งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทเรียนเพื่อการศึกษาวิชาสุขศึกษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทเรียนเพื่อการศึกษาวิชาสุขศึกษา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทเรียนเพื่อการศึกษาวิชาสุขศึกษา
เรื่อง อาหารตามวัย โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ จังหวัดนนทบุรี โดย ครูอนันต์ นุชเทศ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

2 อาหารตามวัย หลักในการเลือกรับประทานอาหารตามวัย
องค์ประกอบของอาหารที่ควรบริโภค แนวทางในการจัดอาหารที่เหมาะ สมตามวัย

3 อาหารตามวัย ความสะอาด ความปลอดภัย คุณภาพของอาหาร
องค์ประกอบของอาหารที่ควรบริโภค ความสะอาด ความปลอดภัย คุณภาพของอาหาร

4 อาหารตามวัย แนวทางในการจัดอาหารที่เหมาะสมตามวัย อาหารสำหรับวัยทารก
หลังทารกคลอดไม่เกิน 12 ชั่วโมง ทารกควรดื่มนมจากแม่ โดยเฉพาะนม ที่เรียกว่า “นมเหลือง” เป็นนมที่มีโปร- ตีนและเกลือแร่สูง ช่วยระบายกาก อาหารในลำไส้ (ขี้เทา) ของทารก และภูมิคุ้มกันโรค

5 อาหารตามวัย : อาหารสำหรับวัยทารก - เมื่อทารกมีอายุครบ 4 เดือนขึ้นไป
เราสามารถให้อาหารเสริมกับทารกได้

6 อาหารตามวัย อาหารสำหรับเด็กก่อนวัยเรียน
- เด็กก่อนวัยเรียน คือช่วงอายุ 1-6 ปี โดยแบ่งเป็น 2 ช่วงอายุ คือ ช่วงอายุ 1-3 ปี คือวัยเด็กเล็ก ช่วงอายุ 4-6 ปี คือวัยอนุบาล เด็กก่อนวัยเรียน เป็นวัยที่ร่างกายและสมองมี การเจริญเติบโตและพัฒนาการอย่างรวดเร็ว จึงต้องการ อาหารประเภทโปรตีนและแคลอรีสูง

7 อาหารตามวัย : อาหารสำหรับเด็กก่อนวัยเรียน
แนวทางในการจัดอาหารสำหรับเด็กก่อนวัยเรียน ควรจัดรูปแบบของอาหารให้มีความหลากหลาย อาหารที่ปรุงต้องสะอาดและมีรสชาติที่เหมาะสม ควรจัดอาหารว่างสำหรับเด็กก่อนวัยเรียน อาหารในแต่ละมื้อต้องคำนึงถึงคุณค่าและปริมาณ ของอาหาร

8 อาหารตามวัย อาหารสำหรับเด็กวัยเรียน
- เด็กวัยเรียน คือช่วงอายุ 7-12 ปี โดยแบ่งเป็น 2 ช่วงอายุ คือ ช่วงอายุ 7-9 ปี ช่วงอายุ ปี เด็กวัยเรียน เป็นวัยที่มีการเจริญเติบโตและ ช้ากว่าวัยทารก แต่มีความสม่ำเสมอ และอาหารก็มีความ สำคัญในการศึกษาเล่าเรียน

9 อาหารตามวัย : อาหารสำหรับเด็กวัยเรียน
แนวทางในการจัดอาหารสำหรับเด็กวัยเรียน - เนื้อสัตว์ นม ถั่วเมล็ดแห้ง น้ำมัน ผักที่มีใบเขียวเข้มหรือผักทีมีสีเหลือง และ ผลไม้ให้เพียงพอ - สร้างนิสัยให้รู้จักเลือกรับประทาน อาหารที่มีประโยชน์ - ฝึกมารยาทในการบริโภคที่ดี เพื่อ ให้ได้รับอาหารเพียงพอกับความ ต้องการของร่างกาย

