งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ไม่มีภาพเคลื่อนไหว. ประณีต ปรากฏขึ้น ประณีต ปรากฏขึ้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ไม่มีภาพเคลื่อนไหว. ประณีต ปรากฏขึ้น ประณีต ปรากฏขึ้น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ไม่มีภาพเคลื่อนไหว

2

3 ประณีต ปรากฏขึ้น

4 ประณีต ปรากฏขึ้น

5 ประณีต ปรากฏขึ้นและพร่ามัว

6 ประณีต ปรากฏขึ้นและพร่ามัว

7 ประณีต ชัดขึ้นพร้อมกัน

8 ประณีต ชัดขึ้นพร้อมกัน

9 ประณีต ชัดขึ้นทีละตัว

10 ประณีต ชัดขึ้นทีละตัว

11 ประณีต ชัดขึ้นและพร่ามัว

12 ประณีต ชัดขึ้นและพร่ามัว

13 ประณีต ขัดจนชัดขึ้น

14 ประณีต ขัดจนชัดขึ้น

15 ประณีต หดลงเลือนหาย

16 ประณีต หดลงเลือนหาย

17 ประณีต ตีเส้นใต้

18 ประณีต

19 ประณีต หลอมรวม

20 ประณีต หลอมรวม

21 ประณีต สว่างวาบ

22 ประณีต สว่างวาบ

23 ประณีต เน้นแถบสี

24 ประณีต เน้นแถบสี

25 ประณีต ไล่สลับแถบจนเต็ม

26 ประณีต ไล่สลับแถบจนเต็ม

27 ประณีต ขัดจนเลือนหาย

28 ประณีต ขัดจนเลือนหาย

29 ร่วมสมัย เลื่อนขึ้นมาจนชัดขึ้น

30 ร่วมสมัย เลื่อนขึ้นมาจนชัดขึ้น

31 ร่วมสมัย เลื่อนลงมาจนชัดขึ้น

32 เลื่อนลงมาจนชัดขึ้น

33 บีบเข้าจนพอดี

34 ร่วมสมัย บีบเข้าจนพอดี

35 ร่วมสมัย หรูหรา

36 ร่วมสมัย หรูหรา

37 ร่วมสมัย โผล่ขึ้นมา

38 ร่วมสมัย โผล่ขึ้นมา

39 ร่วมสมัย แสดงกลับสี

40 ร่วมสมัย แสดงกลับสี

41 ร่วมสมัย หมุนควงอยู่กับที่

42 ร่วมสมัย หมุนควงอยู่กับที่

43 ร่วมสมัย แผ่ออก

44 ร่วมสมัย แผ่ออก

45 ขยายใหญ่

46 ร่วมสมัย ขยายใหญ่

47 ตื่นตาตื่นใจ ใหญ่โต

48 ตื่นตาตื่นใจ ใหญ่โต

49 ตื่นตาตื่นใจ กระดอน

50 กระดอน

51 โผล่ขึ้นบนจนลับหายไป

52 ตื่นตาตื่นใจ โผล่ขึ้นบนจนลับหายไป

53 ตื่นตาตื่นใจ เคลื่อนเป็นวงรี

54 ตื่นตาตื่นใจ

55 ตื่นตาตื่นใจ ล่องลอย

56 ตื่นตาตื่นใจ ล่องลอย

57 ตื่นตาตื่นใจ นิวตรอน

58 ตื่นตาตื่นใจ

59 ตื่นตาตื่นใจ หมุนควงเข้าหา

60 ตื่นตาตื่นใจ

61 ตื่นตาตื่นใจ วิถีโค้ง

62 ตื่นตาตื่นใจ วิถีโค้ง

63 ตื่นตาตื่นใจ ขว้างบูเมอแรงและลอยออกไป

64 ตื่นตาตื่นใจ ขว้างบูเมอแรงและลอยออกไป

65 ตื่นตาตื่นใจ เติบโตและลอยออกไป

66 ตื่นตาตื่นใจ เติบโตและลอยออกไป

67 ตื่นตาตื่นใจ ด้ายพุ่งเข้าและลอยออกไป

68 ตื่นตาตื่นใจ ด้ายพุ่งเข้าและลอยออกไป


ดาวน์โหลด ppt ไม่มีภาพเคลื่อนไหว. ประณีต ปรากฏขึ้น ประณีต ปรากฏขึ้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google