งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สวัสดีค่ะ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สวัสดีค่ะ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สวัสดีค่ะ

2 ประวัติส่วนตัว ชื่อ-นามสกุล นางสาว จีราวรรณ บางสินธุ ชื่อเล่น แวววาว
ชื่อ-นามสกุล นางสาว จีราวรรณ บางสินธุ ชื่อเล่น แวววาว เกิดเมื่อวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2533 ปัจจุบันอายุ ปี 11 เดือน ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน 70/2 หมู่ 6 ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน ที่อยู่ปัจจุบัน 343/47 หมู่ 6 ต.เหมืองง่า อ.เมือง จ.ลำพูน เบอร์โทรติดต่อ

3 ประวัติการศึกษา ระดับมัธยมศึกษา. พ. ศ. 2551
ประวัติการศึกษา ระดับมัธยมศึกษา พ.ศ จบการศึกษาแผนการเรียน คณิตศาสตร์ - อังกฤษ โรงเรียนส่วนบุญโญถัมภ์ ลำพูน จังหวัด ลำพูน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ จบการศึกษา คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษา และการแนะแนว จากมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ประวัติการทำงาน ทดลองสอน พ.ศ พ.ศ โรงเรียน วารี เชียงใหม่ พ.ศ พ.ศ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน


ดาวน์โหลด ppt สวัสดีค่ะ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google