งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ธันวาคม 2013 พระวาจา ทรง ชีวิต "ขอองค์พระผู้เป็นเจ้าโปรดให้ท่านมีความรัก ต่อกันและต่อทุกคนเพิ่มพูนขึ้นอย่างล้นเหลือ ดังที่เรารักท่าน" (1 เธสะโลนิกา 3,12)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ธันวาคม 2013 พระวาจา ทรง ชีวิต "ขอองค์พระผู้เป็นเจ้าโปรดให้ท่านมีความรัก ต่อกันและต่อทุกคนเพิ่มพูนขึ้นอย่างล้นเหลือ ดังที่เรารักท่าน" (1 เธสะโลนิกา 3,12)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ธันวาคม 2013 พระวาจา ทรง ชีวิต

3 "ขอองค์พระผู้เป็นเจ้าโปรดให้ท่านมีความรัก ต่อกันและต่อทุกคนเพิ่มพูนขึ้นอย่างล้นเหลือ ดังที่เรารักท่าน" (1 เธสะโลนิกา 3,12)

4 ถ้อยคำเหล่านี้ เป็นสำนวนพูดของท่านนักบุญเปาโลที่คุ้นเคย กันดี ท่านใช้เพื่อแสดงความยินดี และขณะเดียวกัน ท่านวอน ขอพระหรรษทานพิเศษสำหรับกลุ่มคริสตชนของท่าน (เทียบ เอเฟซัส 3.18 ฟิลิบปี 1.9 )

5 ในที่นี้ ท่านวอนขอพระหรรษทานเพื่อชาวเธสะโลนิกาให้มี ความรักกันและกันมากขึ้น สมบูรณ์ขึ้น

6 ไม่ได้เกี่ยวกับการตำหนิติเตียน ราวกับว่าความรักกันและกัน ในพวกเขาไม่ค่อยจะดี แต่เป็นการย้ำเตือนถึงกฎแห่งความรัก ซึ่งจะต้องเติบโตอย่างสม่ำเสมอ

7 "ขอองค์พระผู้เป็นเจ้าโปรดให้ท่านมีความรัก ต่อกันและต่อทุกคนเพิ่มพูนขึ้นอย่างล้นเหลือ ดังที่เรารักท่าน“ (1 เธสะโลนิกา 3,12)

8 เนื่องจากความรักเป็นศูนย์กลางแห่งชีวิตคริสตชน หากมิได้พัฒนา ชีวิตคริสตชนก็จะถอยหลัง เหี่ยวเฉา และอาจดับสิ้นไปได้

9 ดังนั้น ไม่เป็นการเพียงพอที่จะมีความเข้าใจเรื่องพระบัญญัติแห่ง ความรักต่อผู้อื่น หรือจะมีประสบการณ์ในความกระตือรือร้น หรือ มีความมุ่งมั่นในระยะแรกของการกลับใจมาสู่พระวรสารเท่านั้น

10 แต่ว่าต้องทำให้ความรักนั้นเติบโต ด้วยการทำให้ความรักนั้น มีชีวิตชีวา มีผลเป็นภาคปฏิบัติ

11 และสิ่งนี้จะเกิดขึ้นได้ หากรู้จักที่จะใช้ทุก โอกาสในชีวิตประจำวัน ด้วยความพร้อมเสมอ และใจกว้าง

12 "ขอองค์พระผู้เป็นเจ้าโปรดให้ท่านมีความรัก ต่อกันและต่อทุกคนเพิ่มพูนขึ้นอย่างล้นเหลือ ดังที่เรารักท่าน" (1 เธสะโลนิกา 3,12)

13 สำหรับท่านนักบุญเปาโลแล้ว กลุ่มคริสตชนจะต้องมี ความใหม่สด และความเร่าร้อนในแบบครอบครัวแท้จริง

14 ดังนั้น จึงเข้าใจได้ถึงความตั้งใจของท่านนักบุญ ในการ ต่อสู้กับอันตรายอันมักจะคุกคาม คือความไม่สนใจใคร ความผิวเผิน ความเฉื่อยชา

15 แต่นักบุญเปาโลปรารถนาจะให้ระวังอันตรายรุนแรงอีกประการ หนึ่ง ที่เกี่ยวเนื่องกับอันตรายแรกๆอย่างมากทีเดียว นั่นคือการมี ชีวิตเป็นปกติ สงบ แต่เรื่อยๆ มาเรียงๆและปิดตัวเอง

16 ท่านอยากให้เป็นกลุ่มคริสตชนแบบเปิดตัวเอง เนื่องจากเป็น กลุ่มชนที่มีความรักต่อพี่น้องในความเชื่อแล้ว ก็ให้รักทุกคน เข้าถึงปัญหาและความขาดแคลนของผู้อื่น

