งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พระวาจาทรง ชีวิต ตุลาคม 2014.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พระวาจาทรง ชีวิต ตุลาคม 2014."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พระวาจาทรง ชีวิต ตุลาคม 2014

2 และผู้ที่เชื่อในเราจะไม่กระหายอีกเลย” (ยอห์น 6,35)
"เราเป็นปังแห่งชีวิต ผู้ที่มาหาเราจะไม่หิว และผู้ที่เชื่อในเราจะไม่กระหายอีกเลย” (ยอห์น 6,35)

3 พระวรสารโดยนักบุญยอห์นเล่าว่า พระเยซูเจ้าเสด็จไปที่เมือง
คาเฟอร์นาอูม หลังจากทรงทวีขนมปังแล้ว ได้ตรัสสั่งสอนประชาชนเรื่องปังแห่งชีวิตว่า

4 “อย่าขวนขวายหาอาหารที่กินแสลายไป
แต่จงหาอาหารที่คงอยู่และนำชีวิตนิรันดรมาให้ อาหารนี้บุตรแห่งมนุษย์จะประทานให้ท่านแล้วเสื่อม” (ยน 6, 27)

5 “มานนาที่สอง” ที่จะมาจากสวรรค์ในสมัยของพระเมสสิยาห์
สำหรับประชาชนที่กำลังรับฟังพระองค์ขณะนั้นเป็นที่ชัดเจนว่า พระองค์กำลังตรัสถึงเรื่อง “มานนา” และการคาดคอยถึง “มานนาที่สอง” ที่จะมาจากสวรรค์ในสมัยของพระเมสสิยาห์

6 ซึ่งเขาจะต้องยอมรับโดยอาศัยความเชื่อ
เมื่อทรงเห็นว่าประชาชนไม่เข้าใจ พระเยซูเจ้าจึงตรัสเสริมว่า พระองค์เองทรงเป็น “ปังทรงชีวิต(แท้)ที่ลงมาจากสวรรค์” ซึ่งเขาจะต้องยอมรับโดยอาศัยความเชื่อ

7 และผู้ที่เชื่อในเราจะไม่กระหายอีกเลย”
"เราเป็นปังแห่งชีวิต ผู้ที่มาหาเราจะไม่หิว และผู้ที่เชื่อในเราจะไม่กระหายอีกเลย”

8 นี่เป็นความหมายฝ่ายจิตของพระวาจานี้
พระเยซูเจ้าทรงมองว่าพระองค์เป็นปัง พระองค์เสด็จมาก็เพราะเหตุนี้ คือเป็นปังเพื่อให้ผู้อื่นได้รับประทาน เป็นปังเพื่อถ่ายทอดชีวิตของพระองค์ให้แก่เรา เพื่อเปลี่ยนแปลงเราให้กลับกลายเป็นเหมือนพระองค์ นี่เป็นความหมายฝ่ายจิตของพระวาจานี้

9 แต่พระวาจานี้ลึกซึ้งและเข้าใจได้ยาก พระเยซูเจ้าจึงตรัสถึงพระองค์เองว่า “ปังที่เราจะให้นี้คือ เนื้อของเรา เพื่อให้โลกมีชีวิต” (ยน.6:51) “ถ้าท่านไม่กินเนื้อของบุตรแห่งมนุษย์ และไม่ดื่มโลหิตของเขาท่านจะไม่มีชีวิตในตนเอง” (ยน.6:53)

10 พระเยซูเจ้าทรงประกาศถึงศีลมหาสนิท
ทำให้ศิษย์หลายคนรู้สึกสะดุดและละทิ้งพระองค์ไป

11 แต่ศีลมหาสนิทเป็นของขวัญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของพระเยซูเจ้า ที่ทรงประทานให้กับมนุษยชาติความสนิทสัมพันธ์เป็นอันหนึ่งอันเดียวกับพระองค์ผู้ทรงประทับอยู่ในศีลมหาสนิท จะช่วยดับความกระหายของวิญญาณและร่างกาย ทำให้เราเปี่ยมด้วยความยินดี

12 เมื่อเราได้รับการบำรุงเลี้ยงด้วยปังแห่งสวรรค์นี้แล้ว เราจะไม่หิวอีกเลย นั่นหมายความว่า ความปรารถนาถึงความรัก และความจริงทุกอย่างของเรานั้นจะเต็มบริบูรณ์ ด้วยองค์พระเยซูเจ้าผู้ทรงเป็นองค์ความรักและองค์ความจริง

