งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เด็กหญิง กัญญารัตน์ อ่อนประชู ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/11 เลขที่ 21 แฟ้มสะสมผลงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เด็กหญิง กัญญารัตน์ อ่อนประชู ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/11 เลขที่ 21 แฟ้มสะสมผลงาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เด็กหญิง กัญญารัตน์ อ่อนประชู ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/11 เลขที่ 21 แฟ้มสะสมผลงาน

2 ประวัติส่วนตัว ชื่อด. ญ. กัญญารัตน์ อ่อนประชู 12 กันยายน 2543 96 หมู่บ้านฉัตรทอง ต. ควนลัง อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา 0936399089 kwang-naja143@hotmail.com Ig:kwangnaja89

3 ประวัติการศึกษา อนุบาล 1- ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาล 2( บ้านหาดใหญ่ ) มัธยมศึกษาปีที่ 1- ปัจจุบัน โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์

4 คติประจำใจ งานอดิเรก และ ความสามารถพิเศษ คติประจำใจ เป้าหมายคือสิ่งสำคัญ งานอดิเรก อ่าน yaoi ความสามารถพิเศษ พูดนำเสนอได้ มีความมั่นใจ

5


ดาวน์โหลด ppt เด็กหญิง กัญญารัตน์ อ่อนประชู ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/11 เลขที่ 21 แฟ้มสะสมผลงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google