งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หน่วยที่ 3 เครื่องวัดไฟฟ้าชนิดแกนเหล็กเคลื่อนที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หน่วยที่ 3 เครื่องวัดไฟฟ้าชนิดแกนเหล็กเคลื่อนที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หน่วยที่ 3 เครื่องวัดไฟฟ้าชนิดแกนเหล็กเคลื่อนที่
เครื่องวัดไฟฟ้า ( ) หน่วยที่ 3 แผ่นที่ 3-1 หน่วยที่ 3 เครื่องวัดไฟฟ้าชนิดแกนเหล็กเคลื่อนที่   เครื่องวัดไฟฟ้าชนิดแกนเหล็กเคลื่อนที่ มงคล ธุระ

2 เครื่องวัดไฟฟ้าชนิดแกนเหล็กเคลื่อนที่
เครื่องวัดไฟฟ้า ( ) หน่วยที่ 3 แผ่นที่ 3-2 0A XA แกนเหล็กเคลื่อนที่ ลูกสูบและห้องอากาศ สเกล สปริง แกนเหล็ก อยู่กับที่ เครื่องวัดไฟฟ้าชนิดนี้สามารถนำไปใช้กับ ไฟฟ้ากระแสตรง หรือ ไฟฟ้ากระแสสลับ หรือ ทั้งสองอย่าง เพราะอะไร เครื่องวัดไฟฟ้าชนิดแกนเหล็กเคลื่อนที่ มงคล ธุระ

3 เครื่องวัดไฟฟ้าชนิดแกนเหล็กเคลื่อนที่
เครื่องวัดไฟฟ้า ( ) หน่วยที่ 3 แผ่นที่ 3-3 เครื่องวัดไฟฟ้าชนิด แกนเหล็กเคลื่อนที่ หมายถึงอะไร? A ~ 300 200 150 50 เครื่องวัดไฟฟ้าที่ทำหน้าที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าที่วัดให้เป็น พลังงานกล แล้วทำให้แกนเหล็กพาเข็มชี้ให้เคลื่อนที่ออกจากตำแหน่งเดิมไปชี้ค่าที่กำหนดไว้บนสเกล เครื่องวัดไฟฟ้าชนิดแกนเหล็กเคลื่อนที่ มงคล ธุระ

4 ชนิดแกนเหล็กเคลื่อนที่
เครื่องวัดไฟฟ้า ( ) หน่วยที่ 3 แผ่นที่ 3-4 เครื่องวัดไฟฟ้า ชนิดแกนเหล็กเคลื่อนที่ มีกี่ประเภท? 1. แบบอาศัยอำนาจแม่เหล็กดูด 2. แบบอาศัยอำนาจแม่เหล็ก ผลัก 3. แบบอาศัยอำนาจแม่เหล็กดูด และผลักร่วมกัน เครื่องวัดไฟฟ้าชนิดแกนเหล็กเคลื่อนที่ มงคล ธุระ

5 เครื่องวัดไฟฟ้าชนิดแกนเหล็กเคลื่อนที่แบบอาศัยอำนาจแม่เหล็กดูด
เครื่องวัดไฟฟ้า ( ) หน่วยที่ 3 แผ่นที่ 3-5 เครื่องวัดไฟฟ้าชนิดแกนเหล็กเคลื่อนที่แบบอาศัยอำนาจแม่เหล็กดูด มีโครงสร้างอย่างไร? 0A XA แกนเหล็กเคลื่อนที่ ลูกสูบและห้องอากาศ สเกล สปริง แกนเหล็ก อยู่กับที่ เครื่องวัดไฟฟ้าชนิดแกนเหล็กเคลื่อนที่ มงคล ธุระ

6 แบบอาศัยอำนาจแม่เหล็กดูดมีหลักการทำงานอย่างไร?
เครื่องวัดไฟฟ้า ( ) หน่วยที่ 3 แผ่นที่ 3-6 แบบอาศัยอำนาจแม่เหล็กดูดมีหลักการทำงานอย่างไร? I 0A XA แกนเหล็กเคลื่อนที่ ลูกสูบและห้องอากาศ สเกล สปริง แกนเหล็ก อยู่กับที่ I สปริง 0A XA สเกล ลูกสูบและห้องอากาศ เครื่องวัดไฟฟ้าชนิดแกนเหล็กเคลื่อนที่ มงคล ธุระ

