งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ข้อแนะนำ วันหนึ่ง ฉันขอคำแนะนำจากพระ เจ้า ว่าจะดำเนินชีวิตในโลกนี้อย่างไร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ข้อแนะนำ วันหนึ่ง ฉันขอคำแนะนำจากพระ เจ้า ว่าจะดำเนินชีวิตในโลกนี้อย่างไร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ข้อแนะนำ

3 วันหนึ่ง ฉันขอคำแนะนำจากพระ เจ้า ว่าจะดำเนินชีวิตในโลกนี้อย่างไร

4 พระองค์ตรัสใกล้หูของฉันว่า....

5 จงเป็นเหมือนดวงอาทิตย์ มันขึ้นเช้า และไม่ไปนอนสาย

6 จงเป็นเหมือนดวงจันทร์ มันส่องแสงในความ มืด แต่ยอมสยบต่อแสงสว่างที่ยิ่งใหญ่กว่า

7 จงเป็นเหมือนนก กิน ร้องเพลง ดื่ม และบิน

8 จงเป็นเหมือนดอกไม้ มันรักดวงอาทิตย์ แต่ซื่อสัตย์ต่อ รากของมัน

9 จงเป็นเหมือนสุนัขที่ซื่อสัตย์ แต่เฉพาะกับนายของมันเท่านั้น

10 จงเป็นเหมือนผลไม้ สวยภายนอก และให้รสชาติภายใน

11 จงเป็นเหมือนวัน ซึ่งมาและจากไป โดยไม่โอ้อวด

12 จงเป็นเหมือนแหล่งน้ำ ที่ให้น้ำแก่ผู้กระหาย

13 จงเป็นเหมือน หิ่งห้อย แม้ตัวเล็ก แต่มันก็มีไฟ

14 จงเป็นเหมือนน้ำ คือดีและใส

15 จงเป็นเหมือนแม่น้ำ เคลื่อนที่ไปข้างหน้า เสมอ

16 และเหนือสิ่งอื่นใด จงเป็นเหมือนสวรรค์ คือเป็นบ้านสำหรับพระเจ้า

17 โปรดสอนข้าพเจ้าให้ทำ ตามน้ำพระทัย เพราะพระองค์เป็นพระ เจ้าของข้าพเจ้า ขอพระจิตของพระองค์ นำทางข้าพเจ้าไปสู่ แผ่นดินของผู้ชอบธรรม บทสดุดี 143:10

18 ข้าแต่พระเจ้า โปรดช่วยข้าพเจ้า ให้ไปยังที่ซึ่งพระองค์ประสงค์ให้ ข้าพเจ้าอยู่

19 ขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านครับ


ดาวน์โหลด ppt ข้อแนะนำ วันหนึ่ง ฉันขอคำแนะนำจากพระ เจ้า ว่าจะดำเนินชีวิตในโลกนี้อย่างไร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google