งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสังเกตพฤติกรรมด้านทักษะ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสังเกตพฤติกรรมด้านทักษะ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสังเกตพฤติกรรมด้านทักษะ
ประกอบการเรียนรายวิชาพลศึกษา (กรีฑา) พ 32101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จัดทำโดย นายมนูญ ธราพร กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก

2 พฤติกรรมบ่งชี้ด้านทักษะเรื่อง การขว้างจักร (การขว้างจักรแบบสลับเท้า)

3 การขว้างจักรแบบสลับเท้า
ถือจักรตามถนัด ยืนแยกเท้าห่างกัน ประมาณ 1 ช่วงไหล่ น้ำหนักอยู่ที่เท้าทั้งสอง บิดลำตัว เหวี่ยงจักรไปทางซ้าย ขวา

4 บิดไหล่ สะโพก แขนตึง แอ่นอก วาดแขนซ้ายและไหล่ซ้ายไปข้างหลัง
การขว้างจักร ขว้างจักร โดยเหยียดเท้าทั้งสองขึ้น เหวี่ยงจักรไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว ในลักษณะคว่ำมือ บิดไหล่ สะโพก แขนตึง แอ่นอก วาดแขนซ้ายและไหล่ซ้ายไปข้างหลัง

5 ก้าวเท้าขวาสลับกับเท้าซ้าย โดยเหวี่ยงเท้าซ้ายไปข้างหลัง
การสลับเท้า เมื่อจักรถูกปล่อยจากมือไปแล้ว ลำตัวจะถูกเหวี่ยงไปทางซ้าย ก้าวเท้าขวาสลับกับเท้าซ้าย โดยเหวี่ยงเท้าซ้ายไปข้างหลัง

6 การทรงตัวหลังขว้างจักร
กางแขนซ้ายออก ย่อตัวและเข่าเล็กน้อย เพื่อการทรงตัว


ดาวน์โหลด ppt การสังเกตพฤติกรรมด้านทักษะ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google