7 เครื่องวัดไฟฟ้าชนิดแกนเหล็กเคลื่อนที่แบบอาศัยอำนาจแม่เหล็กผลัก
เครื่องวัดไฟฟ้า ( ) หน่วยที่ 3 แผ่นที่ 3-7 เครื่องวัดไฟฟ้าชนิดแกนเหล็กเคลื่อนที่แบบอาศัยอำนาจแม่เหล็กผลัก มีโครงสร้างอย่างไร? ลูกสูบและห้องอากาศ สปริง ยึดอยู่กับที่ 0A XA สเกล แกนเหล็กเคลื่อนที่ แกนเหล็กอยู่กับที่ ขดลวดสนามแม่เหล็กไฟฟ้า เครื่องวัดไฟฟ้าชนิดแกนเหล็กเคลื่อนที่ มงคล ธุระ

8 แบบอาศัยอำนาจแม่เหล็กผลัก มีหลักการทำงานอย่างไร?
เครื่องวัดไฟฟ้า ( ) หน่วยที่ 3 แผ่นที่ 3-8 แบบอาศัยอำนาจแม่เหล็กผลัก มีหลักการทำงานอย่างไร? ลูกสูบและห้องอากาศ สปริง ยึดอยู่กับที่ 0A XA สเกล I ลูกสูบและห้องอากาศ สปริง ยึดอยู่กับที่ 0A XA สเกล I เครื่องวัดไฟฟ้าชนิดแกนเหล็กเคลื่อนที่ มงคล ธุระ

9 เครื่องวัดไฟฟ้าชนิดแกนเหล็กเคลื่อนที่แบบอาศัยอำนาจแม่เหล็กดูดและผลัก
เครื่องวัดไฟฟ้า ( ) หน่วยที่ 3 แผ่นที่ 3-9 เครื่องวัดไฟฟ้าชนิดแกนเหล็กเคลื่อนที่แบบอาศัยอำนาจแม่เหล็กดูดและผลัก มีโครงสร้างอย่างไร? 0A XA ลูกสูบและห้องอากาศ สเกล สปริง แกนเหล็กอยู่กับที่ 1 แกนเหล็กอยู่กับที่ 2 แกนเหล็ก เคลื่อนที่ เครื่องวัดไฟฟ้าชนิดแกนเหล็กเคลื่อนที่ มงคล ธุระ

10 แบบอาศัยอำนาจแม่เหล็กดูดและผลัก มีหลักการทำงานอย่างไร?
เครื่องวัดไฟฟ้า ( ) หน่วยที่ 3 แผ่นที่ 3-10 แบบอาศัยอำนาจแม่เหล็กดูดและผลัก มีหลักการทำงานอย่างไร? 0A XA ลูกสูบและห้องอากาศ สเกล สปริง I 0A XA ลูกสูบและห้องอากาศ สเกล สปริง I เครื่องวัดไฟฟ้าชนิดแกนเหล็กเคลื่อนที่ มงคล ธุระ

11 เครื่องวัดไฟฟ้าชนิดแกนเหล็กเคลื่อนที่ในงานจริง
เครื่องวัดไฟฟ้า ( ) หน่วยที่ 3 แผ่นที่ 3-11 เครื่องวัดไฟฟ้าชนิดแกนเหล็กเคลื่อนที่ในงานจริง มีโครงสร้างอย่างไร? A ~ 300 200 150 50 V ~ 600 450 300 150 เครื่องวัดไฟฟ้าชนิดแกนเหล็กเคลื่อนที่ มงคล ธุระ

12 เครื่องวัดไฟฟ้าชนิดแกนเหล็กเคลื่อนที่ในงานจริง
เครื่องวัดไฟฟ้า ( ) หน่วยที่ 3 แผ่นที่ 3-12 เครื่องวัดไฟฟ้าชนิดแกนเหล็กเคลื่อนที่ในงานจริง มีโครงสร้างอย่างไร? แกนเหล็กเคลื่อนที่ แกนเหล็กอยู่กับที่ ขดลวดสนามแม่เหล็กไฟฟ้า เครื่องวัดไฟฟ้าชนิดแกนเหล็กเคลื่อนที่ มงคล ธุระ

