งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สนับสนุน โดย บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สนับสนุน โดย บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สนับสนุน โดย บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
โรงเรียนรุ่งเรืองอุปถัมภ์ เสนอ สื่อเสริมความรู้เพื่อการศึกษา ชุด โรคเอดส์ สนับสนุน โดย บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

2 คำชี้แจง ๑. ให้นักเรียนทำแบบประเมินก่อนเรียน
๒. ให้นักเรียนศึกษาเนื้อหาจากสื่อเสริมความรู้ ๓. ให้นักเรียนทำแบบประเมินผลหลังเรียน ๔. แบบทดสอบนี้ผู้เรียนสามารถศึกษาได้ ตลอดเวลา

3 จุดประสงค์ ๑.เพื่อให้นักเรียนรู้สาเหตุของการเป็นโรคเอดส์
๒.เพื่อให้นักเรียนรู้จักหลีกเลี่ยงจากโรคเอดส์

4 การป้องกันจากโรคเอดส์ การติดต่อของโรคเอดส์
สื่อเสริมความรู้ชุด โรคเอดส์ โปรดเลือกรายการที่คุณต้องการ สาเหตุของโรคเอดส์ การป้องกันจากโรคเอดส์ การติดต่อของโรคเอดส์ แบบทดสอบก่อนเรียน แบบทดสอบหลังเรียน ผู้พัฒนาโปรแกรม ออกจากโปรแกรม

5 ผู้พัฒนาโปรแกรม นายนพดล ฉลาดดี อาจารย์ 1 ระดับ 5 รร.รุ่งเรืองอุปถัมภ์
นายนพดล ฉลาดดี อาจารย์ 1 ระดับ 5 รร.รุ่งเรืองอุปถัมภ์ 122 ซ.อุดมสุข12 ถ.สุขุมวิท103/1-2 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร

6 แบบทดสอบก่อนเรียน ก. ไวรัส ข. แบคทีเรีย ค. เชื้อรา ง โปรโตซัว
๑. เอดส์เกิดจากเชื้อโรคชนิดใด ก. ไวรัส ข. แบคทีเรีย ค. เชื้อรา ง โปรโตซัว

7 เก่งจังเลย.....ถูกต้องคร้าบ

8 ลองกลับไปทบทวนดูใหม่อีกครั้ง
คุณตอบผิดคร้าบ! ลองกลับไปทบทวนดูใหม่อีกครั้ง

9 แบบทดสอบก่อนเรียน ก. การกอด ข. การจับมือ ค. ว่ายน้ำด้วยกัน
2. โรคเอดส์ติดต่อกันได้อย่างไร ก. การกอด ข. การจับมือ ค. ว่ายน้ำด้วยกัน ง การร่วมเพศ

10 เก่งจังเลย.....ถูกต้องคร้าบ

11 ลองกลับไปทบทวนดูใหม่อีกครั้ง
คุณตอบผิดครับ! ลองกลับไปทบทวนดูใหม่อีกครั้ง

12 หนองใน แผลริมอ่อน เริม เป็นต้น
สาเหตุของโรคเอดส์.... โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ คือ กล่มโรค ต่าง ๆ ที่ติดต่อจากคนหนึ่ง สู่อีกคนหนึ่งโดยการร่วมเพศ บางโรคอาจติดต่อกันโดย การสัมผัส หรือถ่ายทอดสู่ลูกขณะอยู่ในครรภ์ เช่น ซิฟิลิส หนองใน แผลริมอ่อน เริม เป็นต้น

13 เอดส์ เป็นกลุ่มอาการของโรคที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสที่ทำให้ภูมิคุ้มกันของร่างกายเสื่อม หรือบกพร่อง ทำให้เชื้อโรคชนิด ฉวยโอกาส เช่น ปอดบวม วัณโรค หรือเป็นมะเร็งบางชนิดได้ง่ายกว่าคนปกติ อาการจะรุนแรง และเสียชีวิตอย่างรวดเร็ว เอดส์ ติดต่อโดยการร่วมเพศ การรับเชื้อทางเลือด น้ำเหลือง หรือถ่ายทอดจากแม่สู่ลูก ขณะอยู่ใน ครรภ์

