งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบรับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 ภ.จว.นครศรีธรรมราช (Call Center)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบรับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 ภ.จว.นครศรีธรรมราช (Call Center)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบรับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 ภ.จว.นครศรีธรรมราช (Call Center)

2 ศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 ภ.จว.นครศรีธรรมราช
สถานที่ตั้ง ตั้งอยู่ชั้น 3 อาคาร ภ.จว.นศ. ตำบลคลัง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

3 วัตถุประสงค์และความเป็นมาของศูนย์ 191
ควบคุมสั่งการให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ สามารถเข้าไปถึงที่เกิดเหตุโดยใช้เวลาน้อยที่สุด ซึ่งจะส่งผลให้ระงับ หรือแก้ไขสถานการณ์ได้ทัน เพิ่มโอกาสในการจับกุมคนร้ายได้ในที่เกิดเหตุ เป็นการประหยัดงบประมาณของราชการในการสืบสวนสอบสวนติดตามจับกุมคนร้าย เพื่อกำหนดการบริหารจัดการ ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันเพื่อรองรับ การปฏิรูประบบราชการและการขยายตัวของเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เจ้าหน้าที่ตำรวจทำงานได้สะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง และแม่นยำ

4 10 จังหวัด ระยะ 2 ที่มีศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191
10 จังหวัด ระยะ 2 ที่มีศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 ภ.จว.เชียงราย ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.จว.ศรีสะเกษ ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา ภ.จว.ร้อยเอ็ด ภ.จว.ฉะเชิงเทรา ภ.จว.กาญจนบุรี ภ.จว.ปทุมธานี ภ.จว.นครศรีธรรมราช ภ.จว.พัทลุง

5 การจัดตั้งศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191
การดำเนินการ * เดือน ก.ค ได้รับการประสานจากกองบังคับการตำรวจสื่อสาร ขอข้อมูลห้องที่จะใช้เป็นศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 * เดือน ธ.ค สทส. ประสานให้ ภ.จว. นศ. ส่งมอบพื้นที่ที่จะใช้เป็นห้องศูนย์ฯ 191 เพื่อปรับปรุงพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ

6 การจัดตั้งศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 (ต่อ)
การดำเนินการ - เม.ย ภ.จว.นศ. ได้จัดฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ การใช้เครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ ให้กับข้าราชการตำรวจผู้ปฏิบัติงาน - ก.ค เป็นเดือนแรกที่เริ่มทดลองปฏิบัติงานจริง และมี การส่งมอบพร้อมตรวจรับอุปกรณ์ต่าง ๆ เรียบร้อย - วันที่ 5 ส.ค เปิดศูนย์ฯอย่างเป็นทางการทั่วประเทศ

7 การจัดตั้งศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191
1.ฝ่ายบังคับบัญชา ประกอบด้วย 1.1 พล.ต.ต.รณพงษ์ ทรายแก้ว ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช เป็น ผู้อำนวยการศูนย์ ฯ 1.2 รอง ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช (ปป ๑) เป็น รองผู้อำนวยการศูนย์ ฯ

8 การจัดตั้งศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191
2. ฝ่ายอำนวยการ ประกอบด้วย ฝ่ายอำนวยการตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช 3. ฝ่ายปฏิบัติการ ประกอบด้วย 3.1 เจ้าหน้าที่รับแจ้งเหตุทางโทรศัพท์ เป็นเจ้าหน้าที่ ฝ่ายปฏิบัติการรับแจ้งเหตุ 3.2 เจ้าหน้าที่สื่อสาร(สั่งการ) เป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ สั่งการให้ส่วนเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ

9

10 ภาพก่อนการปรับปรุง เป็นศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 ฯ

11 ภาพก่อนการปรับปรุง เป็นศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 ฯ

12 การอบรมเจ้าหน้าที่รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191

13

14 ภาพ ศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 ฯ ปัจจุบัน

15 ภาพ ศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 ฯ ปัจจุบัน

16 ศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 ภ.จว.นครศรีธรรมราช
ระบบบันทึกเสียงโทรศัพท์และวิทยุ

17 ศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 ภ.จว.นครศรีธรรมราช
ระบบแผนที่เชิงตัวเลข (Digital Map) จำนวน 1 ระบบ / ศูนย์

18 โปรแกรมซอฟแวร์ประยุกต์

19 เจ้าหน้าที่รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191

20 พนักงานวิทยุ ศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191

21 จนท.ชุดสายตรวจ (ปฏิบัติการ)


ดาวน์โหลด ppt ระบบรับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 ภ.จว.นครศรีธรรมราช (Call Center)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google