งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

LAB # 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "LAB # 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 LAB # 1

2 จงแสดงผลลัพธ์ของ source ต่อไปนี้ ข้อ 1
# include <stdio.h> void main( ) { char newline = '\n', tab = '\t'; printf("Start Program"); printf("%c",newline); printf("%cMy first Program",tab); printf("\n\tWonderful"); printf(" 100%%\n"); printf("\t"); printf("%10","Hello"); getch(); }

3 จงแสดงผลลัพธ์ของ source ต่อไปนี้ ข้อ 2
# include <stdio.h> void main( ) { int n=10; float number=94.323; char name[15]="Mickey Mouse"; printf("\nDear %13.11s\n", "Dad and Mama"); printf("\tI will get %x for this course!", n); printf("\n\t%1.1f is my score", number); printf("\t\t\nLove you %d %%", n*10); printf("\n%-8.6s -Ja", name); getch(); }

4 จงแสดงผลลัพธ์ของ source ต่อไปนี้ ข้อ 3
# include <stdio.h> void main( ) { int a=10; int b=20; int c; c = a+ b; printf("Answer s is %d",c); getch(); }

5 จงแสดงผลลัพธ์ของ source ต่อไปนี้ ข้อ 4
ให้ลองเปลี่ยนแปลง code ในข้อ 3 ให้เป็นการคำนวณหาค่าอุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส เป็น องศาฟาเรนไฮต์ Hint c/5 = (f - 32)/9


ดาวน์โหลด ppt LAB # 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google