งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดสกลนคร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดสกลนคร"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดสกลนคร

2 วัดพระธาตุดุม ที่ตั้ง บ้านธาตุดุม ตำบลงิ้วด่อน อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ประวัติความเป็นมา เป็นสถาปัตยกรรมแบบเขมร ศิลปะแบบบาปวน สร้างเมื่อประมาณพุทธ ศตวรรษที่ ๑๕ - ๑๖ ปัจจุบันองค์พระธาตุเหลืออยู่เฉพาะองค์กลาง ส่วนองค์ ทางด้านทิศเหนือและทิศใต้ คงเหลือเฉพาะฐานเท่านั้น สันนิษฐานว่า อาจจะ ยังสร้างไม่เสร็จในครั้งนั้นก็ได้

3 ฐานองค์พระธาตุก่อด้วยศิลาแลง ส่วนเรือนธาตุและยอดก่อด้วยอิฐ โดยใช้วิธีเรียงอิฐตาม หน้ายาว และหน้าตัดอยู่ในแนวเดียวกัน  การเรียงอิฐด้วยวิธีนี้จะไม่สอด้วยปูน ส่วนประกอบขององค์พระธาตุมีลวดลาย และภาพจำหลักประดับอยู่ตามส่วนต่างๆ ของ องค์พระธาตุ มีทับหลัง และกรอบประตูหลอก ซึ่งส่วนใหญ่ทำจากหินทราย องค์พระธาตุ เป็นรูปสี่เหลี่ยมจตุรัส ตัวเรือนธาตุย่อมุมทั้งสี่มุม ผนังของเรือนธาตุทั้งด้านทิศเหนือทิศใต้ และทิศตะวันตกทำเป็นซุ้มมีประตูหลอก เหนือประตูดังกล่าวมีทับหลัง เป็นลวดลายรูปสัตว์ เช่น ช้าง และลายพรรณพฤกษา เป็นลวดลายก้านขด ส่วนด้านทิศตะวันออกทำเป็นซุ้ม สันนิษฐานว่า เป็นที่ประดิษฐาน สิ่งที่เคารพบูชา ส่วนยอดมีลักษณะสอบเรียวป้านขึ้นไป เรียกว่าเครื่องบน  ประกอบด้วยเชิงบาตรคลายพุ่ม แต่ปัจจุบันได้พังทลายลงมาหมด             

4 จากตำนานพื้นบ้านกล่าวไว้ว่า  เมื่อครั้ง พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เสด็จมาประทับรอย พระพุทธบาท ที่พระธาตุเชิงชุมเมื่อพระพุทธ องค์เสด็จกลับทางอากาศได้ทรงสลัด กระดุม ไว้เป็นที่ระลึกแก่ชาวเมือง ชาวเมืองจึงได้ ก่อสร้างพระธาตุขึ้น ณ บริเวณที่กระดุมตก เพื่อเป็นการระลึกถึงพระพุทธองค์ พระธาตุที่สร้างจึงมีชื่อว่าพระธาตุดุม ตามตำนานยังกล่าวว่า พระธาตุเชิงชุมและ พระธาตุดุม สร้างขึ้นในระยะเวลาเดียวกัน

5 สิ่งที่น่าสนใจของวัดพระธาตุดุมเป็นพวกวัตถุต่างๆที่ยังหลงเหลือ
กรอบหินทรายสีชมพูสลักลายคมชัด

6 ภาพสลักในทับหลัง เป็นลายสลักหน้าบันของพระธาตุดุม พระธาตุดุม

7 หินทรายสลัก

8 เส้นทางเข้าสู่วัดพระธาตุดุม
ไปตามถนนรอบเมือง ผ่าน เทศบาลเมืองสกลนคร เลี้ยว ขวาเข้าถนน ICU - โรงเรียนสกลนครพัฒน ศึกษาสุดสาย เลี้ยวขวาเข้า วัดพระธาตุดุม

9 แหล่งอ้างอิง :http://sorsamsai.multiply.com/photos/ album/59/59

10 จัดทำโดย น.ส. กชกร รอดประดิษฐ์ ช.2/10 เลขที่ 10
จัดทำโดย น.ส. กชกร รอดประดิษฐ์ ช.2/10 เลขที่ 10


ดาวน์โหลด ppt แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดสกลนคร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google