งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ด. ช. รังสิมันต์ สกุล คงฉิม ด. ช. รังสิมันต์ สกุล คงฉิม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/11 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/11 เลขที่ 17 เลขที่ 17.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ด. ช. รังสิมันต์ สกุล คงฉิม ด. ช. รังสิมันต์ สกุล คงฉิม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/11 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/11 เลขที่ 17 เลขที่ 17."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ด. ช. รังสิมันต์ สกุล คงฉิม ด. ช. รังสิมันต์ สกุล คงฉิม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/11 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/11 เลขที่ 17 เลขที่ 17

2  ประวัติส่วนตัว  ชื่อ : ด. ช. รังสิมันต์ สกุล คง ฉิม  เกิดวันที่ : 14 กรกฎาคม 2544  ที่อยู่ : 100/26 ม.6 ถ. ทุ่งควน จีน ต. ควนลัง อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา  เบอร์โทรศัพท์ : 096- 0868172  อีเมล์ : pan.rangsimon@hotmail.c om  Facebook : Pan Pan’n  Line : -

3  ประวัติการศึกษา  ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1-3  ชื่อโรงเรียน สหศาสตร์ วิทยาคาร  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6  ชื่อโรงเรียน สหศาสตร์ วิทยาคาร  ปัจจุบันกำลังศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ชื่อโรงเรียน หาดใหญ่รัฐ ประชาสรรค์

4  คติประจำใจ งานอดิเรก ความสามารถ พิเศษ  คติประจำใจ : ที่ที่อันตราย ที่สุด เป็น ที่ที่ปลอดภัยที่สุด  งานอดิเรก : เล่นเกม ฟัง เพลง ดูการ์ตูน  ความสามารถพิเศษ  ด้านดนตรี : ร้องเพลง  ด้านกีฬา : ทำได้เกือบทุก อย่าง  ด้านอินเตอร์เน็ต : เล่นเกม ทำงาน

5 สมบัติของนักเรียนที่ดี 1. ตั้งใจเรียน 2. เป็นเด็กดีของพ่อแม่ 3. ไม่เกเร 4. ไม่เล่นเกมส์จนมากเกินไป


ดาวน์โหลด ppt ด. ช. รังสิมันต์ สกุล คงฉิม ด. ช. รังสิมันต์ สกุล คงฉิม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/11 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/11 เลขที่ 17 เลขที่ 17.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google