งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การหาเส้นทางที่สั้นที่สุด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การหาเส้นทางที่สั้นที่สุด"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การหาเส้นทางที่สั้นที่สุด
ค32211 คณิตศาสตร์สำหรับคอมพิวเตอร์ โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม

2 ความแตกต่างของ Minimum Spaning Tree กับ Dijkstra’s Algorithm

3 ตัวอย่างการหาต้นไม้กระจายทั่วกราฟที่มีน้ำหนักต่ำสุด
V A B C D E T น้ำหนัก U A 2 4 7 E,C E C B 5 D C 6 E,B 1 3 B,A B E A,D 4 A D

4 Dijkstra’s Algorithm A 1 2 7 B 5 D C 6 1 1 1 E Z

5 Edsger Wybe Dijkstra

6 Dijkstra’s Algorithm เป็นวิธีการที่ใช้ในการหาเส้นทางที่สั้นที่สุด จาก จุดเริ่มต้น ไปยังจุดสุดท้าย อาศัยหลักการ update ระยะทาง หากระยะทาง ไปถึงจุดนั้นใหม่สั้นกว่าเส้นทางเดิม ให้ใช้เส้นทาง ใหม่แทน

7 Dijkstra’s Algorithm Set ค่าเริ่มต้นให้ทุกจุดมีค่าเป็น อนันต์
While (เลือกยังไม่ครบทุกโหนด) { เลือกจุดที่สั้นที่สุดใส่ list ส่งข้อมูลไปยังจุดอื่นๆที่จุดนั้นเชื่อมต่ออยู่ หากเส้นทางใหม่สั้นกว่าให้ใช้เส้นทางใหม่ }

8 ตัวอย่างการหาเส้นทางที่สั้นที่สุด จาก a-z
b c d e z 2 3 5 1 4 S a b c d e z - 0 ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ a 0 2(a) 3(a) ∞ ∞ ∞ a,b 0 2(a) 3(a) 7(a,b) 4(a,b) ∞ a,b,c 0 2(a) 3(a) 7(a,b) 4(a,b) ∞ a,b,c,e 0 2(a) 3(a) 5(a,b,e) 4(a,b) 8(a,b,e) a,b,c,e,d 0 2(a) 3(a) 5(a,b,e) 4(a,b) 7(a,b,e,d) a,b,c,e,d,z

9 5 5 a b c d e f 4 3 2 6 1 5 g z 7 Ex2 S a b c d e f g z ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ a (a) 3(a) ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ a,c (a) 3(a) 6(a,c) 9(a,c) ∞ ∞ ∞ a,c,b (a) 3(a) 6(a,c) 9(a,c) ∞ ∞ ∞ a,c,b,d (a) 3(a) 6(a,c) 7(a,c,d) 11(a,c,d) ∞ ∞ a,c,b,d ,e (a) 3(a) 6(a,c) 7(a,c,d) 11(a,c,d) 12(a,c,d,e) ∞ a,c,b,d ,e,f (a) 3(a) 6(a,c) 7(a,c,d) 11(a,c,d) 12(a,c,d,e) 18(a,c,d,f) a,c,b,d ,e,f,g (a) 3(a) 6(a,c) 7(a,c,d) 11(a,c,d) 12(a,c,d,e) 16(a,c,d,e,g) a,c,b,d ,e,f,g,z


ดาวน์โหลด ppt การหาเส้นทางที่สั้นที่สุด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google