งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครูศรีวรรณ ปานสง่า สิทธิของพลเมืองไทย ตามรัฐธรรมนูญ ผู้สอน ครูศรีวรรณ ปานสง่า โรงเรียนวังไกลกังวล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครูศรีวรรณ ปานสง่า สิทธิของพลเมืองไทย ตามรัฐธรรมนูญ ผู้สอน ครูศรีวรรณ ปานสง่า โรงเรียนวังไกลกังวล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ครูศรีวรรณ ปานสง่า สิทธิของพลเมืองไทย ตามรัฐธรรมนูญ ผู้สอน ครูศรีวรรณ ปานสง่า โรงเรียนวังไกลกังวล

2 ครูศรีวรรณ ปานสง่า ใบงาน 1. ประชาชนทุกคนมีสิทธิและ เสรีภาพเท่าเทียมกัน 2. เด็กทุกคนมีสิทธิได้รับการ ศึกษาขั้นพื้นฐานเท่าเทียมกัน........

3 ครูศรีวรรณ ปานสง่า 3. อุทิศใช้สิทธิในการเป็นเพื่อน บ้านเข้าไปหยิบของมาใช้ 5. สิทธิบัญญัติขึ้นเพื่อคุ้มครอง ทรัพย์สินสาธารณะ 4. สิทธิและ หน้าที่ไม่มีความ เกี่ยวข้องกัน........

4 ครูศรีวรรณ ปานสง่า 6. บัตร 30 บาทรักษาทุกโรค ให้สิทธิเสรีภาพในการรักษา เท่าเทียมกัน 7. ต้องให้สิทธิเสรีภาพผู้บริหาร ประเทศเต็มที่และห้ามประชา ชน วิจารณ์การเมือง........

5 ครูศรีวรรณ ปานสง่า ใบงาน 1. ประชาชนทุกคนมีสิทธิและ เสรีภาพเท่าเทียมกัน 2. เด็กทุกคนมีสิทธิได้รับการ ศึกษาขั้นพื้นฐานเท่าเทียมกัน...........

6 ครูศรีวรรณ ปานสง่า 3. อุทิศใช้สิทธิในการเป็นเพื่อน บ้านเข้าไปหยิบของมาใช้ 4. สิทธิและ หน้าที่ไม่มีความ เกี่ยวข้องกัน 5. สิทธิบัญญัติขึ้นเพื่อคุ้มครอง ทรัพย์สินสาธารณะ...........

7 ครูศรีวรรณ ปานสง่า 6. บัตร 30 บาทรักษาทุกโรค ให้สิทธิเสรีภาพในการรักษา เท่าเทียมกัน 7. ต้องให้สิทธิ เสรีภาพผู้บริหาร ประเทศเต็มที่และ ห้ามประชาชน วิจารณ์การเมือง...........


ดาวน์โหลด ppt ครูศรีวรรณ ปานสง่า สิทธิของพลเมืองไทย ตามรัฐธรรมนูญ ผู้สอน ครูศรีวรรณ ปานสง่า โรงเรียนวังไกลกังวล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google