งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชื่อเด็กหญิง สุพรรษา กร้าณรงค์ ชั้น ม. 2/1 เลขที่ 41

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชื่อเด็กหญิง สุพรรษา กร้าณรงค์ ชั้น ม. 2/1 เลขที่ 41"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชื่อเด็กหญิง สุพรรษา กร้าณรงค์ ชั้น ม. 2/1 เลขที่ 41
แฟ้มสะสมผลงาน ชื่อเด็กหญิง สุพรรษา กร้าณรงค์ ชั้น ม. 2/1 เลขที่ 41

2 ประวัติส่วนตัว ชื่อเด็กหญิง สุพรรษา กร้าณรงค์
ชื่อเด็กหญิง สุพรรษา กร้าณรงค์ วัน เดือน ปี เกิด 13 ตุลาคม พ.ศ. 2543 ที่อยู่ 105 ม.2 ต.ทุ่งตำเสา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เบอร์โทร อีเมลล์ Facebook ประวัติส่วนตัว

3 ประวัติการศึกษา ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1-3 ชื่อโรงเรียน บ้านหน้าวัดโพธิ์
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-5 ชื่อโรงเรียน บ้านหน้าวัดโพธิ์ ป.6 โรงเรียนทุ่งตำเสา ปัจจุบันกำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2/1 โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ ประวัติการศึกษา

4 คติประจำใจ งานอดิเรก ความสามารถพิเศษ
ทำวันนี้ให้ดีที่สุด จะไปให้ถึงฝัน งานอดิเรก เล่น facebook ดูโทรทัศน์ ทำการบ้าน เลี้ยงน้อง ทำงานบ้าน ความสามารถพิเศษ ด้านดนตรี ร้องเพลง คติประจำใจ งานอดิเรก ความสามารถพิเศษ


ดาวน์โหลด ppt ชื่อเด็กหญิง สุพรรษา กร้าณรงค์ ชั้น ม. 2/1 เลขที่ 41

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google