17 ให้เป็นความรู้จักต้อนรับทุกคนไม่ว่าใครก็ตาม รู้จักสร้างสัมพันธ์ รวมสิ่งที่ดี รวมความปรารถนาดีของทุกคนที่มีน้ำใจ

18 "ขอองค์พระผู้เป็นเจ้าโปรดให้ท่านมีความรัก ต่อกันและต่อทุกคนเพิ่มพูนขึ้นอย่างล้นเหลือ ดังที่เรารักท่าน“ (1 เธสะโลนิกา 3,12)

19 เราเจริญชีวิตตามพระวาจาของเดือนนี้ได้อย่างไร

20 ก็โดยการที่เราเองพยายามเติบโตในความรักกันและกันใน ครอบครัวของเรา ในที่ทำงาน ในกลุ่มคณะที่วัด ฯลฯ

21 พระวาจานี้เรียกร้องให้เรามีความรักที่สมบูรณ์ คือเป็นความ รักที่อยู่เหนือระดับปานกลาง อยู่เหนือเส้นเขตกั้นอัน เนื่องมาจากความเห็นแก่ตัวนิดๆของเรา

22 เพียงแต่เราคิดถึงคุณสมบัติต่างๆของความรัก (การยอม ความเข้าใจ การต้อนรับกันและกัน ความอดทน ความพร้อมที่ จะให้ความช่วยเหลือ มีเมตตาต่อพี่น้องที่ขาดแคลน การแบ่งปันข้าวของ ฯลฯ) เราจะพบโอกาสมากทีเดียวเพื่อ เจริญชีวิตตามพระวาจา

23 และเห็นได้ชัดเลยว่า หากกลุ่มคริสตชนของเรามีบรรยากาศ ของความรักซึ่งกันและกันเช่นนี้ ความเร่าร้อนนี้เปล่งรัศมีไป ถึงทุกคนอย่างแน่นอน

24 แม้คนที่ยังไม่รู้จักชีวิตคริสตชนก็จะสังเกตเห็นและถูกดึงดูด จะเข้ามาเกี่ยวข้องโดยไม่รู้ตัว และจะมามีส่วนในครอบครัว เดียวกันอย่างง่ายดายทีเดียว

25 คำอธิบายโดย เคียร่า ลูบิค เดือนพฤศจิกายน ปีค.ศ. 1994 กราฟฟิกโดย Anna Lollo โดยความร่วมมือของ Fr. Placido D’Omina (ซิชิลี - อิตาลี) Anna LolloPlacido D’Omina * * * คำอธิบายพระวาจาทรงชีวิตนี้แปลเป็นภาษาต่างๆถึง 96 ภาษา และภาษาท้องถิ่นต่างๆด้วย พระวาจานี้ไปถึงผู้คนกว่าล้านคนทั่วโลก ผ่านทางสื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ และอินเตอร์เน็ต รายละเอียดเพิ่มเติม www.focolare.org พาวเวอร์พ้อยท์พระวาจาทรงชีวิตภาษาต่าง ๆ พบได้ที่ www.santuariosancalogero.org www.focolare.org www.santuariosancalogero.org คำอธิบายโดย เคียร่า ลูบิค เดือนพฤศจิกายน ปีค.ศ. 1994 กราฟฟิกโดย Anna Lollo โดยความร่วมมือของ Fr. Placido D’Omina (ซิชิลี - อิตาลี) * * * คำอธิบายพระวาจาทรงชีวิตนี้แปลเป็นภาษาต่างๆถึง 96 ภาษา และภาษาท้องถิ่นต่างๆด้วย พระวาจานี้ไปถึงผู้คนกว่าล้านคนทั่วโลก ผ่านทางสื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ และอินเตอร์เน็ต รายละเอียดเพิ่มเติม www.focolare.org พาวเวอร์พ้อยท์พระวาจาทรงชีวิตภาษาต่าง ๆ พบได้ที่ www.santuariosancalogero.org "ขอองค์พระผู้เป็นเจ้าโปรดให้ท่าน มีความรักต่อกันและต่อทุกคน เพิ่มพูนขึ้นอย่างล้นเหลือ ดังที่เรารักท่าน" (1 เธสะโลนิกา 3,12)


ดาวน์โหลด ppt ธันวาคม 2013 พระวาจา ทรง ชีวิต "ขอองค์พระผู้เป็นเจ้าโปรดให้ท่านมีความรัก ต่อกันและต่อทุกคนเพิ่มพูนขึ้นอย่างล้นเหลือ ดังที่เรารักท่าน" (1 เธสะโลนิกา 3,12)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google