งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มิตรภาพที่สวยงาม วิดีโอ : ความทรงจำดีๆที่ผ่านมา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มิตรภาพที่สวยงาม วิดีโอ : ความทรงจำดีๆที่ผ่านมา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 มิตรภาพที่สวยงาม

3 วิดีโอ : ความทรงจำดีๆที่ผ่านมา

4 เป็นความทรงจำที่มีความหมายและมีคุณค่า ทางจิตใจมาก การเรียนในช่วงมัธยมศึกษา เป็นช่วงที่สนุกมาก โดยเฉพาะช่วงม. ปลาย เป็นช่วงที่มีความสุข ที่สุด ชอบจับกลุ่มกันติวหนังสือ ติวนอกสถานที่ บ้าง เรียนบ้าง ไม่เรียนบ้าง คือมีหลาย เหตุการณ์มากในช่วงนี้ ถึงเราได้แยกย้าย กันไปเรียนต่างสถาบัน ต่างความฝัน แต่สิ่ง ที่เราเหมือนกันคือความรู้สึกดีๆที่มีให้ต่อกัน

5 จัดทำโดย นางสาวอารีรัตน์ อาสนา รหัสนักศึกษา 563160140120 รัฐศาสตร์ ( การปกครองและการ พัฒนา ) คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสน ศาสตร์ จัดทำโดย นางสาวอารีรัตน์ อาสนา รหัสนักศึกษา 563160140120 รัฐศาสตร์ ( การปกครองและการ พัฒนา ) คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสน ศาสตร์


ดาวน์โหลด ppt มิตรภาพที่สวยงาม วิดีโอ : ความทรงจำดีๆที่ผ่านมา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google