งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

およぎます。 = ว่ายน้ำ つかえます。 = เหนื่อย だします。 = ส่งจดหมาย [ てがみを ….]

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "およぎます。 = ว่ายน้ำ つかえます。 = เหนื่อย だします。 = ส่งจดหมาย [ てがみを ….]"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 およぎます。 = ว่ายน้ำ つかえます。 = เหนื่อย だします。 = ส่งจดหมาย [ てがみを ….]

3 けっこんします。 = แต่งงาน かいものします。 = ซื้อของ, ช็อปปิ้ง しょくじします。 = รับประทานอาหาร

4 さんぽします。 = เดินเล่น ( ในสวนสาธารณะ ) さびしい。 = เหงา しやくしょ = ที่ทำการเทศบาลเมือง สำนักงานเขต

5 プール = สระว่ายน้ำ かわ = แม่น้ำ つり = การตกปลา

6 スキー = สกี おなかが すきました。 ( ผม / ดิฉัน ) หิวข้าวแล้ว のどが かわきました。 ( ผม / ดิฉัน ) กระหายน้ำหิวน้ำ

7 かいぎ = การประชุม ぎゅうどん = ข้าวราดหน้าเนื้อตุ๋น

8 あそびます = เล่น, เที่ยว むかえます = ( ไป ) รับ ( คน ), ต้อนรับ はいります = เข้า ( คอฟฟี่ช็อป ) でます = ออก ( คอฟฟี่ช็อป ) たいへん [ な ] = เหลือเกิน, ไม่ใช่ของ เล่น, ลำบาก, แย่ ほしい = อยากได้, ต้องการ ( สิ่งของ ), อยากมี ひろい = กว้าง, กว้างขวาง せまい = แคบ, เล็ก けいざい = เศรษฐกิจ

9 びじゅつ = วิจิตรศิลป์ とうろく = การลงทะเบียน การ จดทะเบียน しゆうまつ= สุดสัปดาห์ なにか = บางสิ่ง บางอย่าง อะไรสักอย่าง おなかが いつぱいです。 ( ผม / ดิฉัน ) อิ่ม そうですね。=นั้นสิน่ะ ( เมือเห็น ด้วยกับผู้พูด ) そうしましよう。= เอาอย่างที่ว่า ก้อแล้วกัน


ดาวน์โหลด ppt およぎます。 = ว่ายน้ำ つかえます。 = เหนื่อย だします。 = ส่งจดหมาย [ てがみを ….]

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google