งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 8 คลื่นและคลื่นเสียง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 8 คลื่นและคลื่นเสียง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 8 คลื่นและคลื่นเสียง
สุรีย์พร สราภิรมย์

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40 จากความถี่บริเวณ น้ำลึกมีค่า เป็น 12 เฮิรติซ์ ดังนั้น ความถี่น้ำตื้นจึง เป็น 12 เฮิรติซ์ เนื่องจากเป็นแหล่งน้ำเดียวกัน

41

42 Interference

43 Interference

44 Interference

45

46 Thomas young's experiment

47

48

49

50 สรุปสมบัติของคลื่น (wave properties)
คลื่นทุกชนิดแสดงสมบัติ 4 อย่าง คือ 1. การสะท้อน (reflection)  เกิดจากคลื่นเคลื่อนที่ไปกระทบสิ่งกีดขวาง แล้ว เปลี่ยนทิศทางกลับสู่ตัวกลางเดิม 2. การหักเห (refraction)  เกิดจากคลื่นเคลื่อนที่ไปกระทบสิ่งกีดขวาง แล้ว เปลี่ยนเข้าไปสู่ตัวกลางใหม่ ทำให้คุณสมบัติอื่นๆเปลี่ยนไป ยกเว้นความถี่ 3. การแทรกสอด (interference)  เกิดจากคลื่นสองขบวนที่เคลื่อนที่มาพบ กัน แล้วเกิดการซ้อนทับกัน // ถ้าเป็นคลื่นแสงจะเห็นแถบมืดและแถบสว่างสลับกัน ส่วนคลื่น เสียงจะได้ยินเสียงดังเสียงค่อยสลับกัน 4. การเลี้ยวเบน (diffraction)  เกิดจากคลื่นเคลื่อนที่ไปพบสิ่งกีดขวาง ทำให้ คลื่นส่วนหนึ่งอ้อมบริเวณของสิ่งกีดขวางแผ่ไปทางด้านหลังของสิ่งกีดขวางนั้น

51 การบ้าน 1. คลื่นชนิดหนึ่งเคลื่อนที่มาในอากาศด้วยอัตราเร็ว m/s ตกกระทบผิวน้ำ ทำ มุมตกกระทบ คลื่นนี้มีอัตราเร็วในน้ำ m/s จงหามุมหักเห (530) 2. คลื่นมีอัตราเร็ว 10 m/s ในตัวกลางตัวที่ 1 และมีอัตราเร็ว 20 m/s ในตัวกลางตัวที่ 2 จงหามุมวิกฤติ (300) 3. คลื่นในเชือกเส้นเล็ก มีอัตราเร็ว 100 m/s ตกกระทบจุดที่ผูกติดกับเชือกเส้นใหญ่ ถ้าคลื่นหักเหในเชือกเส้นใหญ่มีอัตราเร็ว 80 m/s จงหา ความถี่ของคลื่นในเชือกเส้นเล็กและในเชือกเส้นใหญ่ (2,500 Hz) ความยาวคลื่นในเชือกเส้นใหญ่ (0.032 m) วาดรูปแสดงคลื่นสะท้อนและคลื่นหักเห


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 8 คลื่นและคลื่นเสียง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google