งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชื่อ-นามสกุล - = ที่อยู่ อายุ/วัน/เดือน/ปีเกิด ประวัติการศึกษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชื่อ-นามสกุล - = ที่อยู่ อายุ/วัน/เดือน/ปีเกิด ประวัติการศึกษา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชื่อ-นามสกุล - = ที่อยู่ อายุ/วัน/เดือน/ปีเกิด ประวัติการศึกษา
ชื่อ บิดา-มารดา สิ่งที่ชอบและไม่ชอบ คติประจำใจ

2 ชื่อ-นามสกุล ด.ญ.เจนจิรา นันตา

3 บ้านเลขที่ 88 หมู่ 4 ตำบล เหมืองง่า อำเภอ เมือง จังหวัด ลำพูน
ที่อยู่ บ้านเลขที่ 88 หมู่ 4 ตำบล เหมืองง่า อำเภอ เมือง จังหวัด ลำพูน

4 อายุ/วัน/เดือน/ปีเกิด
อายุ 13 เกิดวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2544

5 ประวัติการศึกษา จบมาจากโรงเรียนเทศบาลประตูลี้ และมาศึกษา ต่อที่โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัด ลำพูน

6 ชื่อบิดา-มารดา บิดา ชื่อ นายจตุรงค์ นันตา มารดา ชื่อ นางสายสุนันท์ นันตา

7 สิ่งที่ชอบและไม่ชอบ สิ่งที่ชอบ คือ ชอบเลี้ยงสัตว์ ดูหนัง ฟัง เพลง ชอบสีฟ้า ชอบกินข้าวมันไก่ สิ่งมี่ไม่ชอบ คือ ไม่ชอบกินแอปเปิ้ล ไม่ ชอบเล่นกีฬา

8 ความใฝ่ฝันคติประจำใจ
เรียนเป็นเรียน เล่นเป็นเล่น ต้องไปให้ ถึงฝัน


ดาวน์โหลด ppt ชื่อ-นามสกุล - = ที่อยู่ อายุ/วัน/เดือน/ปีเกิด ประวัติการศึกษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google