งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Things to be in the radar screen. Challenging Diseases: EIDs and Re-emerging problems Novel viral disease : SARs, High Pathogenic Avian Influenza (H5N1),

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Things to be in the radar screen. Challenging Diseases: EIDs and Re-emerging problems Novel viral disease : SARs, High Pathogenic Avian Influenza (H5N1),"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Things to be in the radar screen

2 Challenging Diseases: EIDs and Re-emerging problems Novel viral disease : SARs, High Pathogenic Avian Influenza (H5N1), novel Pandemic H1N1 Influenza, Re-emerging Disease: Chigunkunya outbreak, Dengue Hemorrhagic Fever, Hand Foot Mouth Disease (HFMD), Tuberculosis, Malaria, Measles, Non JE encephalitis, Measles, Diptheria, Meninigocccal meningitis Zoonotics disease: Leptospirosis, Strep. suis infection, brucellosis, rabies Endemic disease with sporadic outbreaks : Salmonella infection, Hepatitis A and chronic disease such as HIV/AIDS, Hepatitis B, C infection Emerging of drugs resistant bacterial infection: E. Coli etc. (VRE, CRE)

3 HOT Topics of Today and recently Novel Coronavirus 2012 (SA, QT + elsewhere?) H3N2v HFMD, EV71 (Neuro-respiratory syndrome) Avian Flu** Influenza pdm 2009 Influenza B, and others eg. RSV, Ebola West Nile (USA) with neuro Yellow Fever (Sudan/Dafur) EHEC O104

4 Novel Emerging Infectious Disease New Agents, new strains

5

6

7 Novel – SAR liked virus Unknown Mode of transmission Risk of Pandemic? – based on experience of SARS (2>>4>>6 with 2 dead) > 9/5dead Million Exposed population – potential Unknown – Case Management, Care Cure and Effective Treatment เป็นการเตรียมพร้อม รับมือสถานการณ์ ไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ใหม่ใดๆ หรือ โรคอุบัติ ใหม่สำหรับประเทศไทย นัยสำคัญของการเฝ้าระวัง

8

9 IHR Event Notification

10 IHR event notification

11 Continuing Threats of Emerging Infectious Diseases

12

13

14 Other Concerns - Influenza

15 2554-2555 โรคมือเท้าปาก

16 1 – 31 กรกฎาคม 2555 1 – 21 สิงหาคม 2555 Distribution of reported Cases & Cluster.

17

18 สถานการณ์โรคคอตีบในพื้นที่ระบาดปัจจุบัน รายจังหวัด ( ณ 22 พ. ย. 2555) สถานการณ์จังหวัด พบผู้ป่วยยืนยัน / น่าจะเป็น / พาหะ ภายใน 30 วันที่ผ่านมา เลย นครราชสีมา อุดรธานี มหาสารคาม ผู้ป่วยยืนยัน / น่าจะเป็น / พาหะ ราย สุดท้าย เกิน 30 วันไปแล้ว เพชรบูรณ์ หนองบัวลำภู สุราษฎร์ธานี พบผู้ป่วยสงสัย (อาการเข้าได้และมี เชื้อ C.diph แต่รอผล toxin หรือ toxin –ve) บึงกาฬ ชัยภูมิ

19 Re-emerging Disease

20 Encephalitis – non JE, 2002-2011

21 หัด Measles

22 Morbidity – slow decrease Malaria 2002 - 2011

23 Dengue, Total Long term trends

24 สถานการณ์โรคไข้เลือดออก สัปดาห์ที่ 46 ( 11-17 พย. 2555 ) ข้อมูล ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2555 สำนักระบาด วิทยา กรมควบคุม โรค

25 จำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกรวม (26,27,66) จำแนกรายสัปดาห์ เปรียบเทียบข้อมูลปี 2554 กับปี 2555

26 อัตราป่วยโรคไข้เลือดออก 4 สัปดาห์ที่ผ่านมา ( วันที่ 21 ตุลาคม – 17 พฤศจิกายน 2555) หมายเหตุ : จังหวัดที่ไม่มีรายงานในสี่สัปดาห์ ล่าสุด : บึงกาฬ อัตราป่วย / ประชากรแสนคน 0.00 - 0.01 0.02 – 5.00 5.01 – 10.00 > 10.00 จังหวัด ป่วย อัตราป่วย ระยอง 18130.23 พัทลุง 13426.53 กรุงเทพมหานคร 147225.78 สงขลา 32824.56 นครราชสีมา 36623.84 สมุทรสาคร 9920.70 นครสวรรค์ 21620.11 ลพบุรี 14919.77 นครปฐม 14116.71 อุทัยธานี 4814.65 พระนครศรีอยุธย า 10713.91 มหาสารคาม 12513.34 กระบี่ 5513.14 เชียงใหม่ 20712.39 สมุทรสงคราม 2311.85 ตาก 5710.59 พิษณุโลก 8910.55 ชัยนาท 3510.42 ชุมพร 4910.11

27 แผนภูมิการระบาดของโรค ไข้เลือดออก ประเทศไทย

28 แผนภูมิการระบาดของโรค ไข้เลือดออก กรุงเทพมหานคร

29 แผนภูมิการระบาดของโรค ไข้เลือดออก จังหวัดนครราชสีมา

30

31 Laos 2012 Cambodia

32 Dengue (Peru declares state of emergency in dengue- affected region) - LIMA, Nov. 22 (Xinhua) -- Peru formally declared a state of emergency in its Amazonian region of Ucayali on Thursday after an outbreak of dengue fever that has so far claimed 10 lives.

33 Syndromes to watch Fever with rashes in clusters Unexplained cluster of death Diarrhea with complication (respiratory, neurology, organ failures) Fever with complications (respiratory, neurology, organ failures) Event of cluster of illnesses in special settings (camps, school, military camps and shelters) Illness following travel, pilgrims, party, gatherings “You think it is unusual.”


ดาวน์โหลด ppt Things to be in the radar screen. Challenging Diseases: EIDs and Re-emerging problems Novel viral disease : SARs, High Pathogenic Avian Influenza (H5N1),

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google