งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คลิก Start เพื่อเข้าสู่เกม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คลิก Start เพื่อเข้าสู่เกม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คลิก Start เพื่อเข้าสู่เกม

2 App นี้ สามารถใช้พูดคุย ติดต่อสื่อสารได้
ถูกต้อง คลิกเพื่อไปข้อต่อไป ผิด ลองใหม่ App นี้ สามารถใช้พูดคุย ติดต่อสื่อสารได้ 1 2 3 4 5 Skype 6 7 8 9 10 Whatsapp 11 12 13 14 15 Line 16 17 18 19 20 Messenger 21 22 23 24 25

3 โปรแกรมกราฟิกที่ใช้ตกแต่ง ตัดต่อภาพ
ถูกต้อง คลิกเพื่อไปข้อต่อไป ผิด ลองใหม่ โปรแกรมกราฟิกที่ใช้ตกแต่ง ตัดต่อภาพ 1 2 3 4 5 Adobe Illustrator 6 7 8 9 10 Adobe Photoshop 11 12 13 14 15 Adobe Flash 16 17 18 19 20 Adobe Bridge 21 22 23 24 25

4 ถูกต้อง ผิด ลองใหม่ คลิกเพื่อไปข้อต่อไป 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Web Browser ยอดนิยม 1 2 3 4 5 Google Chrome 6 7 8 9 10 Safari 11 12 13 14 15 Internet Explorer 16 17 18 19 20 Mozilla Firefox 21 22 23 24 25

5 THE END


ดาวน์โหลด ppt คลิก Start เพื่อเข้าสู่เกม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google