งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หน่วยที่ 5 เครื่องส่งวิทยุ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หน่วยที่ 5 เครื่องส่งวิทยุ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หน่วยที่ 5 เครื่องส่งวิทยุ

2 เครื่องส่งวิทยุ วงจรออสซิลเลเตอร์ วงจรมัลติพลาย วงจรขยายกำลัง RF

3 วงจรขยายกำลังความถี่สูง
1. เครื่องส่งวิทยุ สายอากาศ วงจรขยายกำลังความถี่สูง มัลติพลาย มอดูเลชั่น ออสซิลเลเตอร์ ไมโครโฟน วงจรขยายเสียง

4 2. วงจรออสซิลเลเตอร์ 2π√LC
ใช้ในการผลิตคลื่นความถี่ตามที่ต้องการหรือความถี่พาหะ(Carrier)ซึ่งวงจรนี้จะต้องมีความถี่ที่เป็นความถี่ เรโซแนนซ์ถึงจะมีความถี่ใช้งาน ความถี่เรโซแนนซ์ ; F = 2π√LC

5 จงหาความถี่เรโซแนนซ์ของวงจรต่อไปนี้
L = 4mH , C = uF L = 8mH , C = 2.2 uF L = 10mH , C = 40 pF L = 12mH , C = 60 pF

6 3. วงจรมัลติพลาย เป็นวงจรขยายสัญญาณที่มีอินพุตขับด้วยความแรงเต็มที่ซึ่งจะทำให้เกิดสัญญาณฮาร์มอนิกเกิดขึ้นหลายๆความถี่ ส่วนวงจรทางด้านเอาต์พุตจะต่อเข้ากับวงจรเรโซแนนซ์

7 ตัวอย่าง 1. ออสซิลเลเตอร์ผลิตความถี่ 8 MHz ต้องการความถี่ส่งออกอากาศ 144 MHz จะต้องใช้วงจรมัลติพลายกี่ชุด 2. ออสซิลเลเตอร์ผลิตความถี่ 10 MHz ต้องการความถี่ส่งออกอากาศ 540 MHz จะต้องใช้วงจรมัลติพลายกี่ชุด

8 1. ออสซิลเลเตอร์ผลิตความถี่ 2 MHz ต้องการความถี่ส่งออกอากาศ
1. ออสซิลเลเตอร์ผลิตความถี่ 2 MHz ต้องการความถี่ส่งออกอากาศ 12 MHz จะต้องใช้วงจรมัลติพลายกี่ชุด 2. ออสซิลเลเตอร์ผลิตความถี่ 5 MHz ต้องการความถี่ส่งออกอากาศ 90 MHz จะต้องใช้วงจรมัลติพลายกี่ชุด 3. ออสซิลเลเตอร์ผลิตความถี่ 5.8 MHz ต้องการความถี่ส่งออกอากาศ MHz จะต้องใช้วงจรมัลติพลายกี่ชุด 4. ออสซิลเลเตอร์ผลิตความถี่ 10.5 MHz ต้องการความถี่ส่งออก อากาศ 189 MHz จะต้องใช้วงจรมัลติพลายกี่ชุด

9 4. วงจรขยายกำลัง RF ทำหน้าที่ขยายสัญญาณความถี่วิทยุให้มีกำลังสูงขึ้นมากพอที่จะส่งต่อไปยังสายอากาศ เพื่อให้สายอากาศแพร่กระจายคลื่นวิทยุไปในอากาศที่กำลังสูง

10 ทำแบบฝึกหัดท้ายบท


ดาวน์โหลด ppt หน่วยที่ 5 เครื่องส่งวิทยุ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google