งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เด็กหญิงเสาวลักษณ์ สุรวาสน์ ชั้น ม.2/2 เลขที่ 40

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เด็กหญิงเสาวลักษณ์ สุรวาสน์ ชั้น ม.2/2 เลขที่ 40"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เด็กหญิงเสาวลักษณ์ สุรวาสน์ ชั้น ม.2/2 เลขที่ 40
แฟ้มสะสมผลงาน เด็กหญิงเสาวลักษณ์ สุรวาสน์ ชั้น ม.2/2 เลขที่ 40

2 ประวัติส่วนตัว เด็กหญิงเสาวลักษณ์ สุรวาสน์ 15 เมษายน 2543
160/55 ม.2 ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เสาวลักษณ์ สุรวาสน์ เสาวลักษณ์ สุรวาสน์

3 ประวัติการศึกษา ระดับชั้นอนุบาล 1-3 โรงเรียนบ้านลำชิง
ระดับชั้นประถมศึกษา1-6 โรงเรียน เทศบาล5 ปัจจุบันศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษา2 โรงเรียน หาดใหญ่รัฐประชาสรรค์

4 คติประจำใจ งานอดิเรก ความสามารถพิเศษ
ฝันให้ไกล ไปให้ถึง งานอดิเรก ทำงานบ้าน ความสามารถพิเศษ ด้านดนตรี ไม่มี ด้านกีฬา แบตมินตัน ด้านคอมพิวเตอร์ ไม่มี


ดาวน์โหลด ppt เด็กหญิงเสาวลักษณ์ สุรวาสน์ ชั้น ม.2/2 เลขที่ 40

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google