งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อุโบสถวัดราช บูรณะ ลักษณะ อุโบสถเป็นอาคารก่อ อิฐถือปูน ด้านหน้ามีทางเข้า ๒ ทาง มีประตู ๒ คู่ มีหน้าต่างด้านละ ๔ คู่ รวมเป็น ๘ คู่ พื้นภายในพระอุโบสถยกระดับสูง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อุโบสถวัดราช บูรณะ ลักษณะ อุโบสถเป็นอาคารก่อ อิฐถือปูน ด้านหน้ามีทางเข้า ๒ ทาง มีประตู ๒ คู่ มีหน้าต่างด้านละ ๔ คู่ รวมเป็น ๘ คู่ พื้นภายในพระอุโบสถยกระดับสูง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อุโบสถวัดราช บูรณะ ลักษณะ อุโบสถเป็นอาคารก่อ อิฐถือปูน ด้านหน้ามีทางเข้า ๒ ทาง มีประตู ๒ คู่ มีหน้าต่างด้านละ ๔ คู่ รวมเป็น ๘ คู่ พื้นภายในพระอุโบสถยกระดับสูง จากพื้นดิน ที่ฝาผนังพระอุโบสถทั้ง สี่ด้าน มีจิตรกรรมฝาผนัง อุโบสถมีสถาปัตยกรรมแบบทรงโรง มี ๖ ห้อง ซึ่งเป็นศิลปะสมัย สุโขทัย พระประธาน ใน อุโบสถเป็น พระพุทธรูปปูนปั้น ลงรักปิดทองปาง มารวิชัย

2 มีช่อฟ้าบนหลังคาอุโบสถหน้าหลังมีรวย ระกาที่หน้าบรรณ บานประตูด้านหน้า หลังรวม ๕ คู่ แกะสลักดอกไม้มีสี่กลีบ แบบดอกลำดวน ประดับกระจกสีน้ำเงิน และ สีเหลือง มีหลังคาโค้งตรง กลางเล็กน้อย มุง ด้วยกระเบื้องดินเผา สี่เหลี่ยมผืนผ้า หลังคาเป็นปีกนก คลุมสามชั้น มุงด้วย ระเบื้องดินเผาแบบ เกร็ดพระยานาค จั่ว หน้าหลัง เป็นจั่วแบบ ภควัมมาการเข้าไป แบบผาประกนมี ๓ ชั้น ไม่มีการแกะสลัก ลวดลาย เศียรนาคที่หางหงษ์เป็นนาค 3 เศียร มีลักษณะอ่อนช้อย งดงาม

3 มีการบูรณปฏิสังขรณ์ในสมัยอยุธยาและ สมัยรัตนโกสินทร์

4 หอไตรเสากลม ลักษณะหอไตร เป็นหอคอนกรีตใต้ถุนสูง เสาปูนกลมเรียน๔ เเถว เเถวละ ๔ ต้น รวม ๑๖ ต้นมีบัวหัวเสากลับ ๒ ชั้น ชั้นล่างเป็นหอระฆัง ชั้นบนเป็นหอ ไตร เป็นสถาปัตยกรรมสมัยรัตนโกสินทร์

5 ทำด้วยไม้สับแบบ ฝา ประกนมีประตูทางเข้า ๑ ประตู ทางด้านทิศ ใต้มีระเบียง ยอดหอไตรมียอด เรียวเเหลมคล้าย ยอดของเจดีย์ที่ ยอดเหลี่ยมย่อมุม ไม้สิบสอง

6 เรือรับเสด็จรัชกาลที่ ๕ ทรงใช้ขึ้นไปนมัสการพระพุทธชินราช เเละเสด็จไป ในที่ต่างๆ

7 ปี พ. ศ. ๒๕๓๓ ในงาน ฉลอง ๔๐๐ ปี สมเด็จพระ นเรศวรมหาราช ทาง ศึกษาธิการจังหวัด พิษณุโลกได้อัญเชิญไป ทำรบูรณะซ่อมแซมอีกครั้ง แล้วนำลงลอยในแม่น้ำน่าน เป็นครั้งแรกเพื่อเฉลิมฉลอง ในนามเรือ " พระยาจีนจัต ตุ " ซึ่งในว่าเป็นเวลากว่า ร้อยปีที่เรือลำนี้ไม่ได้สัมผัส ผิวน้ำเลย จากนั้นได้ อัญเชิญกลับมาไว้ที่วัดราช บูรณะดังเดิม จนปัจจุบัน พร้อมจารึกอักษรไว้ว่า " นาวาเสด็จน่านนทีราช บูรณะ " ปัจจุบัน เปิดให้ประชาชนได้ลอดเพื่อ ความเป็นสิริมงคล


ดาวน์โหลด ppt อุโบสถวัดราช บูรณะ ลักษณะ อุโบสถเป็นอาคารก่อ อิฐถือปูน ด้านหน้ามีทางเข้า ๒ ทาง มีประตู ๒ คู่ มีหน้าต่างด้านละ ๔ คู่ รวมเป็น ๘ คู่ พื้นภายในพระอุโบสถยกระดับสูง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google