13 เครื่องวัดไฟฟ้าชนิดแกนเหล็กเคลื่อนที่ในงานจริง มีหลักการทำงานอย่างไร?
เครื่องวัดไฟฟ้า ( ) หน่วยที่ 3 แผ่นที่ 3-13 เครื่องวัดไฟฟ้าชนิดแกนเหล็กเคลื่อนที่ในงานจริง มีหลักการทำงานอย่างไร? เครื่องวัดไฟฟ้าชนิดแกนเหล็กเคลื่อนที่ มงคล ธุระ

14 สามารถใช้ได้กับไฟฟ้ากระแสตรงหรือกระแสสลับ?
เครื่องวัดไฟฟ้า ( ) หน่วยที่ 3 แผ่นที่ 3-14 เครื่องวัดไฟฟ้าชนิด แกนเหล็กเคลื่อนที่ สามารถใช้ได้กับไฟฟ้ากระแสตรงหรือกระแสสลับ? ถึงแม้ว่ากระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านเครื่องวัดไฟฟ้าชนิดแกนเหล็กเคลื่อนที่จะมีทิศทางการไหลอย่างไร แต่เข็มชี้ยังคงเคลื่อนที่ไปในทิศทางเดิมเสมอ ดังนั้นสรุปได้ว่าเครื่องวัดไฟฟ้าชนิดแกนเหล็กเคลื่อนที่จึงใช้ได้ทั้งไฟฟ้ากระแสตรงและไฟฟ้ากระแสสลับ เครื่องวัดไฟฟ้าชนิดแกนเหล็กเคลื่อนที่ มงคล ธุระ

15 สัญลักษณ์ทางโครงสร้าง มีลักษณะอย่างไร?
เครื่องวัดไฟฟ้า ( ) หน่วยที่ 3 แผ่นที่ 3-15 สัญลักษณ์ทางโครงสร้าง มีลักษณะอย่างไร? สามารถประยุกต์สร้างเป็นเครื่องวัดไฟฟ้าอะไรบ้าง? A ~ 300 200 150 50 1. โวลต์มิเตอร์ แอมมิเตอร์ ไฟฟ้ากระแสตรง 2. โวลต์มิเตอร์ แอมมิเตอร์ ไฟฟ้ากระแสสลับ (นิยม) เครื่องวัดไฟฟ้าชนิดแกนเหล็กเคลื่อนที่ มงคล ธุระ

16 มีข้อดีและข้อเสีย อย่างไร?
เครื่องวัดไฟฟ้า ( ) หน่วยที่ 3 แผ่นที่ 3-16 มีข้อดีและข้อเสีย อย่างไร? 1. มีความคลาดเคลื่อนเนื่องจาก การสูญเสียของฮีตเตอเรซีสสูง 2. มีความคลาดเคลื่อนเนื่องจาก สนามแม่เหล็กภายนอก 3. มีความคลาดเคลื่อนเนื่องจาก ควาถี่ของไฟฟ้าที่ทำการวัด 4. มีความคลาดเคลื่อนเนื่องจาก การอิ่มตัวของสนามแม่เหล็ก ไฟฟ้า 5. ราคาถูกและแข็งแรง 6. ใช้ได้ทั้งไฟฟ้ากระแสตรงและ ไฟฟ้าสลับ 7. เสกลไม่เป็นเชิงเส้น ์ เครื่องวัดไฟฟ้าชนิดแกนเหล็กเคลื่อนที่ มงคล ธุระ

17 ฮีสเตอเรซีส ลอส คืออะไร?
เครื่องวัดไฟฟ้า ( ) หน่วยที่ 3 แผ่นที่ 3-17 ฮีสเตอเรซีส ลอส คืออะไร? N S N S I N S เครื่องวัดไฟฟ้าชนิดแกนเหล็กเคลื่อนที่ มงคล ธุระ


ดาวน์โหลด ppt หน่วยที่ 3 เครื่องวัดไฟฟ้าชนิดแกนเหล็กเคลื่อนที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google