งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

WHOเตือนไข้หวัด2009จ่อระบาดทั่วโลก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "WHOเตือนไข้หวัด2009จ่อระบาดทั่วโลก"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 WHOเตือนไข้หวัด2009จ่อระบาดทั่วโลก

2 ถ้าไม่มีการป้องกันโรคไข้หวัด2009จะเกิดอะไรกับโลกใบนี้ ???

3

4 โครงการความรู้สู่ชุมชน
ไข้หวัด 2009

5 โครงการความรู้สู่ชุมชน
ไข้หวัด 2009

6 เพื่อเผยแพร่ความรู้ในการป้องกันไข้หวัดสายพันธุ์ใหม่ 2009
วัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่ความรู้ในการป้องกันไข้หวัดสายพันธุ์ใหม่ 2009 ให้ความรู้ในเรื่องการป้องกันตัวเองจากโรค

7 เชื้อไข้หวัดใหญ่ 3 สายพันธุ์รวมอยู่ด้วยกัน
ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ชนิดเอ 2009 เอช 1 เอ็น 1” หรือชื่อย่อว่า “ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009” สาเหตุ มีองค์ประกอบของ เชื้อไข้หวัดใหญ่ 3 สายพันธุ์รวมอยู่ด้วยกัน ประกอบด้วย 1.ไข้หวัดใหญ่ในมนุษย์ 2.ไข้หวัดนกที่พบในทวีปอเมริกาเหนือ 3.ไข้หวัดหมูที่พบในทวีปเอเชีย และยุโรป

8 การติดต่อโรคไข้หวัด2009 เชื้อไข้หวัดหมู มีการติดต่อเหมือนกับโรคไข้หวัดใหญ่ในคนทั่วไป เชื้อจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา   มีการติดต่อจากคนสู่คน  เชื้อโรคจะอยู่ในเสมหะ น้ำมูก น้ำลายของผู้ป่วย แพร่กระจายไปยังผู้อื่นด้วยการไอ จามรดกันในระยะใกล้ชิด ติดต่อได้จากมือ หรือสิ่งของที่มีเชื้อปนเปื้อนอยู่ ทั้งนี้เชื้อโรคจะเข้าสู่ร่างกายทางจมูกและตา เช่น การแคะจมูก การขยี้ตา แต่ไม่ติดต่อจากการรับประทานเนื้อหมู   

9 อาการของโรคไข้หวัด2009 มีระยะฟักตัวประมาณ 1 สัปดาห์
มีไข้สูง ปวดเมื่อยตามร่างกาย ไอ มีน้ำมูก มีเสมหะ ปอดบวม คลื่นไส้ อาเจียน จากนั้นเชื้อจะแพร่เข้าสู่กระแสโลหิต จึงทำให้เกิดเยื่อหุ้มสมองอักเสบ ผู้ป่วยจะมีการทรงตัวผิดปกติ เดินเอนไปเอนมาเหมือนคนเมาสุรา นอกจากนี้อาจสูญเสียการได้ยินจนถึงขั้นหูหนวก และอาจเป็นอันตรายถึงชีวิต

10 การป้องกันไข้หวัด2009

11 ระยะเวลา : เริ่มโครงการ 19.00 – 19.45 น.
ทุน 80.- เงินบริจาค 120.- งบประมาณ 120.- ค่าใช้จ่าย ถ่ายเอกสาร 80.- หน้ากากป้องกัน 40.-

12 สถานที่: ตลาดนัดการเคหะ แฟลต 21-25
สถานที่: ตลาดนัดการเคหะ แฟลต 21-25 ความเสี่ยงโครงการ..... มีโอกาสรับเชื้อจากชุมชนได้ง่าย อาจเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน เสี่ยงต่อการที่จะไม่ได้รับความร่วมมือ ไม่เห็นความสำคัญของการเผยแพร่ความรู้

13 การบริหารคน..... ประชุมวางแผน และแบ่งหน้าที่ ใช้เวลา 10 นาที
ขอข้อมูลจากห้องพยาบาลของสถาบัน 10 นาที เตรียมเอกสาร 5 นาที ระยะดำเนินการ 45 นาที

14 การจัดซื้อจัดจ้าง การบูรณาการ การให้ความรู้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน

15 การบริหารคุณภาพ การสื่อสาร....
มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้เข้ากับสถานการณ์ การสื่อสาร.... 2009 มีการแบ่งงานกันทำในทีม หลังจากการระดมความคิดเห็น

16 รายชื่อสมาชิกภายในกลุ่ม
น้อมจิตต์ เจดีย์ รหัส ศิริวรรณ เจริญฉ่ำ รหัส จุฑามาศ นันทพงษ์ รหัส นันทนัช วัชราภิชาต รหัส ไพศาล จุฬาลักษณ์กุล รหัส ดลลดา มณีศรี รหัส ปิยะ เพชรสด รหัส ไพรัช แก้ววิเศษณ์ รหัส นุชชาลี ศิริทรัพย์ รหัส


ดาวน์โหลด ppt WHOเตือนไข้หวัด2009จ่อระบาดทั่วโลก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google