งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นายวีระธัชกร กลิ่นขจร ครูสาขางานสัตวศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นายวีระธัชกร กลิ่นขจร ครูสาขางานสัตวศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นายวีระธัชกร กลิ่นขจร ครูสาขางานสัตวศาสตร์
ผลงานการวิจัยการเรียนการสอน (วิจัยในชั้นเรียน) เรื่อง ศึกษาการผลิตกระหรี่พัฟไส้เห็ดทดแทนเนื้อสัตว์ นายวีระธัชกร กลิ่นขจร ครูสาขางานสัตวศาสตร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวเกษตรสงเคราะห์สระบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

2 ปัญหาการวิจัย รายวิชาผลิตภัณฑ์สัตว์ ระดับชั้น ปวช. 3/2 สาขางานสัตวศาสตร์ ได้มีการเรียนการสอนตามใบงานการ ทำกะหรี่พัฟ ไส้ต่างๆจากเนื้อสัตว์ อาทิไก่ หมู ปลา เนื้อ โดยคาบ เรียนดังกล่าว ตรงกับเทศกาลถือศีลกินเจพอดี และในสถาน ศึกษามีบุคลากรจำนวนหนึ่งที่ได้ปฏิบัติกิจกรรมดังกล่าวอยู่ จึงคิดที่จะทำกะหรี่พัฟไส้เจ โดยเน้นการใช้ผลผลิตในสถานศึกษาและเพื่อนำผลการศึกษามาใช้เป็นเอกสาร เพื่อ การจัดการ เรียนการสอนและเผยแพร่บริการสังคม

3 วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการนำเห็ดมาใช้ประโยชน์ทดแทนการใช้เนื้อสัตว์ ในการทำไส้กะหรี่พัฟ เพื่อพัฒนาการทำกะหรี่พัฟ ให้มีความหลากหลาย เพื่อฝึกประสบการณ์การแปรรูปอาหารจากผลผลิตทางการเกษตร เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้สู่สังคม

4 ผังสรุปความสำคัญ(ผลการวิจัย)โดยใช้แบบประเมิน

5 สรุปผลการวิจัย(ผลสัมฤทธิ์การใช้ประโยชน์)
จากการใช้ผลการวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง กะหรี่พัฟไส้เห็ดทดแทนไส้เนื้อสัตว์ มาใช้ประโยชน์ ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาผลิตภัณฑ์สัตว์ของนักศึกษาชั้นปวช. 3/2 สาขางานสัตวศาสตร์ จำนวน 5 คน และ ผู้เข้ารับการอบรมศูนย์ ฝึกอาชีพในสถานศึกษาฯ จำนวน13คน รวมทั้งหมด 18คน ได้รับผลกระทบ ประโยชน์ จากการใช้เอกสารใบงาน โดยประเมินผลจากแบบประเมินความพึงพอใจการใช้งาน มีค่าเฉลี่ย รวมเท่ากับ มีผลคะแนน 4.7 ค่าคะแนน ดีมาก

6 สูตรการผลิต ส่วนผสมแป้งชั้นนอก
-แป้งเอนกประสงค์ตราว่าว กรัม แป้งเอนกประสงค์ตราพัด กรัม -เนยเหลือง(มาการีน) กรัม เกลือ ช้อนชา -น้ำปูนใส กรัม น้ำมันพืช กรัม -น้ำตาลทราย กรัม ส่วนผสมแป้งชั้นใน -แป้งเอนกประสงค์ตราว่าว 900 กรัม แป้งเอนกประสงค์ตราพัด กรัม -น้ำตาลทราย กรัม เนยเหลือง (มาการีน) กรัม -น้ำมันพืช กรัม

7 ขั้นตอน “การเตรียมแป้ง”
2 1 4 3

8 ขั้นตอนการทำไส้

9 การปั้นขลิบ และจัดรูปทรง
1 2 3

10 ทอดด้วยไฟความร้อนปานกลาง
สนใจข้อมูล Facebook//ครูวี กลิ่นขจร Line//weera( )


ดาวน์โหลด ppt นายวีระธัชกร กลิ่นขจร ครูสาขางานสัตวศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google