งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานกีฬา สา’สุขเกมส์ 2013.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "งานกีฬา สา’สุขเกมส์ 2013."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 งานกีฬา สา’สุขเกมส์ 2013

2 สถานที่ในการจัดงาน กีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์ ครั้งที่ ๒๖
สถานที่ในการจัดงาน กีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์ ครั้งที่ ๒๖ พิธีเปิดงานกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์ ครั้งที่ ๒๖ ณ สนามกีฬากลางสวนสาธารณะพญาแถน งาน Sport night ณ ลานถนนหน้าโรงแรมเจพี เอ็มเมอรัลด์

3 - ที่ตั้งจุดขบวนพาเหรด โรงเรียนสุขวิทยากรตั้งตรงจิต ๑๕
ขบวนพาเหรด นักกีฬาอาวุโส - ขบวนการรณรงค์ แยกรายอำเภอ (ยังไม่เรียงลำดับอำเภอ) อำเภอไทยเจริญ เบาหวานความดัน อำเภอกุดชุม คุณธรรมจริยธรรม รพ.ยส. ลดโลกร้อน อำเภอเมืองยโสธร คนไทยไร้พุง อำเภอทรายมูล เด็กหญิงแม่ เอดส์ อำเภอเลิงนกทา ไข้เลือดออก อำเภอมหาชนะชัย สมุนไพร แพทย์แผนไทย อำเภอค้อวัง บุหรี่ สุรา ยาเสพติด อำเภอป่าติ้ว อุบัติเหตุ อำเภอคำเขื่อนแก้ว คุณธรรมจริยธรรม

4 ผังแสดงเส้นทางขบวนพาเหรด งานกีฬาสาธารณสุขจังหวัดยโสธร ปี 2556
ผังแสดงเส้นทางขบวนพาเหรด งานกีฬาสาธารณสุขจังหวัดยโสธร ปี 2556 โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากร ตั้งตรงจิตร 15 สี่แยกกุดชุม ถนนแจ้งสนิท วิทยาการตำรวจ ( โรงพักเก่า ) สนามกีฬากลาง สวนสาธารณะพญาแถน โรงพยาบาลนายแพทย์หาญ ตลาดสดเทศบาล1 สวนสาธารณะพญาแถน


ดาวน์โหลด ppt งานกีฬา สา’สุขเกมส์ 2013.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google