งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถานการณ์ โรคเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา จังหวัดนครปฐม ประจำเดือน กันยายน 2555 งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถานการณ์ โรคเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา จังหวัดนครปฐม ประจำเดือน กันยายน 2555 งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สถานการณ์ โรคเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา จังหวัดนครปฐม ประจำเดือน กันยายน 2555 งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม

2 อัตราต่อปชกแสนคน

3 ลำดับที่Reporting areascasesdeathsMorbidity rate 1 Krabi302.9800.11 2 Rayong256.8610.16 3 Chanthaburi163.0300.07 4 Phangnga138.2800.11 5 Chachoengsao116.3310.15 6 Chumphon113.6800.06 7 Samut Sakhon108.9700.12 8 Lop Buri105.3100.13 9 Ratchaburi103.6920.24 10 Satun100.6200.08 รวมทั้งประเทศ 57.28370.06 สถานการณ์โรคไข้เลือดออกประเทศไทย ปี 2555 แหล่งที่มา: http://www.boe.moph.go.th/ เข้าถึงข้อมูล ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2555

4 สถานการณ์โรคไข้เลือดออก จ.นครปฐม ปี 2555 (ข้อมูล ณ 23 ส.ค. 55) จำนวน(ราย) แหล่งที่มา: รง 506/507 งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรค สสจ.นครปฐม - ค่า Median ย้อนหลัง 5 ปี (2550-2554) = 1,363 ราย คิดเป็น อัตราป่วย ไม่เกิน 164 ต่อประชากรแสนคน - เป้าหมายลดลงร้อยละ 20 จากค่า Median = 1,090 ราย คิดเป็น อัตราป่วย 131 ต่อประชากรแสนคน

5 อัตราป่วยต่อแสนด้วยโรคไข้เลือดออก จำแนกตามพื้นที่ (ข้อมูล ณ 23 สค 55) อัตราป่วยต่อแสนปชก แหล่งที่มา: รง 506/507 งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรค สสจ.นครปฐม

6 อัตราป่วยต่อแสนด้วยโรคไข้เลือดออก จำแนกตามรายเครือข่าย (ข้อมูล ณ 23 สค 55) อัตราป่วยต่อแสนปชก แหล่งที่มา: รง 506/507 งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรค สสจ.นครปฐม

7

8

9

10

11

12 ผลการตรวจทางห้องปฎิบัติการโรงพยาบาลกำแพงแสน  CBC (12 สค 55) : wbc =7400 Hct = 35.2 Plt = 139000 L =13 M=5 N=78 Immunology ; Dengue Ig G = Negative, Dengue Ig M = Negative, Dengue NS 1 Ag = Negative  CBC (14 สค 55) : wbc =3200 Hct = 33.7 Plt = 33000 L =12 M=11 N=75 Immunology ; Dengue Ig G = Negative, Dengue Ig M = Negative, Dengue NS 1 Ag = Negative  ตรวจหาเชื้อเลปโตสไปโรสิส (14 สค 55) ทดสอบวิธี Rapid Test ผลการ ตรวจให้ผลลบ ผลการตรวจจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1. ตรวจหาเชื้อเลปโตสไปโรสิส ทดสอบวิธี IFA ผลการตรวจ ให้ผลลบ 2. ตรวจหาเชื้อไข้เลือดออก Neg 3. ตรวจหาเชื้อชิคุนกุนยา Neg ผลการตรวจเบื้องต้นจาก Dr. Ronald E. Morales Vargas 1. ตรวจหาเชื้อเลปโตสไปโรสิส รอผล 2. ตรวจหาเชื้อไข้เลือดออก รอผล 3. ตรวจหาเชื้อชิคุนกุนยา Neg 4. ตรวจหา Huntavirus และไวรัสอื่น ๆ รอผล

13

14

15 Darunee Phosri


ดาวน์โหลด ppt สถานการณ์ โรคเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา จังหวัดนครปฐม ประจำเดือน กันยายน 2555 งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google