งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 2 โครงสร้างของภาษา C.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 2 โครงสร้างของภาษา C."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 2 โครงสร้างของภาษา C

2 โครงสร้างหรือลักษณะของภาษา C
สื่อชุดนี้เป็นลิขสิทธิ์ของสำนักพิมพ์วังอักษรใช้เพื่อการศึกษาเท่านั้น

3 สื่อชุดนี้เป็นลิขสิทธิ์ของสำนักพิมพ์วังอักษรใช้เพื่อการศึกษาเท่านั้น
โครงสร้างของภาษา C เฮดเดอร์ไฟล์ (Header Files) ส่วนตัวแปรแบบ Global (Global Variables) ฟังก์ชัน (Functions) ส่วนตัวแปรแบบ Local (Local Variables) ตัวโปรแกรม (Statements) ค่าส่งกลับ (Return Value) หมายเหตุ (Comment) สื่อชุดนี้เป็นลิขสิทธิ์ของสำนักพิมพ์วังอักษรใช้เพื่อการศึกษาเท่านั้น

4 สื่อชุดนี้เป็นลิขสิทธิ์ของสำนักพิมพ์วังอักษรใช้เพื่อการศึกษาเท่านั้น
การตั้งชื่อ ตัวแรกของชื่อจะต้องขึ้นด้วยตัวอักษรหรือเครื่องหมาย _ เท่านั้น ตัวอักษรตั้งแต่ตัวที่ 2 สามารถเป็นตัวเลข หรือเครื่องหมาย _ ก็ได้ จะต้องไม่มีการเว้นวรรคภายในชื่อ แต่สามารถใช้เครื่อง _ คั่นได้ สามารถตั้งชื่อได้ยาวไม่จำกัด แต่จะใช้ตัวอักษรแค่ 31 ตัวแรกในการอ้างอิง ชื่อที่ตั้งด้วยอักษรพิมพ์ใหญ่และพิมพ์เล็ก จะถือว่าเป็นคนละตัวกัน ห้ามตั้งชื่อซ้ำกับคำสงวนของภาษา C สื่อชุดนี้เป็นลิขสิทธิ์ของสำนักพิมพ์วังอักษรใช้เพื่อการศึกษาเท่านั้น

5 สื่อชุดนี้เป็นลิขสิทธิ์ของสำนักพิมพ์วังอักษรใช้เพื่อการศึกษาเท่านั้น
ชนิดข้อมูล ชนิดข้อมูลแบบไม่มีค่า หรือ Void Type (void) ชนิดข้อมูลแบบจำนวนเต็ม หรือ Integer Type (int) ชนิดข้อมูลแบบตัวอักษร หรือ Character Type (char) ชนิดข้อมูลแบบทศนิยม หรือ Floating Point Type (float) สื่อชุดนี้เป็นลิขสิทธิ์ของสำนักพิมพ์วังอักษรใช้เพื่อการศึกษาเท่านั้น

6 สื่อชุดนี้เป็นลิขสิทธิ์ของสำนักพิมพ์วังอักษรใช้เพื่อการศึกษาเท่านั้น
ตัวแปร คือ ชื่อที่ใช้อ้างถึงตำแหน่งต่าง ๆ ในหน่วยความจำ ซึ่งใช้เก็บข้อมูลต่าง ๆ ด้วยขนาดตามชนิดของข้อมูล การประกาศตัวแปร การประกาศตัวแปรแบบเอกภาพ หรือการประกาศตัวแปรแบบ Global คือ ตัวแปรที่จะสามารถเรียกใช้ได้ทั้งโปรแกรม การประกาศตัวแปรแบบภายใน หรือการประกาศตัวแปรแบบ Local ซึ่งตัวแปรประเภทนี้จะใช้ได้ในเฉพาะฟังก์ชันของตัวเองเท่านั้น สื่อชุดนี้เป็นลิขสิทธิ์ของสำนักพิมพ์วังอักษรใช้เพื่อการศึกษาเท่านั้น

7 สื่อชุดนี้เป็นลิขสิทธิ์ของสำนักพิมพ์วังอักษรใช้เพื่อการศึกษาเท่านั้น
การกำหนดค่าต่างๆ การกำหนดค่าให้กับตัวแปร จะใช้เครื่องหมาย = กั้นตรงกลาง การกำหนดชนิดข้อมูลแบบชั่วคราว ([ชนิดข้อมูล]) [ตัวแปร] ชนิดข้อมูลแบบค่าคงที่ (Constants) Const [ชนิดข้อมูล] [ตัวแปร] = [ค่า หรือ นิพจน์] สื่อชุดนี้เป็นลิขสิทธิ์ของสำนักพิมพ์วังอักษรใช้เพื่อการศึกษาเท่านั้น

8 สื่อชุดนี้เป็นลิขสิทธิ์ของสำนักพิมพ์วังอักษรใช้เพื่อการศึกษาเท่านั้น
Statements Statement Expression Compound Labeled Selection Iterative Jump สื่อชุดนี้เป็นลิขสิทธิ์ของสำนักพิมพ์วังอักษรใช้เพื่อการศึกษาเท่านั้น

9 สื่อชุดนี้เป็นลิขสิทธิ์ของสำนักพิมพ์วังอักษรใช้เพื่อการศึกษาเท่านั้น
สัญลักษณ์เส้นทางการดำเนินงาน Arrow สัญลักษณ์จุดเชื่อม Connect สัญลักษณ์ระบุการทำงานย่อยหรือฟังก์ชันย่อย Predefined Process สัญลักษณ์การแสดงผลออกทางจอภาพ Display สัญลักษณ์การรับข้อมูลจากผู้ใช้ Manual Input สัญลักษณ์ติดต่อกับผู้ใช้โดยการรับข้อมูลหรือแสดงข้อมูล Data สัญลักษณ์เงื่อนไข Decision สัญลักษณ์กระบวนการต่าง ๆ เช่น การประกาศตัวแปร การบวก เป็นต้น สัญลักษณ์แทนจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุด Terminator ความหมาย ชื่อ สัญลักษณ์ ผังงาน สื่อชุดนี้เป็นลิขสิทธิ์ของสำนักพิมพ์วังอักษรใช้เพื่อการศึกษาเท่านั้น

10 สื่อชุดนี้เป็นลิขสิทธิ์ของสำนักพิมพ์วังอักษรใช้เพื่อการศึกษาเท่านั้น
การออกแบบผังงาน แบบการทำงานซ้ำ แบบทางเลือก แบบเรียงลำดับ สื่อชุดนี้เป็นลิขสิทธิ์ของสำนักพิมพ์วังอักษรใช้เพื่อการศึกษาเท่านั้น


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 2 โครงสร้างของภาษา C.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google