งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเพิ่มรูป เข้าไปที่ http://www.google.co.th/picasa/

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเพิ่มรูป เข้าไปที่ http://www.google.co.th/picasa/"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเพิ่มรูป เข้าไปที่

2 การเพิ่มรูป

3 การเพิ่มรูป ลงชื่อเข้าใช้ เข้าโปรแกรม Picasa

4 การเพิ่มรูป กด Google + Photos

5 การเพิ่มรูป เลือก Upload

6 การเพิ่มรูป

7 หากต้องการแก้ไข Click อัลบั้ม เลือก More
การเพิ่มรูป หากต้องการแก้ไข Click อัลบั้ม เลือก More

8 การแทรกอัลบั้ม

9 การแทรกอัลบั้ม

10 การแทรกอัลบั้ม เลือกอัลบั้ม กดเลือก

11 การแทรกอัลบั้ม เลือกการแสดง กดบันทึก

12 การแทรกอัลบั้ม กดบันทึก เลือกตำแหน่ง

13 การแทรกวีดีโอ

14 การแทรกวีดีโอ

15 เลือก Youtube ไป copy link ไว้
การแทรกวีดีโอ เลือก Youtube ไป copy link ไว้

16 การแทรกวีดีโอ copy link ไว้

17 การแทรกวีดีโอ วาง link แล้วกดบันทึก

18 การแทรกวีดีโอ กดบันทึก


ดาวน์โหลด ppt การเพิ่มรูป เข้าไปที่ http://www.google.co.th/picasa/

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google