10 อาหารตามวัย อาหารสำหรับวัยรุ่น - วัยรุ่น คือช่วงอายุ 13-20 ปี
เป็นวัยที่ต้องการอาหารเพิ่มมากขึ้น บางครั้ง ทำให้มีพฤติกรรมในการกินที่ผิด คือกินเพื่อให้อิ่มเท่านั้น ไม่ได้สนใจ คุณค่าทางโภชนาการ

11 อาหารตามวัย : อาหารสำหรับวัยรุ่น
ความต้องการพลังงานและสารอาหารที่จำเป็นของวัยรุ่น พลังงาน ประมาณวันละ 2,200 – 3,000 แคลอรี โปรตีน ประมาณวันละ 1 กรัมต่อน้ำหนักตัว 1 กก. เกลือแร่ ได้แก่ แคลเซียม เหล็ก ไอโอดีน

12 อาหารตามวัย : อาหารสำหรับวัยรุ่น
ความต้องการพลังงานและสารอาหารที่จำเป็นของวัยรุ่น วิตามิน ได้แก่ วิตามินเอ วิตามินบี 2 วิตามินซี น้ำ ประมาณวันละ 6-8 แก้ว

13 อาหารตามวัย อาหารสำหรับวัยผู้ใหญ่ - วัยผู้ใหญ่ คือช่วงอายุ 21-59 ปี
เป็นวัยที่ควรทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ ควรหลีก เลี่ยงอาหารบางประเภท เช่น อาหารจานด่วน ทอด ปิ้ง ย่างไหม้เกรียม น้ำอัดลม อาหารรสจัด และเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล์

14 อาหารที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพ
น้ำอัดลม เป็นเครื่องดื่มที่มีส่วนผสม ของน้ำ สารที่ให้ความหวานหรือ น้ำตาล สารปรุงแต่ง กลิ่นและสี แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ ไม่มีสารอาหารใดๆ ที่เป็น ประโยชน์ ทำให้ขาดสมดุล ทางโภชนาการ ทำให้ฟันผุ กระดูกพรุน ท้องอืด

15 อาหารที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพ
น้ำชา กาแฟ เป็นเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของ คาเฟอีน ซึ่งมีผลให้กระตุ้นน้ำย่อย ในกระเพาะอาหารหลั่งออกมา จนเกิดการอักเสบ หัวใจเต้นเร็ว ใจสั่น คลื่นไส้ ท้องผูก และนอน ไม่หลับเพราะคาเฟอีนไปยับ ยั้งการทำงานของ “อะดีโนซีน” ซึ่ง เป็นยานอนหลับธรรมชาติในร่างกาย

16 อาหารที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพ
อาหารที่มีรสจัด หวานจัด ทำให้เกิดฟันผุ โรคอ้วน เปรี้ยวจัด เผ็ดจัด ทำให้กระเพาะอาหารอักเสบ จุก เสียด แน่นท้อง เพราะกระเพาะอาหารหยุดการย่อย อาหาร เพราะเกิดกรดในกระเพาะอาหารมาก เค็มจัด ทำให้เกิดโรคความดันโลหิตสูง ไตทำงาน หนักเกินไป

17 อาหารที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพ
อาหารที่ไขมันชนิดไขมัน อิ่มตัวมาก เช่น น้ำมันปาล์ม กะทิ เนย นม เนื้อแดง ช็อคโกแลต ทำให้ ไขมันในเลือดสูง เกิดโรคหลอด เลือดตีบ โรคหัวใจ

18 อาหารที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพ
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เป็นเครื่องดื่มที่มีส่วนผสม ของเอทิลอัลกอฮอล์ผสมอยู่ เช่น สุรา เบียร์ ไวน์ ออกฤทธิ์ กดระบบประสาทส่วนกลาง ทำให้เสียการทรงตัว พูดไม่ชัด หูอื้อ ตาลาย ขาดสติ

19 อาหารที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพ
อาหารขยะ เป็นอาหารที่ให้คุณค่าทางโภชนาการต่ำ แต่ให้พลังงานจากน้ำตาล แป้ง ไขมัน จนเกินสมดุล ทำให้อ้วนและโรคจาก ความอ้วน


ดาวน์โหลด ppt บทเรียนเพื่อการศึกษาวิชาสุขศึกษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google