13 และผู้ที่เชื่อในเราจะไม่กระหายอีกเลย”
"เราเป็นปังแห่งชีวิต ผู้ที่มาหาเราจะไม่หิว และผู้ที่เชื่อในเราจะไม่กระหายอีกเลย”

14 พระเยซูเจ้าทรงเลี้ยงดูเราด้วยปังแห่งชีวิตตั้งแต่ในโลกนี้แล้ว และพระองค์ทรงประทานปังนี้ให้แก่เรา เพื่อให้เราได้ดับความกระหายฝ่ายวิญญาณและร่างกายของผู้คนที่อยู่รอบข้างเรา

15 พระคริสตเจ้าได้รับการป่าวประกาศแก่โลกไม่มากนักโดยทางศีลมหาสนิท แต่โดยทางชีวิตของคริสตชนที่ได้รับการบำรุงเลี้ยงจากศีลมหาสนิทและจากพระวาจามากกว่า พวกเขาป่าวประกาศพระวรสารด้วยชีวิตและคำพูดของพวกเขา ด้วยการนำพระเยซูเจ้ามาประทับท่ามกลางพวกเขาทั้งชายและหญิงด้วยความรักซึ่งกันและกัน

16 โดยอาศัยศีลมหาสนิท ชุมชนคริสตชนจะกลับกลายเป็นชีวิตขององค์พระเยซูเจ้า เป็นชีวิตที่สามารถให้ความรัก และให้ชีวิตพระกับผู้อื่นได้

17 หมายความที่แท้จริงของ การรัก คืออะไร
คำเปรียบเทียบเรื่องขนมปังนี้ พระเยซูเจ้าทรงสอนเราถึงวิถีชีวิตคริสตชนที่แท้จริงและดีที่สุดในการรักเพื่อนพี่น้องของเรา หมายความที่แท้จริงของ การรัก คืออะไร

18 การรัก หมายถึงการทำตัว เป็นหนึ่งเดียวกับทุกคน เป็นหนึ่งเดียวกับเขาในสิ่งที่เขาปรารถนา ในสิ่งเล็กน้อยที่สุด ไม่มีค่า สิ่งที่ไม่มีความสำคัญสำหรับเรา แต่เขาสนใจ

19 พระเยซูเจ้าทรงประทานแบบฉบับอันยอดเยี่ยมถึงวิธีการรัก
แก่เรา ทรงกระทำพระองค์เองให้เป็น “ปัง” สำหรับเรา เพื่อจะได้เข้าถึงทุกคน เพื่อให้ทุกคนรับพระองค์ได้ ทรงเป็นหนึ่งเดียวกับทุกคน รักและรับใช้ทุกคน

20 ดังนั้น เราก็เช่นเดียวกัน เราต้องเป็นหนึ่งเดียวกับผู้อื่นจนกระทั่ง
“ยอมถูกกิน” นั่นหมายความว่า หลอมละลายตัวเองเพื่อผู้อื่น นี่คือ ความรัก ทำตัวเป็นหนึ่งเดียวจนถึงขั้นที่คนอื่นรู้สึกว่า ได้รับการบำรุงเลี้ยงด้วยความรักของเรา มีความสุข ความสดชื่น และความเข้าใจ

21 "เราเป็นปังแห่งชีวิต และผู้ที่เชื่อในเรา จะไม่กระหายอีกเลย”
ผู้ที่มาหาเราจะไม่หิว และผู้ที่เชื่อในเรา จะไม่กระหายอีกเลย” (ยอห์น 6,35) “พระวาจาทรงชีวิต” จัดพิมพ์รายเดือนโดยคณะโฟโคลาเร คำอธิบายโดย เคียร่า ลูบิค เดือนสิงหาคม 2000 กราฟฟิกโดย Anna Lollo โดยความร่วมมือของ Fr. Placido D’Omina (ซิชิลี - อิตาลี) คำอธิบายพระวาจาทรงชีวิตนี้แปลเป็นภาษาต่างๆถึง 96 ภาษา และภาษาท้องถิ่นต่างๆด้วย พระวาจานี้ไปถึงผู้คนกว่าล้านคนทั่วโลก ผ่านทางสื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ และอินเตอร์เน็ต รายละเอียดเพิ่มเติม พาวเวอร์พ้อยท์พระวาจาทรงชีวิตภาษาต่าง ๆ พบได้ที่


ดาวน์โหลด ppt พระวาจาทรง ชีวิต ตุลาคม 2014.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google