งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Class Polyplacophora.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Class Polyplacophora."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Class Polyplacophora

2 ลักษณะเด่น 1. เปลือกอยู่บริเวณด้านหลัง ประกอบด้วย 8 แผ่นย่อย ฝังลึกใน mantle เรียงซ้อนจาก หน้าไปท้าย ทำให้สามารถปรับตัวไปตามพื้นผิวและเกาะได้อย่างแข็งแรง 2. Mantle มีผนังหนาแข็งแรงโดยเฉพาะส่วนที่ยื่นออกด้านข้างเรียกเฉพาะว่า girdle ผิวด้านนอกมีหนามเล็กๆ จำนวนมาก 3. Ctenidia มีเหงือกแตกออกสองแขนง มีจำนวนมากอาจมีถึง 13 คู่ มีตำแหน่งอยู่ใน ร่องระหว่าง girdle กับ เท้า 4. หัวใจประกอบด้วย auricle 1 คู่ และ ventricle 1 ห้อง โพรงรอบหัวใจมีขนาดใหญ่ อยู่ค่อนไปทางด้านท้ายตัวใต้เปลือก 2 อันสุดท้าย 5. ไตมีตำแหน่งอยู่สองข้างลำตัวเจริญจากส่วนท้ายไปทางด้านหน้าแตกแขนงมากมาย 6. Chiton ไม่มีตา ไม่มีหนวด ส่วนหัวลดขนาดลงมากเป็นส่วนปากเท่านั้น 7. มีอวัยวะสร้างเซลล์สืบพันธุ์เป็นก้อนเดียว การปฏิสนธิเกิดขึ้นในร่อง pallium ของ เพศเมีย 8. อาศัยตามโขดหินที่มีคลื่นแรง พบ ประมาณ 600 ชนิด

3 ลักษณะภายนอกของ Chiton

4 ลักษณะของลิ่นทะเล (chiton)

5 ลักษณะ chiton ชนิดต่างๆ
Mopalia sp.


ดาวน์โหลด ppt Class Polyplacophora.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google