14 เอดส์ กับ โรคติดต่อทาง เพศสัมพันธ์
เอดส์ กับ โรคติดต่อทาง เพศสัมพันธ์ การมีเพศสัมพันธ์ เพียงครั้งเดียว ท่านอาจติดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์หรือเอดส์ ได้ เมื่อติดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์แล้ว ทำให้เสี่ยงต่อการติดเชื้อเอดส์ มากขึ้น เมื่อติดโรคติดต่อทางเพศและติดเชื้อเอดส์ จะทำให้อาการของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์รุนแรง และรักษายากยิ่งขึ้น เมื่อติดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และติดเชื้อเอดส์จะทำให้อัตราการแพร่เชื้อเอดส์ เร็วขึ้น และมีอาการของโรคเอดส์เร็วขึ้น

15 ป้องกันอย่างไรไม่ให้ติดโรค
                      ป้องกันอย่างไรไม่ให้ติดโรค หลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์ รักษาความสะอาดของร่างกาย และอวัยวะสม่ำเสมอ ใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์

16 เชิญรับการตรวจและรับการรักษาได้ที่
โรงพยาบาลบางรัก กองกามโรค ถนนสาธรใต้ โทร , , , โทรสาร สถานกามโรคและโรคเอดส์ ท่าเรือคลองเตย โทร สถานกามโรคและโรคเอดส์วชิระ ถนนสามเสน โทร ต่อ 2631 สถานกามโรคเอดส์ นางเลิ้ง โทร สถานกามโรคและโรคเอดส์ บ้านชีวี ถนนราชวิถี โทร

17 ขณะที่ป่วย และรักษาจะปฏิบัติตัวอย่างไร
งดกิจกรรมทางเพศ โดยเด็ดขาด รวมทั้งการปฏิบัติด้วยตัวเองเพื่อป้องกันการกระจายของโรค และการอักเสบลุกลาม งดดื่มเหล้า-เบียร์ และของมึนเมาทุกชนิด รักษาอวัยวะเพศและบริเวณใกล้เคียงให้สะอาด และแห้ง ถ้าพบว่าคู่นอนติดโรคให้รีบนำไปตรวจและรับการรักษาโดยเร็วที่สุดในผู้ชาย ห้ามรีดอวัยวะเพศเพื่อดูหนองเป็นอันขาดเพื่อป้องกันการอักเสบลุกลาม ก่อนการมาตรวจให้กลั้นปัสสาวะอย่างน้อย 4-6 ชั่วโมง ไปรับการตรวจทุกครั้งและปฏิบัติตาม คำแนะนำของแพทย์

18 แบบทดสอบหลังเรียน ก. ไวรัส ข. แบคทีเรีย ค. เชื้อรา ง โปรโตซัว
๑. เอดส์เกิดจากเชื้อโรคชนิดใด ก. ไวรัส ข. แบคทีเรีย ค. เชื้อรา ง โปรโตซัว

19 เก่งจังเลย.....ถูกต้องคร้าบ

20 ลองกลับไปทบทวนดูใหม่อีกครั้ง
คุณตอบผิดคร้าบ! ลองกลับไปทบทวนดูใหม่อีกครั้ง

21 แบบทดสอบหลังเรียน ก. การกอด ข. การจับมือ ค. ว่ายน้ำด้วยกัน
2. โรคเอดส์ติดต่อกันได้อย่างไร ก. การกอด ข. การจับมือ ค. ว่ายน้ำด้วยกัน ง การร่วมเพศ

22 เก่งจังเลย.....ถูกต้องคร้าบ

23 ลองกลับไปทบทวนดูใหม่อีกครั้ง
คุณตอบผิดคร้าบ! ลองกลับไปทบทวนดูใหม่อีกครั้ง

24 ท่านต้องการออกจากโปรแกรมใช่หรือไม่ ?
ไม่ใช่


ดาวน์โหลด ppt สนับสนุน โดย บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google