งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ที่ตั้ง พระธาตุบังพวน ตั้งอยู่เลขที่ 172 บ้านพระธาตุบัง พวน หมู่ที่ 3 ตำบลพระธาตุบังพวน อำเภอเมือง จังหวัด หนองคาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ที่ตั้ง พระธาตุบังพวน ตั้งอยู่เลขที่ 172 บ้านพระธาตุบัง พวน หมู่ที่ 3 ตำบลพระธาตุบังพวน อำเภอเมือง จังหวัด หนองคาย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ที่ตั้ง พระธาตุบังพวน ตั้งอยู่เลขที่ 172 บ้านพระธาตุบัง พวน หมู่ที่ 3 ตำบลพระธาตุบังพวน อำเภอเมือง จังหวัด หนองคาย

3 ตามตำนานอุรังคธาตุกล่าวว่าพระ ยาสุวรรณภิงคาร เจ้าเมืองหนอง หาน สกลนคร พระยาคำแดง เจ้าเมืองหนองหารน้อย อุดรธานี พระยาจุลณี พรหมทัต เจ้าเมืองจุลณี พระยา อินทปัตนคร เจ้าเมืองอินทปัตน นคร และพระยานันทเสน เจ้า เมืองศรีโคตรบูรณ์หลวง ได้ ร่วมกันอุปถัมภ์ พระมหากัสสเถระ พร้อมด้วยพระอรหันต์ อีก 500 องค์ ทำการก่อสร้างพระธาตุ ต่อมาได้เดินทางไปสู่แดนพุทธ ภูมิ เพื่อไปอัญเชิญ พระบรม สารีริกธาตุ ของพระพุทธเจ้า 29 พระองค์ นำมาประดิษฐานไว้ พระธาตุบังพวนเป็นพระสถูป เจดีย์ ทรงเรือนปราสาท สี่เหลี่ยม เป็นองค์ประธานซึ่งมี ชื่ออยู่ในศิลาจารึก

4 พระ โพธิบัลลังก์ พระอนิมมิสเจดีย์ พระรัตนจงกรมเจดีย์

5 จากกรุงเทพฯ ใช้ทางหลวง หมายเลข 1 ผ่านสระบุรี แล้วเข้าทางหลวงหมายเลข 2 ผ่านนครราชสีมา ขอนแก่น อุดรธานี หนองคาย รวมระยะทาง 615 กิโลเมตรจากตัวเมือง ไปวัดพระธาตุบังพวน ประมาณ 11 กิโลเมตร แล้ว แยกขวาเข้าทางหลวง หมายเลข 211 ทางไปท่า บ่อ ถึงกม. 10 วัดอยู่ด้าน ขวามือ

6 *http://touronthai.com/gallery/place view.php?place_id=58000014

7


ดาวน์โหลด ppt ที่ตั้ง พระธาตุบังพวน ตั้งอยู่เลขที่ 172 บ้านพระธาตุบัง พวน หมู่ที่ 3 ตำบลพระธาตุบังพวน อำเภอเมือง จังหวัด หนองคาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google