแผนที่เป็นภาพถ่าย ดาวเทียม พร้อมทั้งภาพถ่ายของ สถานที่ในบริเวณใกล้เคียง ให้ลดแถบแสดงรูปภาพลง เพื่อ ความสะดวกในการทำงาน

11 การหาพิกัดแนวรั้วสถานศึกษา โดยการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์
6. คลิ๊กที่เครื่องหมาย + เพื่อขยายแผนที่ จน สามารถเห็นแนวรั้ว สถานศึกษาได้อย่าง ชัดเจน

12 การหาพิกัดแนวรั้วสถานศึกษา โดยการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์
7. คลิ๊กเม้าท์ 1 ครั้งที่มุมรั้วสถานศึกษาด้านใดด้านหนึ่ง (ลูกศรสีแดง) จะปรากฏบล็อกแสดงรายละเอียด พร้อมทั้งเลขพิกัดของจุดที่คลิ๊ก

13 การหาพิกัดแนวรั้วสถานศึกษา โดยการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์
8. จดเลขพิกัดของมุมรั้วสถานศึกษาดังกล่าวลงในแบบฟอร์มฯ

14 การหาพิกัดแนวรั้วสถานศึกษา โดยการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์
6 5 4 3 2 9. หาพิกัดและจดเลขพิกัดที่มุมรั้วของสถานศึกษาด้านอื่น ๆ จนครบทุกมุม หมายเหตุ หากสถานศึกษามีแนวรั้วเป็นรูปสี่เหลี่ยม ให้จดพิกัดแค่ 4 มุม หากสถานศึกษามีแนวรั้วเป็นรูปหลายเหลี่ยม ให้จดพิกัดมุมรั้วทุกมุม

15 การหาพิกัดแนวรั้วสถานศึกษา วิธีที่ 2 โดยการใช้โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน
วิธีที่ 2 โดยการใช้โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน ระบบแอนดรอย

16 การหาพิกัดแนวรั้วสถานศึกษา
โดยการใช้โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนระบบแอนดรอย 1. เปิด app แผนที่ (วงกลมสีแดง) 2. คลิ๊กเปิดตำแหน่งพิกัดปัจจุบัน (ลูกศรสีแดง) 3. หากยังไม่ได้เปิดใช้ตำแหน่ง จะมีบล็อกขึ้นมาถาม ให้คลิ๊ก “ใช่”

17 การหาพิกัดแนวรั้วสถานศึกษา
โดยการใช้โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนระบบแอนดรอย 4. คลิ๊กที่ปุ่มเมนู (ลูกศรสีแดง) เพื่อหาเมนู “ดาวเทียม” 5. คลิ๊กเลือกที่เมนู “ดาวเทียม” เพื่อปรับ แผนที่ให้เป็นรูปแบบภาพถ่ายดาวเทียม

18 การหาพิกัดแนวรั้วสถานศึกษา โดยการใช้โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนระบบแอนดรอย
6. ขยายหน้าจอแผนที่เพื่อ ให้เห็นแนวรั้วสถานศึกษาได้อย่างชัดเจน 7. ใช้นิ้วจิ้มบริเวณมุมรั้วสถานศึกษาที่ต้องการหาพิกัดค้างไว้ จนมีหมุดสีแดงปรากฏขึ้น (ลูกศรสีเหลือง) 8. คลิ๊กหรือลากแถบ “ปักหมุด” ด้านล่าง (ลูกศรสีเขียว) เพื่อดูรายละเอียด และพิกัดของมุมรั้วสถาน ศึกษาที่ต้องการหาพิกัด

19 การหาพิกัดแนวรั้วสถานศึกษา โดยการใช้โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนระบบแอนดรอย
9. จดเลขพิกัดที่ได้ลงในแบบฟอร์มฯ หาพิกัดมุมรั้วด้านอื่น ๆ และจดลงแบบฟอร์มฯ จนครบทุกมุม หมายเหตุ หากสถานศึกษามีแนวรั้วเป็นรูปสี่เหลี่ยม ให้จดพิกัดแค่ 4 มุม หากสถานศึกษามีแนวรั้วเป็นรูปหลายเหลี่ยม ให้จดพิกัดมุมรั้วทุกมุม

20 ส่งข้อมูลทางโทรสาร อีเมล์ หรือไลน์
โทรสาร : Line ID : khonkaenzoning

21 รายชื่อผู้ประสานงาน ผู้ประสานงานกับ
- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) ขอนแก่นเขต 1 - องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น - สำนักงานเทศบาลนครขอนแก่น 1. นายธนะศิลป์ แจ่มเจริญทรัพย์ 2. นายสุทัศน์ เกตุษา ผู้ประสานงานกับ - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) ขอนแก่นเขต 2 1. นางอาภาพรรณ ตั้งใจ 2. นายวีระยุทธ สีสุระ

22 ผู้ประสานงานกับ - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) ขอนแก่นเขต 3 1. นายราชันต์ บูรภักดิ์ 2. นายณัฐชัย ชาติวิเศษ ผู้ประสานงานกับ - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) ขอนแก่นเขต 4 1. นายศุภกฤต แสงจันทร์ 2. นายสากล สีเขียว ผู้ประสานงานกับ - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) ขอนแก่นเขต 5 1. นายวราชา หรรษา 2. น.ส.ละออทิพย์ วงศ์อร่าม

23 จาก สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น
ด้วยความขอบคุณ จาก สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น


ดาวน์โหลด ppt วิธีการหาพิกัดของสถานศึกษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google