งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โรคสำคัญที่พบในการเลี้ยงไก่ฟ้า รศ. น. สพ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โรคสำคัญที่พบในการเลี้ยงไก่ฟ้า รศ. น. สพ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โรคสำคัญที่พบในการเลี้ยงไก่ฟ้า รศ. น. สพ
โรคสำคัญที่พบในการเลี้ยงไก่ฟ้า รศ.น.สพ.ปานเทพ รัตนากร คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 22 มกราคม 2552

2 ไก่ฟ้า ไก่ป่า ไก่บ้าน ความคล้ายคลึงและเหมือนกันทาง ชีววิทยา กายวิภาค และสรีรวิทยา

3 การสังเกตอาการป่วย. 1. ซึมหงอย. 2. เบื่ออาหาร/ไม่กินอาหาร. 3. ผอม. 4
การสังเกตอาการป่วย 1. ซึมหงอย เบื่ออาหาร/ไม่กินอาหาร 3. ผอม 4. แยกตัว 5. ซุกกับพื้น 6. ปีกตก 7. พองขน

4 การสังเกตอาการป่วย(ต่อ). 8. ขี้มูก ขี้ตา. 9. ขอบตาบวม. 10. ขี้ติดก้น
การสังเกตอาการป่วย(ต่อ) 8. ขี้มูก ขี้ตา 9. ขอบตาบวม 10. ขี้ติดก้น 11. ขนแตกปลาย 12. นิ้วขางอ 13. ชัก กระตุก บิด 14. มูกเลือด 15. ตุ่มฝีหนอง

5 โรคสำคัญของไก่ฟ้า แบ่งเป็น 2 กลุ่ม (ก) กลุ่มโรคติดเชื้อ (ข) กลุ่มโรคไม่ติดเชื้อ

6 ก. โรคติดเชื้อในไก่ฟ้า จากเชื้อก่อโรค 4 ประเภท (1) ไวรัส (2) แบคทีเรีย (3) รา (4) พยาธิ

7 1. ไวรัสสำคัญในไก่ฟ้า 1. 1 นิวคาสเซิล 1. 2 ฝีดาษ 1. 3 หลอดลมอักเสบ 1
1. ไวรัสสำคัญในไก่ฟ้า 1.1 นิวคาสเซิล 1.2 ฝีดาษ 1.3 หลอดลมอักเสบ 1.4 ไข้หวัดนก

8 2. แบคทีเรียในไก่ฟ้า. 2. 1 ท้องร่วง ซัลโมเนลล่า อี. โคไล. 2. 2 ปอดบวม
2. แบคทีเรียในไก่ฟ้า 2.1 ท้องร่วง ซัลโมเนลล่า อี.โคไล 2.2 ปอดบวม 2.3 ฝีฝ่าตีน

9 3. ราในไก่ฟ้า 3. 1 ราบนผิวหนัง 3. 2 ถุงลมอักเสบ/ปอดบวม 3
3. ราในไก่ฟ้า 3.1 ราบนผิวหนัง 3.2 ถุงลมอักเสบ/ปอดบวม 3.3 ทางเดินอาหารอักเสบ 3.4 พิษจากเชื้อราในอาหาร

10 4. พยาธิในไก่ฟ้า 4.1 พยาธิภายนอก 4.1.1 เหา 4.1.2 ไร
4. พยาธิในไก่ฟ้า 4.1 พยาธิภายนอก เหา ไร

11 4. พยาธิในไก่ฟ้า 4. 2 พยาธิภายใน 4. 2. 1 พยาธิไส้เดือน 4. 2
4. พยาธิในไก่ฟ้า พยาธิภายใน พยาธิไส้เดือน พยาธิตัวตืด พยาธิหลอดลม บิด

12 ข. โรคไม่ติดเชื้อในไก่ฟ้า มีสาเหตุหลัก 4 ประการคือ 1. พันธุกรรม 2
ข. โรคไม่ติดเชื้อในไก่ฟ้า มีสาเหตุหลัก 4 ประการคือ 1. พันธุกรรม 2. โภชนาการ 3. การเลี้ยง 4. ความเครียด

13 1. พันธุกรรม 1.1 ความผิดปกติของขา/ตีน 1.2 ความอ่อนแอ
1. พันธุกรรม 1.1 ความผิดปกติของขา/ตีน 1.2 ความอ่อนแอ

14 2. โภชนาการ 2.1 แคระแกรน/โตช้า 2.2 ผสมไม่ติด 2.3 ภูมิต้านทางลด 2.4 โครงสร้างผิดรูป

15 3. การเลี้ยง 3.1 ภัยจากสิ่งรบกวน 3.2 ภัยธรรมชาติ 3.3 ภัยจากมนุษย์ ฯลฯ
3. การเลี้ยง 3.1 ภัยจากสิ่งรบกวน 3.2 ภัยธรรมชาติ 3.3 ภัยจากมนุษย์ ฯลฯ

16 4. ความเครียด. 4. 1 สภาพแวดล้อม. 4. 2 การปฏิบัติต่อตัวสัตว์. 4
4. ความเครียด 4.1 สภาพแวดล้อม 4.2 การปฏิบัติต่อตัวสัตว์ 4.3 สัดส่วนพื้นที่ 4.4 คุณภาพพื้นที่ 4.5 ภูมิอากาศ ฯลฯ

17 การป้องกันโรคในฟาร์มไก่ฟ้า. 1. กักกันสัตว์. 2. สร้างภูมิคุ้มกัน. 3
การป้องกันโรคในฟาร์มไก่ฟ้า 1. กักกันสัตว์ 2. สร้างภูมิคุ้มกัน 3. กำจัดปรสิต 4. กำจัดสัตว์พาหะโรค

18 1. กักกันสัตว์ 1.1 ระยะเวลา 1.2 สถานที่ 1.3 กิจกรรม 1.4 ทำลาย

19 2. สร้างภูมิคุ้มกัน. 2. 1 ทำวัคซีน
2. สร้างภูมิคุ้มกัน 2.1 ทำวัคซีน ฉีดวัคซีน / การใช้ โปรแกรม เลือกวัคซีน

20 3. กำจัดปรสิต 3.1 ตรวจ วินิจฉัย 3.2 ทั้งภายนอก/ภายใน 3.3 ทำการตรวจซ้ำ
3. กำจัดปรสิต 3.1 ตรวจ วินิจฉัย 3.2 ทั้งภายนอก/ภายใน 3.3 ทำการตรวจซ้ำ

21 4. กำจัดสัตว์พาหะโรค 4.1 นก 4.2 หนู 4.3 แมลงสาบ ฯลฯ
4. กำจัดสัตว์พาหะโรค 4.1 นก 4.2 หนู 4.3 แมลงสาบ ฯลฯ


ดาวน์โหลด ppt โรคสำคัญที่พบในการเลี้ยงไก่ฟ้า รศ. น. สพ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google