งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เฉลย หากสามารถค้นหาได้ภายในเวลา ๒๕ วินาทีนั่นแสดงว่า หากสามารถหาได้ในเวลา ๑ นาทีแสดงว่าสมองของนักเรียนพัฒนาตามปกติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เฉลย หากสามารถค้นหาได้ภายในเวลา ๒๕ วินาทีนั่นแสดงว่า หากสามารถหาได้ในเวลา ๑ นาทีแสดงว่าสมองของนักเรียนพัฒนาตามปกติ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3

4

5

6 เฉลย หากสามารถค้นหาได้ภายในเวลา ๒๕ วินาทีนั่นแสดงว่า นักเรียนมีสมองข้างขวาดีกว่าคนปกติ @ หากสามารถหาได้ในเวลา ๑ นาทีแสดงว่าสมองของนักเรียนพัฒนาตามปกติ @ หากหาได้โดยใช้เวลา ๑ – ๓ นาที นั้นแสดงว่าสมองซีกขวามีปฏิกิริยาช้า นักเรียนควรกินโปรตีนให้มากขึ้นกว่าเดิม @ แต่ถ้าหากใช้เวลาเกิน ๓ นาทีนั้นแสดงว่าสมองของนักเรียนแย่ มาก ๆ และมีปฏิกิริยาตอบสนอง ช้า มากๆๆๆ ทางที่ดีควรอ่านหนังสือการ์ตูนเพื่อจะได้พัฒนาสมองซีกขวา

7 ประมาณ 1.4 กิโลกรัม มีลักษณะอ่อนนุ่มคล้ายวุ้น
สมองของคนมีน้ำหนัก ประมาณ 1.4 กิโลกรัม มีลักษณะอ่อนนุ่มคล้ายวุ้น สมองประกอบด้วยเซลล์ประสาท มากกว่าร้อยละ 90 ของ เซลล์ประสาททั้งหมดในร่างกาย

8

9 ระบบประสาท คือ ระบบการตอบสนองต่อสิ่งเร้า ทำให้สามารถตอบสนองต่อสิ่งต่างๆ รอบตัวได้อย่างรวดเร็ว

10 รับรู้ข้อมูลจากสิ่งเร้าที่ได้รับทั้งภายนอกและภายในร่างกาย
นำกระแสประสาทไปยังระบบประสาทส่วนกลาง ระบบประสาทส่วนกลางสั่งการเพื่อให้เกิดการตอบสนองที่เหมาะสม

11 (central nervous system)
ระบบประสาทส่วนกลาง (central nervous system) ระบบประสาทส่วนปลาย (peripheral nervous system)

12 (central nervous system)
ระบบประสาทส่วนกลาง (central nervous system)

13 คอร์ปัสคอลโลซัม เซรีบรัม ทาลามัส เซรีเบลลัม ต่อมใต้สมอง เมดัลลาออบลองกาตา พอนส์ ไขสันหลัง

14 ไขสันหลัง เป็นเนื้อเยื่อประสาทที่ทอดยาวจากสมองไปภายในโพรงกระดูกสันหลัง
ไขสันหลัง  เป็นเนื้อเยื่อประสาทที่ทอดยาวจากสมองไปภายในโพรงกระดูกสันหลัง กระแสประสาทจาก ส่วนต่างๆของร่างกายจะผ่านไขสันหลัง มีทั้งกระแสประสาทเข้าและกระแสประสาทออกจากสมองและกระแสประสาทที่ติดต่อกับไขสันหลังโดยตรง ทำหน้าที่ส่งผ่านกระแสประสาทจากหน่วยรับความรู้สึกไปสู่สมอง ทำหน้าที่ส่งผ่านกระแสประสาทจากสมองไปสู่หน่วยปฏิบัติงาน เป็นศูนย์รีเฟล็กซ์

15 รีเฟล็กซ์ หรือ ปฏิกิริยารีเฟล็กซ์ เป็นการเคลื่อนไหวของร่างกายโดยนอกการควบคุมของจิตใจ ที่เกิดขึ้นอย่างแทบฉับพลันทันที เพื่อเป็นการตอบสนองต่อสิ่งกระตุ้น

16 การบ้าน...! - ให้นักเรียนหา รูปดาราคนโปรด 1 คน ติดรูปลงกระดาษ เอ 4
- เขียนเหตุผลความชื่นชอบ (ด้านหลังกระดาษที่ติดรูปดารา)

17

18

19 (peripheral nervous system)
ระบบประสาทส่วนปลาย (peripheral nervous system)

20 4.สมองรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับการคันที่ผิวหนังที่ผิวหนังบริเวณหลังมือขวา
5.สมองตัดสินใจที่จะเกาหลังมือขวาด้วยมือซ้ายและส่งคำสั่งลงไปตามไขสันหลัง 3.ข้อมูลจะถูกนำส่งไปยังสมองเพื่อบอกว่าเกิดอะไรขึ้น (แปลความหมาย) 6.คำสั่งที่สั่งไปยังกล้ามเนื้อที่มือจากประสาทส่วนกลาง(ไขสันหลัง) ไปตามเซลล์ประสาทสั่งการ 2.หน่วยรับความรู้สึกส่งข้อมูลไปตามเซลล์ประสาทรับวามรู้สึกไปยังไขสันหลัง 7.มือซ้ายเกาหลังมือขวา 1.หน่วยรับความรู้สึกอยู่ที่ผิวหนังรับความรู้สึกคันที่หลังมือขวา


ดาวน์โหลด ppt เฉลย หากสามารถค้นหาได้ภายในเวลา ๒๕ วินาทีนั่นแสดงว่า หากสามารถหาได้ในเวลา ๑ นาทีแสดงว่าสมองของนักเรียนพัฒนาตามปกติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google