งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทรงกระบอก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทรงกระบอก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ทรงกระบอก

2 ลักษณะของทรงกระบอก หน้าตัดหรือฐาน ส่วนสูง รัศมี หน้าตัดหรือฐาน

3 ทรงกระบอก เป็นรูปเรขาคณิตสามมิติที่มีฐานสองฐานเป็น
วงกลมที่เท่ากันทุกประการ และอยู่บนระนาบที่ ขนานกันและเมื่อตัดรูปเรขาคณิตสามมิตินั้นด้วย ระนาบที่ขนานกับฐานแล้วจะได้หน้าตัดที่เป็นวงกลม ที่เท่ากันทุกประการกับฐานเสมอ

4 พื้นที่ผิวทรงกระบอก ฐาน พื้นที่ผิวโค้งหรือพื้นที่ผิวข้าง สูง ฐาน

5 พื้นที่ผิวทรงกระบอก = 2พื้นที่ฐาน + พื้นที่ผิวข้าง
= 2พื้นที่ฐาน + พื้นที่ผิวข้าง = 2พื้นที่วงกลม + พื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้า = h

6 ตัวอย่างที่ 1 กระป๋องนมสูง 3. 5 ซม. รัศมีฐาน ยาว 4. 2 ซม
ตัวอย่างที่ 1 กระป๋องนมสูง 3.5 ซม. รัศมีฐาน ยาว 4.2 ซม. ต้องการปิดฉลากด้านข้าง จะต้องใช้กระดาษเท่าไร วิธีทำ พื้นที่ฉลาก = พื้นที่ผิวข้าง = 2r  สูง = 2   4.2  3.5 = ตารางซม.

7 ตัวอย่างที่ 2 จงหาพื้นที่ผิวแก้วทรงกระบอกปากเปิดรัศมี 3. 5 ซม
ตัวอย่างที่ 2 จงหาพื้นที่ผิวแก้วทรงกระบอกปากเปิดรัศมี 3.5 ซม. สูง 14 ซม. วิธีทำ พื้นที่ผิวแก้วทรงกระบอกปากเปิด = r r  สูง =  3.5    3.5 14 = = ตารางซม.

8 แบบฝึกหัด 1. จงหาพื้นที่ผิวโค้งของ ทรงกระบอกที่มี
เส้นผ่านศูนย์กลาง 7 ซม. สูง 6 ซม.

9 2. ทรงกระบอกมีรัศมี 5 ซม. มีพื้นที่ผิว 250 ตารางซม. จะสูงเท่าไร

10 เท่ากับ 42 ตารางซม. สูง 6 ซม. จะมีเส้นผ่านศูนย์กลางเท่าไร
3. ทรงกระบอกอันหนึ่งมีพื้นที่ผิวข้าง เท่ากับ 42 ตารางซม. สูง 6 ซม. จะมีเส้นผ่านศูนย์กลางเท่าไร


ดาวน์โหลด ppt ทรงกระบอก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google