งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แฟ้มสะสมผลงาน ดช. อานนท์ เพชรสวัสดิ์ ชั้น ม.1/4 เลขที่ 23.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แฟ้มสะสมผลงาน ดช. อานนท์ เพชรสวัสดิ์ ชั้น ม.1/4 เลขที่ 23."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แฟ้มสะสมผลงาน ดช. อานนท์ เพชรสวัสดิ์ ชั้น ม.1/4 เลขที่ 23

2 ประวัติส่วนตัว  ชื่อ ด็กชายอานนท์เพ็ช รสวัสดิ์ ชั้น ม.2/4 เลขที่ 23  วันเดือนปีเกิด วันอาทิตย์ ที่ 7 พฤศภาคม พ. ศ.2543  ที่อยู่ 22/3 ต. ทุ่งตำเสา อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา ม.8  เบอร์โทร 0845214795  Facbook อานนท์ พ็ชร สวัสดิ์  LINE ไม่มี

3 ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1- 3 โรงเรียนบ้านท่าหมอ ไชย ระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1-6 โรงเรียนบ้านท่าหมอ ไชย ปัจจุบันกำลังศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี่ ที่ 2 โรงเรียนหาดใหญ่รัฐ ประชาสรรค์

4 คติประจำใจ  ตนเป็นที่พึ้งของตน  งานอดิเรก เรียน  ความสามารถพิเศษ  - ด้านดนตรี ตีกลอง  - ด้านกีฬา กรีทา  - ด้านคอมพิวเตอร์ เล่น เกมส์

5


ดาวน์โหลด ppt แฟ้มสะสมผลงาน ดช. อานนท์ เพชรสวัสดิ์ ชั้น ม.1/4 เลขที่ 23.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google