งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Kinetics of Systems of Particles A B C F A1 F A2 F C1 F B1 F B2 Particles A B C System of Particles.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Kinetics of Systems of Particles A B C F A1 F A2 F C1 F B1 F B2 Particles A B C System of Particles."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Kinetics of Systems of Particles A B C F A1 F A2 F C1 F B1 F B2 Particles A B C System of Particles

2 Probl em C D AB 1.2 m/s 80 rev/min 100 rev/min O 450 mm รถมวล 16 kg เคลื่อนที่บนรางแนวระดับด้วยความเร็ว 1.2 m/s ที่รถคันนี้มีแกนไร้น้ำหนักที่หมุนได้รอบจุด O สองแกน แต่ละแกนมีมวล 1.6 kg ติดอยู่ที่ปลาย โดยที่แกน AB ยาว 0.9 m หมุนทวนเข็มนาฬิกาด้วยความเร็วเชิงมุม 80 รอบ / นาที และแกน CD ยาว 0.6 m หมุนตามเข็มนาฬิกาด้วย ความเร็วเชิงมุม 100 รอบ / นาที จงหาพลังงานจลน์ โมเมนตัมเชิงเส้น และโมเมนตัมเชิงมุม รอบจุด O ของระบบนี้ 300 mm

3 BA Probl em ยิงลูกปืนมวล 25 g ออกไปในแนวระดับ ทะลุกล่อง A มวล 1.5 kg และฝังในกล่อง B มวล 4.5 kg ทำให้กล่อง A และ B เคลื่อนที่ด้วยความเร็ว 2.4 m/s และ 1.8 m/s ตามลำดับ จงหา 1) ความเร็วต้นของลูกปืน 2) ความเร็วของลูกปืนหลังทะลุกล่อง A 3) พลังงานจลน์ที่สูญเสียไปจากเริ่มต้นกับหลังลูกปืนฝังในกล่อง B เป็นกี่เปอร์เซ็นต์ v0v0

4 C A Probl em รถ A มวล 80 kg วิ่งด้วยความเร็ว 6.5 km/h เข้าพ่วงกับรถ C มวล 20 kg ซึ่งบนรถมีกล่อง B 30 kg ซึ่งไถลไปบนพื้นรถได้โดยที่สัมประสิทธิ์ความ เสียดทานจลน์เท่ากับ 0.25 หากเริ่มต้นรถ C จอดอยู่นิ่งและจะพ่วงติดกับรถ A ทันทีเมื่อ ชนกัน จงหา 1) ความเร็วของรถ C ทันทีที่ชน 2) ความเร็วของรถ C หลังจากที่กล่อง B ไถลไปจน หยุดเมื่อเทียบกับรถ C vAvA B

5 BA Probl em ลำเลียงกล่อง A และ B มวล 2 kg ด้วยสายพานที่หมุนได้ อิสระ เริ่มต้นจากกล่อง A อยู่ที่ปลายสุดของสายพานแนว ระดับพอดี ปล่อยให้เริ่มเคลื่อนที่จากหยุดนิ่งตกมาตามแนว เอียงทำให้สายพานเริ่มหมุน ถ้ากล่อง A และ B ห่างกัน 1 m ตลอดการเคลื่อนที่ จงหาความเร็วของกล่อง A เมื่อ เคลื่อนที่มาถึงปลายสุดของสายพานส่วนที่เอียง 1 m 2 m 15 o

6 Problem รถยนต์ 3 คัน เคลื่อนที่บนถนนตรง แนวราบ ด้วย ความเร็วดังแสดงในรูป ภายหลังจากการชน รถยนต์ ทั้ง 3 คันเคลื่อนที่ติดไปด้วยกัน โดยมีความเร็ว V หากรถยนต์ A B และ C มีมวล 1,300 kg 1,000 kg และ 1,500 kg ตามลำดับ จงหาความเร็ว V และ เปอร์เซ็นต์ของพลังงานที่สูญเสียไปในการชน 2.5 km/h 1 km/h1.5 km/h AB C

7 การเคลื่อนที่สัมพัทธ์ (Relative Motion) A X Y o B x y การกระจัดสัมพัทธ์ของ B เทียบกับ A ความเร็วสัมพัทธ์ของ B เทียบกับ A ความเร่งสัมพัทธ์ของ B เทียบกับ A

8 Probl em ขณะที่ไม่มีลมพัด ฝนตกลงมาด้วยความเร็วคงที่ 2 m/s จงหาว่าคนที่เดินในแนวระดับ ด้วยความเร็ว 1 m/s จะสังเกตเห็นฝนตกในทิศทางใด ในกรณีที่มีลมพัดขึ้นในแนวดิ่ง ทำให้ความเร็วฝนเปลี่ยนไป 0.5 m/s และในกรณีที่มีลมพัดลงในแนวดิ่งทำให้ความเร็ว ฝนเปลี่ยนไป 0.5 m/s

9 Problem A นั่งอยู่บนชิงช้าสวรรค์ซึ่งมีรัศมี 6 m ที่ตำแหน่งดัง รูปชิงช้ากำลังหมุนด้วยความเร็วเชิงมุม 0.5 rad/s และความเร่งเชิงมุม 0.1 rad/s 2 ที่ถนน B ขับรถผ่าน ไปด้วยความเร็ว 2 m/s ความหน่วง 1 m/s 2 จงหา ความเร็วและความเร่งที่ A มองเห็น B A B 6 m

10 Problem บนพื้นที่ไม่มีแรงเสียดทาน บอล A มวล 2 kg และ บอล B มวล 5 kg ชนกันด้วยความเร็วดังรูป ถ้า สัมประสิทธิ์การกระแทก e = 0.5 จงหา 1) ขนาดของความเร็วของ A และ B หลังชน 2) ความเร็วสัมพัทธ์หลังชนของ B เทียบกับ A v A = 20 m/s 30 o 60 o v B = 1 m/s A B


ดาวน์โหลด ppt Kinetics of Systems of Particles A B C F A1 F A2 F C1 F B1 F B2 Particles A B C System of Particles.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google