งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผศ.(พิเศษ)นพ.นภดล สุชาติ พ.บ. M.P.H.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผศ.(พิเศษ)นพ.นภดล สุชาติ พ.บ. M.P.H."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผศ.(พิเศษ)นพ.นภดล สุชาติ พ.บ. M.P.H.
Screening Test ผศ.(พิเศษ)นพ.นภดล สุชาติ พ.บ. M.P.H.

2 Ratio, Proportion Ratio = A / B Proportion = A / A+B Percent

3 Gold Standard เป็นข้อตัดสินว่า Disease+ หรือ Disease- อาจราคาแพงกว่า
อาจใช้เวลานานกว่า ตรวจยากกว่า

4 Screening test ตรวจได้ง่ายกว่า รวดเร็ว ราคาถูก แต่ยังคงมีข้อผิดพลาด คือ False Positive (Test + โดยที่ Disease-) False Negative (Test - โดยที่ Disease+)

5 Screening Test Disease + Disease - Test + TP FP Test - FN TN
TP = True Positive FP = Fault Positive FP = Fault Negative TN = True Negative

6 ความไว (Sensitivity) Disease + Disease - Test + A B Test - C D
Sensitivity is the probability that a test will be positive if the disease is present Sensitivity = A / A+C True positive / total individuals with disease

7 ความจำเพาะ (Specificity)
Disease + Disease - Test + A B Test - C D Specificity is the probability that a test will be negative if the disease is absent Specificity = D / B+D True negative / total individuals without disease

8 Positive Predictive Value
Disease + Disease - Test + A B Test - C D PPV = A / A+B True positive / total individuals with positive result

9 Negative Predictive Value
Disease + Disease - Test + A B Test - C D NPV = D / C +D True negative / total individuals with negative result

10 Specificity และ False Positive
การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วย Pap Smear มีความจำเพาะหรือ Specificity ถึงร้อยละ 99.8 อีกร้อยละ 0.2 เป็นผลบวกลวงเกิดจากความผิดพลาดในการแปลผลการอักเสบจาก Metaplasia เป็น Cervical Intraepithelial Neoplasia (CIN หรือ Dysplasia) หรือ Squamous Cell Carcinoma (SCC) แต่ผลบวกลวงไม่ก่อให้เกิดปัญหาในการรักษา เพราะการวินิจฉัยต้องอาศัยการตัดชิ้นเนื้อตรวจยืนยัน

11 Sensitivity ความไวหรือ Sensitivity หมายถึงอัตราส่วนของสตรีที่เป็น CIN หรือ SCC แล้วตรวจพบด้วย Pap Smear เท่ากับร้อยละ ซึ่งแสดงว่าร้อยละ เป็นผลลบลวง (False Negative)

12 ผลลบลวง (False Negative)
เกิดจาก Sample Error คือวิธีการทำ Pap Smear ไม่ถูกต้อง พบมากที่สุด Screening Error มีเซลล์ผิดปกติบนสไลด์แต่ตรวจไม่พบความผิดปกติ Interpretative Error วินิจฉัยเป็นกลุ่ม Benign แทนที่จะวินิจฉัยเป็นมะเร็งพบน้อยมาก


ดาวน์โหลด ppt ผศ.(พิเศษ)นพ.นภดล สุชาติ พ.บ. M.P.H.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google