งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 ทฤษฎีบทพีทาโกรัส

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 ทฤษฎีบทพีทาโกรัส"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 ทฤษฎีบทพีทาโกรัส
คณิตศาสตร์ (ค32101) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 ทฤษฎีบทพีทาโกรัส เรื่อง สมบัติของรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก สอนโดย ครูชนิดา ดวงแข

2 สำหรับรูปสามเหลี่ยมมุมฉากใดๆ
กำลังสองของความยาวของด้าน ตรงข้ามมุมฉาก เท่ากับ ผลบวก ของกำลังสองของความยาวของ ด้านประกอบมุมฉาก

3 ความสัมพันธ์ระหว่างความยาวของ
ด้านทั้งสามของรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก c2 = a2 + b2 a2 = c2 - b2 b2 = c2 - a2 c a b

4 ตัวอย่างที่ 1 จากรูปDมุมฉากจงหาค่า c
c2 = a2 + b2 c2 = c2 = c2 = 289 c2 = 17 × 17 c = 17 c 15 8

5 ตัวอย่างที่ 2 จากรูปDมุมฉากจงหาค่า a
25 24 a

6 ตัวอย่างที่ 3 จากรูปDมุมฉากจงหาค่า b
1.2 2

7 ลองทำดู

8 1. จำนวนที่กำหนดให้ในแต่ละข้อต่อ
ไปนี้เป็นความยาวของด้านประกอบ มุมฉากของรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก ให้หาความยาวของด้านตรงข้ามมุมฉาก

9 1) 6, 8 c2 = a2 + b2 c2 = c2 = c2 = 100 c2 = 10 × 10 c = 10

10 2) 12, 16 c2 = a2 + b2 c2 = c2 = c2 = 400 c2 = 20 × 20 c = 20

11 3) 18, 24 c2 = a2 + b2 c2 = c2 = c2 = 900 c2 = 30 × 30 c = 30

12 4) 1.5 , 2 c2 = a2 + b2 c2 = (1.5)2 + 22 c2 = c2 = c2 = × 2.5 c = 2.5

13 5) 4.5, 6 c2 = a2 + b2 c2 = (4.5)2 + 62 c2 = c2 = c2 = × 7.5 c = 7.5

14 2.(2) c2 = a2 + b2 c2 = c2 = c2 = 625 c2 = 25 × 25 c = 25 24 7 c

15 2.(4) b2 = c2- a2 b2 = (2.9)2- (2.1)2 b2 = b2 = 4 b2 = 2 × 2 b = 2 2.1 2. 9

16 3.(1) a2 = c2 - b2 a2 = a2 = a2 = 81 a2 = 9 × 9 a = 9 12 a 15

17 61 3.(2) 11 b2 = c2 - a2 b2 = b2 = 3, b2 = 3,600 b2 = 60 × 60 b = 60

18 b2 = c2 - a2 b2 = (3.9)2 - (1.5)2 b2 = b2 = b2 = × 3.6 b = 3.6 3.(3) 3.9 1.5 b

19 3.(4) c2 = a2 + b2 c2 = (3.6)2 + (2.7)2 c2 = c2 = c2 = × 4.5 c = 3.6 2.7

20 การบ้าน แบบฝึกหัดที่ 1.1 หน้าที่ 8 ข้อที่ 2, 3


ดาวน์โหลด ppt หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 ทฤษฎีบทพีทาโกรัส

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google